Lokaal Bestuur - KN_1689210

12 maart 2017 22:40

Gemeentes hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Burgers die overlast ervaren door illegale bouw of bedrijvigheid kunnen dit melden bij de gemeente, maar die moet een afweging maken: moet er gehandhaafd worden of bestaat er kans op legalisatie? Bijvoorbeeld door alsnog een vergunning af te geven of het bestemmingsplan aan te passen. Een onbegrijpelijk systeem dat brutale burgers en bedrijven bevoordeelt, oordeelde de Ombudsman al in eerder onderzoek. Wat als je als benadeeld burger in het gelijk wordt gesteld, maar de gemeente weigert om in te grijpen en in sommige gevallen meer werk maakt om illegale parktijken legaal te verklaren? Wat als de rechter, de provincie, de Raad van State en de Ombudsman zeggen dat de gemeente moet ingrijpen bij dit soort geschillen, maar de gemeente stelselmatig weigert in te grijpen, hetgeen resulteert in jarenlange strijd met alle gevolgen vandien? Nemen deze gemeentes hun burgers wel serieus of laten ze ze in de kou staan?

Lees verder

"Lokaal bestuur"

Wie wil ondernemen moet daarvoor de juiste vergunningen hebben, zeker als er sprake is van vervuilende stoffen. Toch krijgen we regelmatig tips over ernstige overtredingen, waarmee weinig lijkt te worden gedaan. Hoe gaan gemeentes om met illegale bouw of bedrijvigheid? En als er overlast ontstaat, nemen zij dan de belangen van burgers serieus?

Alles over dit onderzoek