Uithuisgeplaatste kinderen

03 februari 2019 23:45

Sinds de Jeugdwet in 2015 worden kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur opgevangen in een gezinssituatie. Maar er is al jaren een groot tekort aan pleeggezinnen. Deskundigen vragen zich nu af of deze idealistische en goedkope optie wel altijd het beste is voor het kind. Volgens hen moet er kritischer gekeken worden welke kinderen het zullen redden in een normaal gezin en voor wie een professionele omgeving nodig is. Gemiddeld één op de drie plaatsingen in een pleeggezin wordt namelijk voortijdig afgebroken. Dit heeft grote gevolgen voor het kind, dat weer een nieuwe negatieve ervaring moet verwerken. In sommige gevallen verergert zo het probleemgedrag van een kind. Dan is een plek in een residentiële instelling soms nog de enige optie.

Lees verder

"Uithuisgeplaatste kinderen"

Pleeggezinnen zijn hard nodig om kinderen op te vangen. Maar er is in Nederland al jaren een groot tekort. Hierdoor komen kinderen op wachtlijsten of blijven ze langer dan nodig in de gesloten opvang. Pleegzorg Nederland streeft naar 3500 nieuwe pleeggezinnen per jaar. Maar dat aantal wordt steevast niet bereikt. Opvallend: jaarlijks stoppen ruim 2000 gezinnen er mee. Vorig jaar waren dat er bijna net zoveel als het aantal nieuwe aanmeldingen van pleegouders. Hoe kan dit?
Alles over dit onderzoek

Kinderen / Uithuisgeplaatste kinderen

Wat is jouw ervaring met pleegzorg?

We horen graag verhalen van pleegouders die er om wat voor reden dan ook mee gestopt zijn. Was er geen goede match met het kind? Liep het contact met de biologische ouders stroef? Was de begeleiding vanuit de instantie niet toereikend? Kon je het financieel niet bolwerken? Of was de situatie uiteindelijk gewoon te complex binnen het eigen gezin? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Ook tips van professionals in de pleegzorg zijn van harte welkom.
Deel jouw ervaring

Saskia Adriaens

Verslaggever

Deel jouw ervaring