Voedselverspilling (2/2)

28 mei 2017 22:40
Deze video op je eigen site plaatsen.

Deze video op je eigen site plaatsen?
Kopieer hier de embedcode.

Wat gebeurt er met ons voedselafval? Het blijkt dat een deel daarvan in zogenoemde vergisters belandt om groene stroom of gas op te wekken. Maar daarbij gaat veel energie verloren. Het zou een stuk milieuvriendelijker zijn om het te bewerken zodat het alsnog opgegeten kan worden, door mens of dier. Vergisters worden gesubsidieerd door de overheid. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 zestien procent van de energie in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Een belangrijk middel om dit te bereiken vormt de zogenoemde Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Hiermee stimuleert de overheid windmolenparken, zonnepanelen, en dus ook vergisters. In vergisters wordt organisch materiaal vergist, zoals mest, tuinafval, maar ook voedsel dat over de datum is, of reststromen uit de voedingsindustrie. Door subsidies wordt het vergisten van goed voedsel aantrekkelijker gemaakt, terwijl er duurzamere alternatieven zijn. In deel 2 van een tweeluik over voedselverspilling onderzoeken we wat er met ons voedselafval gebeurt. Wat zijn de gevolgen van een goedbedoelde subsidie op groene energie voor de aanpak van voedselverspilling?

Lees verder

"Voedselverspilling"

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. Een gigantische hoeveelheid waarmee we in één klap de honger uit de wereld zouden kunnen helpen. Maa...
Alles over dit onderzoek