Onderwijs

Jeugd en onderwijs

Nu alle scholen dicht zijn zitten miljoenen kinderen thuis. Voor sommige is dat enkel probleem, maar er zijn ook duizenden kinderen die in onveilige situaties zitten, of een leerachterstand oplopen. 

Door gebrek aan ruimte, digitale middelen, of omdat de sfeer in huis niet goed is, zit lang niet iedereen thuis op zijn plek. Veel scholen bieden opvang aan deze kinderen. Maar hoe moet dat straks als we weer naar schoolgaan? Komt er extra aandacht voor de kinderen die een achterstand hebben opgelopen? Gaan we meer doen aan de onveilige thuissituatie van kinderen? De Monitor volgt gemeenten, scholen en ouders in hoe zij omgaan met de huidige crisis.  

Lees verder
Verkenning Research Opnames Uitzending

Status onderzoek

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring Blijf op de hoogte
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2070 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Laatste ontwikkelingen

donderdag 14 juni 2018

Onze uitzending over hoogbegaafdheid leverde veel reacties op! We gaan nu alle mails lezen. Uitzending gemist? Kijk hem hier terug.

 

 

Update van

Judith Meulendijks

Redacteur

maandag 04 juni 2018

We gaan vandaag langs bij de hoogbegaafde Christiaan (9) die klaar is met de lesstof van de basisschool. 

 Hoogbegaafde Christiaan (9) speelt blokfluit

Update van

Karen Geurtsen

Redacteur

woensdag 30 mei 2018

Vandaag hebben we gefilmd op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Vanaf schooljaar 2016-2017 is daar ‘Intermezzo’ gestart, een tussenjaar voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school. Teun mocht een kijkje nemen in de klas:

 

Teun op Stedelijk Gym Nijmegen

 

 

Update van

Judith Meulendijks

Redacteur

vrijdag 25 mei 2018

We zijn begonnen met draaien voor onze uitzending over onderwijs voor hoogbegaafde kinderen van 12 juni. Vandaag interviewen we een gezin in Friesland met een hoogbegaafde zoon.

Draaifoto hoogbegaafden 

Update van

Karen Geurtsen

Redacteur

donderdag 17 mei 2018

Dagelijks ontvangen we mails van ouders over hun hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Zijn deze kinderen ook echt hoogbegaafd? Is ons onderwijs wel uitdagend genoeg voor hele slimme leerlingen? Hoe kan het dat sommige hoogbegaafde kinderen zelfs thuis komen te zitten omdat ze zo gefrustreerd raken van school? Deze week spreken we veel mensen die ons hebben benaderd: ouders, maar ook leerkrachten en deskundigen. Volgende week gaan we de eerste interviews draaien!

Update van

Judith Meulendijks

Redacteur

donderdag 08 februari 2018

DOE040 maakt bezwaar tegen uitzending De Monitor

De democratische school DOE040 uit Veldhoven is naar wij begrijpen voornemens een klacht in te dienen bij de KRO-NCRV over de uitzending van De Monitor over de vrijheid van particuliere scholen. Dit blijkt uit de verklaring op de website van de school met als titel ‘Tachtig kinderen en hun ouders heel blij met DOE040.’

 

In onze uitzending was het verhaal van Julie te zien die twee jaar op DOE040 zat en stelt daar niks geleerd te hebben. Daarnaast vertelde Corry Giepmans over haar pleegzoon die niet werd toegelaten tot de school door de schoolkring, waarin leerkrachten en leerlingen vertegenwoordigd zijn.

 

Geciteerd uit de verklaring van DOE040:

 

‘Als medewerkers, ouders en leerlingen van DOE040 in Veldhoven zijn wij zeer verdrietig en ontstemd over de uitzending van het tv-programma De Monitor.’ (…)’De leerlingen van DOE040 gaan dagelijks met veel plezier naar school. Op tv zien ze echter nare beschuldigingen over HUN school.’

 

We zien de klacht van DOE040 met vertrouwen tegemoet.

Update van

Sietze van Loosdregt

Samensteller

vrijdag 26 januari 2018

Onze derde uitzending in het dossier onderwijs nadert. Op 6 februari gaat het over de vraag welke rol particuliere scholen spelen in de begeleiding van leerlingen met gedrags- of leerproblemen. En wat gebeurt er op die particuliere scholen? Aan welke regels moeten zij voldoen? We schreven er al meerdere artikelen over. 

 

Zo bezochten we de zogenoemde democratische school Life! in Landsmeer, waar ons werd verteld dat je als ouder je kind vooral los moet laten

 

We verdiepten ons in dit democratich onderwijs, een van de meest populaire vormen van particulier onderwijs. Het gaat vooral uit van de intrinsieke motivatie van een kind. Dat moet zelf aangeven, wat, wanneer en hoe het wil leren. Daarmee doet het democratisch onderwijs behoorlijk denken aan de inmiddels verdwenen Iederwijs-scholen.

 

We zochten uit wat nou eigenlijk de verschillen zijn tussen reguliere scholen en particuliere scholen. Particuliere scholen blijken een stuk meer vrijheid te hebben dan reguliere. Zo is er geen minimum aantal lesuren en zijn toetsen en examens niet verplicht.

 

Houd de website in de gaten, er volgen nog meerdere artikelen de komende weken.

 

Update van

Sietze van Loosdregt

Samensteller

Toon meer ontwikkelingen

Jeugd en onderwijs / Onderwijs

Deel jouw verhaal

Werk jij in het onderwijs, bij de gemeente, of zijn jouw kinderen thuis, en loop je problemen aan door de huidige corona perikelen en schoolsluiting? Deel dan jouw verhaal met ons!
Deel jouw ervaring

Huub Floor

Verslaggever

Deel jouw ervaring

Artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Uitzendingen

Uitzending terugkijken: Les aan kwetsbare leerlingen in coronatijd

maandag 01 juni 2020

Door corona moesten scholen online les gaan geven, maar met sommige leerlingen bleek helemaal geen contact mogelijk. Wij onderzoeken de gevolgen van onderwijs op afstand aan kwetsbare leerlingen.
Bekijk uitzending

Vrijstelling van de leerplicht, en dan?

dinsdag 18 september 2018

Steeds meer kinderen krijgen een vrijstelling van de leerplichtwet en gaan niet meer naar school. Ook slimme en gezonde kinderen. Wat is er aan de hand?
Bekijk uitzending

Hoogbegaafdheid

dinsdag 12 juni 2018

Wekelijks ontvangen we mails van ouders over hun hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk en hoe gaan leraren hiermee om?
Bekijk uitzending

Avatars op school

dinsdag 27 maart 2018

Een school waar een groot deel van de stafleden actief lid is van Avatar, een op Scientology gelijkende beweging. Wat is dit voor club? En is het gedachtegoed geschikt voor kinderen?
Bekijk uitzending

Is de vrijheid van onderwijs doorgeslagen?

dinsdag 06 februari 2018

Geen klassen, geen juf of meester voor de klas en geen verplichte toetsen en examens. Toch voldoen leerlingen op particuliere scholen aan de leerplicht. Hoe kan dat?
Bekijk uitzending

Passend onderwijs (2)

zondag 12 november 2017

Wat te doen als je kind vastloopt op school, of zelfs thuiszit? Sommige ouders kiezen dan voor particulier onderwijs, met torenhoge kosten die zij zelf moeten betalen. Is dat terecht?
Bekijk uitzending

Passend onderwijs

zondag 01 oktober 2017

Zorgleerlingen moeten zoveel mogelijk naar een gewone school, dat is het idee van passend onderwijs. Drie jaar na de invoering zijn veel ouders gefrustreerd en docenten overwerkt. Wat gaat er mis?
Bekijk uitzending

De kleuter onder druk

zondag 21 februari 2016

Kleuterjuffen zijn bezorgd vanwege te hoge prestatiedruk bij kleuters. Het zou tot stress en gedragsstoornissen bij de kinderen kunnen leiden. Het accent ligt te veel op presteren.
Bekijk uitzending

Werkdruk in het basisonderwijs

zondag 10 januari 2016

Steeds meer leraren in het basisonderwijs hebben te lijden onder de vele regels en administratie waar ze mee te maken hebben gekregen de afgelopen jaren. Ze komen steeds minder aan lesgeven toe.
Bekijk uitzending

Deel dit onderzoek


Veelgestelde vragen

Passend onderwijs betekent dat scholen verplicht zijn om een plek te vinden voor iedere leerling. Ook voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een leer- of gedragsprobleem.

Er wordt jaarlijks 2,4 miljard euro uitgetrokken voor passend onderwijs en het is aan de samenwerkingsverbanden, waar scholen onder vallen, om dat geld te besteden. Maar uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat het totaal onduidelijk is of dit geld ook echt ten goede komt aan die zorgleerling. En wat vooral opvallend is: het blijkt nogal te verschillen per school. Dus je kind met een autismespectrum-stoornis zou op die ene school, wat extra begeleiding betreft, beter af kunnen zijn dan op de school een dorp verder.

 

Bij de invoering van het passend onderwijs waren er een paar doelstellingen. Als eerste het terugbrengen van het aantal thuiszitters, maar dit aantal lijkt alleen maar toe te nemen. Daarnaast moest er ook zorg op maat komen, maar wij krijgen tips van tientallen ouders en leraren dat dit vaak onhaalbaar is, of zelfs niet geleverd wordt. En ook werd er gestreefd naar minder diagnosticering: waarbij leerlingen op basis van hun competentie zouden worden beoordeeld in plaats van hun achterstand. Maar deskundigen vertellen ons dat diagnosticering juist is toegenomen. 

In inze vorige uitzending lieten we zien dat particulier onderwijs soms een oplossing is voor leerlingen die vastlopen in het reguliere onderwijs. Zo gaat de 14-jarige Maris naar de particuliere school Maupertuus, betaald door reguliere scholen. Toch ontvangen we ook veel tips van ouders die stellen dat hun kind ook op de particuliere school is vastgelopen. 

Dit onderzoek is in handen van

Huub Floor

Verslaggever

huub.floor@kro-ncrv.nl

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

André Nelis

Redacteur

Andre.nelis@kro-ncrv.nl

Marjolein Schut

Redacteur

marjolein.schut@kro-ncrv.nl