Uithuisgeplaatste kinderen

03 februari 2019 23:45
Deze video op je eigen site plaatsen.

Deze video op je eigen site plaatsen?
Kopieer hier de embedcode.

Sinds de Jeugdwet in 2015 worden kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur opgevangen in een gezinssituatie. Maar er is al jaren een groot tekort aan pleeggezinnen. Deskundigen vragen zich nu af of deze idealistische en goedkope optie wel altijd het beste is voor het kind. Volgens hen moet er kritischer gekeken worden welke kinderen het zullen redden in een normaal gezin en voor wie een professionele omgeving nodig is. Gemiddeld één op de drie plaatsingen in een pleeggezin wordt namelijk voortijdig afgebroken. Dit heeft grote gevolgen voor het kind, dat weer een nieuwe negatieve ervaring moet verwerken. In sommige gevallen verergert zo het probleemgedrag van een kind. Dan is een plek in een residentiële instelling soms nog de enige optie.

Lees verder

"Uithuisgeplaatste kinderen"

Pleeggezinnen zijn hard nodig om kinderen op te vangen. Maar er is in Nederland al jaren een groot tekort. Hierdoor komen kinderen op wachtlijsten of blijven ze langer dan nodig in de gesloten opva...
Alles over dit onderzoek