Eindexamens

06 maart 2016 22:35
Deze video op je eigen site plaatsen.

Deze video op je eigen site plaatsen?
Kopieer hier de embedcode.

Middelbare scholen worden geacht goed te presteren. Vrijwel alle cijfers worden bijgehouden en zijn online terug te vinden: het slagingspercentage, aantallen zittenblijvers, het gemiddelde eindexamencijfer. Maar wat zeggen al die cijfers? Is een school met een hoog percentage geslaagden ook per definitie een goede school? Of halen scholen trucs uit de kast om dat percentage zo hoog mogelijk te maken, bijvoorbeeld door leerlingen massaal te laten zitten? De Monitor heeft tips gekregen dat scholen leerlingen contracten voorleggen dat als ze hun gemiddelde cijfers niet verbeteren dat ze niet mogen deelnemen aan het eindexamen. In sommige gevallen worden leerlingen voortijdig van hun school gestuurd als de kans dat ze slagen klein is. Daarmee zouden deze leerlingen niet meetellen in slagingspercentages die scholen gebruiken om nieuwe scholieren aan te trekken. Gebruiken scholen deze methodes echt om de cijfers mooier te maken dan ze zijn of gebruiken ze het vooral om de leerlingen te stimuleren tot betere prestaties. Als extra stok achter de deur? De Monitor gaat op onderzoek om te zien hoe en of middelbare scholen trucs uithalen om een mooi slagingspercentage te kunnen presenteren.

Lees verder

"Eindexamens"

Wie een goede middelbare school zoekt heeft hem zo gevonden. Want alle schoolprestaties worden bijgehouden. Vooral het slagingspercentage speelt een grote rol. Maar wat zegt dat cijfer? Is een scho...
Alles over dit onderzoek