Lokaal bestuur

Wet-en regelgeving

Gemeentes hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen. Burgers die overlast ervaren door illegale bouw of bedrijvigheid kunnen dit melden bij de gemeente, maar die moet een afweging maken: moet er gehandhaafd worden of bestaat er kans op legalisatie? Bijvoorbeeld door alsnog een vergunning af te geven of het bestemmingsplan aan te passen? Een onbegrijpelijk systeem dat brutale burgers en bedrijven bevoordeeld, oordeelde de Ombudsman al in eerder onderzoek.

Het is een nieuw onderzoek van de Ombudsman waaraan we in de uitzending van maart 2017 aandacht hebben besteed. Daarin hebben we met name gekeken naar het legaliseren van overtredingen. Hoe ver mag je als gemeente daarbij gaan? Veel tipgevers procederen al jaren en krijgen daarbij keer op keer gelijk van de rechter. Toch zet de gemeente nog steeds in op het behoud van een bedrijf dat in overtreding is van de regels en doet weinig aan de overlast.

Wij willen meer weten van dit systeem. Worden de belangen en gezondheid van burgers voldoende afgewogen tegen die van een bedrijf dat belangrijk is voor de lokale economie? Neem de discussie over de gezondheidsrisico’s van veestallen. Daar is al jaren veel discussie over en op lokaal niveau kan het er emotioneel aan toe gaan, zoals we in eerdere hoofdstukken van dit dossier al lieten zien.

Ook na onze uitzending over handhavingsverzoeken krijgen we opnieuw veel tips over boeren en andere ondernemers in het buitengebied. Niet alleen van bezorgde burgers, maar ook van raadsleden, statenleden en provinciale toezichthouders. Zij wijzen ons erop dat regels in praktijk nauwelijks regels zijn. Illegale uitbreidingen worden achteraf vergund, waarbij de belangen en het rechtsgevoel van omwonenden worden geschaad. Hoe werkt dit systeem van legaliseren en hoe verhouden de vele escapes zich tot de beginselplicht tot handhaven die de gemeente als toezichthouder ruimtelijke ordening heeft? Maar bovenal, kun je er als burger op vertrouwen dat jouw gemeente onpartijdig toezicht houdt en een gezond en leefbaar woonklimaat garandeert?

Belangrijk gegeven is dat er steeds minder journalisten zijn die gemeentes goed volgen. Ook de democratische controle door goede en kritische lokale politici staat onder druk. Mensen zijn namelijk nauwelijks voor een baan als gemeenteraadslid te porren. De vijver waaruit partijen moeten rekruteren wordt steeds kleiner.

En dus neemt het risico op misstanden zo toe. Want als er minder controle is, komt een misstap van een lokale bestuurder of een ambtenaar minder snel boven tafel, zo lijkt het. En welke gevolgen heeft dat voor jou als het gaat om volksgezondheid? Meld ons jouw ervaringen!

[TIP text=Ben je in conflict met je gemeente over een overlastsituatie, maar weigert die in te grijpen? Laat het ons weten]

Of mail naar: tip insturen.

Lees verder
Verkenning Research Opnames Uitzending

412 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Uitzendingen

Lokaal Bestuur

zondag 30 april 2017

Wat als je als burger aanklopt bij je gemeente omdat je last hebt van illegale bedrijvigheid? Staat de gemeente dan aan jouw kant of wordt ervoor gekozen om de illegale praktijken te legaliseren?

Bekijk uitzending

Lokaal Bestuur - KN_1689210

zondag 12 maart 2017

Bouwen in strijd met het bestemmingsplan mag niet. Maar hoe gaan gemeentes om met illegale bouw of bedrijvigheid? En als er overlast ontstaat, nemen zij dan de belangen van burgers serieus?

Bekijk uitzending

Q-koorts - KN_1683597

zondag 25 september 2016

De komst van een mega-geitenstal in het dorp Maasdriel zorgt voor grote opwinding onder de lokale bevolking. Is er wel genoeg rekening gehouden met de mogelijke gezondheidsrisico's, zoals Q-koorts?

Bekijk uitzending

Deel dit onderzoek


Artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Dit onderzoek is in handen van

Huub Floor

Redacteur

Anne de Blok

Verslaggever

Bastiaan Hetebrij

Verslaggever

Niels van Nimwegen

Verslaggever