Onderwijs

Onderwijs

Komen scholen wel hun zorgplicht na? 3 jaar geleden werd het passend onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat scholen verplicht zijn om een plek te vinden voor iedere leerling. Ook voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een leer- of gedragsprobleem.

Sommige leerlingen die vastlopen in het reguliere onderwijs gaan naar een particuliere school. Is dit een goede oplossing? Voor ons onderzoek kunnen we alle tips en ervaringsverhalen goed gebruiken. Stuur ons via het tipformulier hieronder jouw verhaal. 

Lees verder
Verkenning Research Opnames Uitzending

Status onderzoek

Research

We onderzoeken particuliere scholen. In hoeverre kunnen zij een oplossing zijn voor leerlingen die vastlopen in het reguliere onderwijs? Heb jij hier ervaring mee? Laat het ons dan weten!

Deel jouw ervaring Blijf op de hoogte
Uitzending is geweest op dinsdag 06 februari 21:25u, NPO2

1212 tips

ontvangen

16 experts gesproken

Hoe vergaat het leerlingen van particuliere scholen na hun schooltijd? Komen ze goed terecht?

Laatste ontwikkelingen

donderdag 08 februari 2018

DOE040 maakt bezwaar tegen uitzending De Monitor

De democratische school DOE040 uit Veldhoven is naar wij begrijpen voornemens een klacht in te dienen bij de KRO-NCRV over de uitzending van De Monitor over de vrijheid van particuliere scholen. Dit blijkt uit de verklaring op de website van de school met als titel ‘Tachtig kinderen en hun ouders heel blij met DOE040.’

 

In onze uitzending was het verhaal van Julie te zien die twee jaar op DOE040 zat en stelt daar niks geleerd te hebben. Daarnaast vertelde Corry Giepmans over haar pleegzoon die niet werd toegelaten tot de school door de schoolkring, waarin leerkrachten en leerlingen vertegenwoordigd zijn.

 

Geciteerd uit de verklaring van DOE040:

 

‘Als medewerkers, ouders en leerlingen van DOE040 in Veldhoven zijn wij zeer verdrietig en ontstemd over de uitzending van het tv-programma De Monitor.’ (…)’De leerlingen van DOE040 gaan dagelijks met veel plezier naar school. Op tv zien ze echter nare beschuldigingen over HUN school.’

 

We zien de klacht van DOE040 met vertrouwen tegemoet.

Update van

Sietze van Loosdregt

Redacteur

vrijdag 26 januari 2018

Onze derde uitzending in het dossier onderwijs nadert. Op 6 februari gaat het over de vraag welke rol particuliere scholen spelen in de begeleiding van leerlingen met gedrags- of leerproblemen. En wat gebeurt er op die particuliere scholen? Aan welke regels moeten zij voldoen? We schreven er al meerdere artikelen over. 

 

Zo bezochten we de zogenoemde democratische school Life! in Landsmeer, waar ons werd verteld dat je als ouder je kind vooral los moet laten

 

We verdiepten ons in dit democratich onderwijs, een van de meest populaire vormen van particulier onderwijs. Het gaat vooral uit van de intrinsieke motivatie van een kind. Dat moet zelf aangeven, wat, wanneer en hoe het wil leren. Daarmee doet het democratisch onderwijs behoorlijk denken aan de inmiddels verdwenen Iederwijs-scholen.

 

We zochten uit wat nou eigenlijk de verschillen zijn tussen reguliere scholen en particuliere scholen. Particuliere scholen blijken een stuk meer vrijheid te hebben dan reguliere. Zo is er geen minimum aantal lesuren en zijn toetsen en examens niet verplicht.

 

Houd de website in de gaten, er volgen nog meerdere artikelen de komende weken.

 

Update van

Sietze van Loosdregt

Redacteur

Toon meer ontwikkelingen

Onderwijs / Onderwijs

Hoe is jouw ervaring met particulier onderwijs?

Heb jij ervaring met particuliere scholen, zoals democratische scholen of Ik Ben Bewust Onderwijs? Wat doen deze scholen anders dan reguliere scholen? Kun jij ons hier meer over vertellen, als ouder of als medewerker van zo'n school?
Deel jouw ervaring

Sietze van Loosdregt

Redacteur

Deel jouw ervaring

Uitzendingen

Is de vrijheid van onderwijs doorgeslagen?

dinsdag 06 februari 2018

Geen klassen, geen juf of meester voor de klas en geen verplichte toetsen en examens. Toch voldoen leerlingen op particuliere scholen aan de leerplicht. Hoe kan dat?

Bekijk uitzending

Passend onderwijs (2)

zondag 12 november 2017

Wat te doen als je kind vastloopt op school, of zelfs thuiszit? Sommige ouders kiezen dan voor particulier onderwijs, met torenhoge kosten die zij zelf moeten betalen. Is dat terecht?

Bekijk uitzending

Passend onderwijs

zondag 01 oktober 2017

Zorgleerlingen moeten zoveel mogelijk naar een gewone school, dat is het idee van passend onderwijs. Drie jaar na de invoering zijn veel ouders gefrustreerd en docenten overwerkt. Wat gaat er mis?

Bekijk uitzending

De kleuter onder druk - KN_1676827

zondag 21 februari 2016

Kleuterjuffen zijn bezorgd vanwege te hoge prestatiedruk bij kleuters. Het zou tot stress en gedragsstoornissen bij de kinderen kunnen leiden. Het accent ligt te veel op presteren.

Bekijk uitzending

De Monitor - KN_1676821

zondag 10 januari 2016

Steeds meer leraren in het basisonderwijs hebben te lijden onder de vele regels en administratie waar ze mee te maken hebben gekregen de afgelopen jaren. Ze komen steeds minder aan lesgeven toe.

Bekijk uitzending

Deel dit onderzoek


Artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Veelgestelde vragen

Passend onderwijs betekent dat scholen verplicht zijn om een plek te vinden voor iedere leerling. Ook voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een leer- of gedragsprobleem.

Er wordt jaarlijks 2,4 miljard euro uitgetrokken voor passend onderwijs en het is aan de samenwerkingsverbanden, waar scholen onder vallen, om dat geld te besteden. Maar uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat het totaal onduidelijk is of dit geld ook echt ten goede komt aan die zorgleerling. En wat vooral opvallend is: het blijkt nogal te verschillen per school. Dus je kind met een autismespectrum-stoornis zou op die ene school, wat extra begeleiding betreft, beter af kunnen zijn dan op de school een dorp verder.

 

Bij de invoering van het passend onderwijs waren er een paar doelstellingen. Als eerste het terugbrengen van het aantal thuiszitters, maar dit aantal lijkt alleen maar toe te nemen. Daarnaast moest er ook zorg op maat komen, maar wij krijgen tips van tientallen ouders en leraren dat dit vaak onhaalbaar is, of zelfs niet geleverd wordt. En ook werd er gestreefd naar minder diagnosticering: waarbij leerlingen op basis van hun competentie zouden worden beoordeeld in plaats van hun achterstand. Maar deskundigen vertellen ons dat diagnosticering juist is toegenomen. 

In inze vorige uitzending lieten we zien dat particulier onderwijs soms een oplossing is voor leerlingen die vastlopen in het reguliere onderwijs. Zo gaat de 14-jarige Maris naar de particuliere school Maupertuus, betaald door reguliere scholen. Toch ontvangen we ook veel tips van ouders die stellen dat hun kind ook op de particuliere school is vastgelopen. 

Dit onderzoek is in handen van

Sietze van Loosdregt

Redacteur

Ronald Sistermans

Verslaggever