Medisch beroepsgeheim wordt geschonden.

06 september 2015 22:40

Deze aflevering: het medisch beroepsgeheim wordt geschonden.

Lees verder

"Dokters in de knel"

Zorgverzekeraars controleren via een computersysteem het declaratiegedrag van alle zorgverleners, waaronder huisartsen. Als volgens dat systeem iemand ‘meer dan gemiddeld’ declareert, w...
Alles over dit onderzoek