Medisch beroepsgeheim wordt geschonden.

06 september 2015 22:40

Deze aflevering: het medisch beroepsgeheim wordt geschonden.

Lees verder

"Dokters in de knel"

Zorgverzekeraars controleren via een computersysteem het declaratiegedrag van alle zorgverleners, waaronder huisartsen. Als volgens dat systeem iemand ‘meer dan gemiddeld’ declareert, wordt diegene aangeschreven. Artsen kunnen hierdoor in de knel komen: er volgen controles om het declaratiegedrag verder te onderzoeken. Bij de zwaarste vorm van controle worden ook patiëntendossiers ingezien. Weten patiënten dit? En wat betekent het voor het beroepsgeheim van de arts?

Alles over dit onderzoek