Uitbuiting starters en stagiairs - KN_1676820

03 januari 2016 22:35
Deze video op je eigen site plaatsen.

Deze video op je eigen site plaatsen?
Kopieer hier de embedcode.

Wie net is afgestudeerd wil niets liever dan aan de bak. Maar vlak na de crisis liggen de startersfuncties niet voor het oprapen, terwijl werkgevers wel vragen om ervaring. Wie een gat op zijn of haar cv wil voorkomen, zoekt daarom een extra stage of werkervaringsplek. Of erger nog, legt zelfs geld toe om ergens te mogen werken. Met een groot aantal afgestudeerden op zoek naar een baan ligt voor werkgevers de verleiding op de loer om goedkoop hun team te versterken. De stagiaire als volwaardige kracht, maar zonder volwaardig salaris. Startersbeurzen zijn bedacht om in crisistijd bedrijven met een krappe kas ruimte te geven. Maar ook nu het weer beter gaat met de economie wordt hier nog altijd gretig gebruik van gemaakt. Stageplaza ondervroeg werkgevers en 54% van hen geeft aan een stagiair aan te nemen, terwijl het eigenlijk gaat om een startersfunctie. Kunnen die bedrijven nog wel bestaan zonder de stroom aan stagiairs? Op social media zijn veel twintigers die klagen over het beperkte zicht op een volwaardige baan. Toch komen er bij de arbeidsinspectie maar weinig meldingen binnen van uitbuiting op de werkvloer. En die gaat pas op onderzoek uit als er een misstand wordt gemeld. FNV Jong heeft in mei een meldpunt stagemisbruik in het leven geroepen. Tot nu toe hebben zich een kleine 200 jongeren gemeld. De Monitor onderzoekt op welke schaal dit probleem plaatsvindt. Uit onderzoek van het programma blijkt dat vooral onder afgestudeerde psychologen en architecten er vaak sprake is van werkervaringsplekken waar de afgestudeerden vaak onder voorwaarden moeten werken die niet stroken met wat wettelijk is afgesproken. Deskundigen komen aan het woord die zelfs spreken over misbruik van de afgestudeerden.

Lees verder

"Uitbuiting starters en stagiairs"

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek