Werken met een beperking

01 mei 2016 22:45
Deze video op je eigen site plaatsen.

Deze video op je eigen site plaatsen?
Kopieer hier de embedcode.

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Een belangrijk speerpunt van deze wet is om méér mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In het dossier 'Werken met een beperking' onderzoekt De Monitor de gevolgen van de Participatiewet voor mensen met een arbeidshandicap en de werkgevers die deze mensen aan een baan moeten helpen. 'Gehandicapten zijn te lang 'geparkeerd' in een uitkering of geïsoleerd geraakt van onze arbeidsmarkt. Ik ben daar niet van. Iedereen moet de kans krijgen volwaardig mee te doen.' Dat zei een trotse staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken nadat haar Participatiewet met een overweldigende Kamermeerderheid was aangenomen. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Door middel van loonkostensubsidies vanuit de overheid wil Klijnsma mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken voor de werkgevers om hen in dienst te nemen. Om ervoor te zorgen dat werkgevers deze mensen ook daadwerkelijk een baan aanbieden, is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in het leven geroepen. Dit houdt in dat er 125.000 banen moeten worden gecreëerd voor mensen met een beperking, waarvan 25.000 banen bij de overheid. Wordt deze banenafspraak niet nageleefd, dan hangt de werkgevers mogelijk een boete boven het hoofd. Intussen vragen steeds meer experts zich af of dit wel het juiste moment is voor zo'n 'banenafspraak'. Omdat de economie nog altijd niet floreert, ligt verdringing volgens hen op de loer. Mensen met een beperking die vallen onder de aantrekkelijke financiële regelingen van Klijnsma zullen sneller in aanmerking komen voor een baan, dan mensen met een beperking die niet onder deze regeling vallen. In de uitzending komen meerdere mensen aan het woord met een arbeidshandicap die wel aan het werk willen, maar niet aan de bak komen. En werkgevers die mensen met een arbeidshandicap in dienst hebben.

Lees verder

"Werken met een beperking"

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Een belangrijk speerpunt van deze wet is om méér mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In dit dossier onderzoeken we ...
Alles over dit onderzoek