Werk en inkomen

Thema

Werk en inkomen

Schulden

Laatste update: 19 uur geleden

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Allerlei instanties proberen te helpen, van de gemeentelijke kredietbank tot welzijnswerk. Maar hoe succesvol is de aanpak? Helpt die mensen daadwerkelijk uit de schulden of juist niet?
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Tweede kans voor gedetineerden

Laatste update: 1 dag geleden

Ieder jaar worden er in Nederland zo'n 35.000 gedetineerden vrijgelaten. Eenmaal buiten de poort is het vaak lastig om aan een baan of een woning te komen. Het risico op recidive wordt hierdoor vergroot. De helft gaat binnen twee jaar opnieuw de fout in. Hoe komt het dat ex-gedetineerden maar moeilijk aansluiting vinden in onze maatschappij?
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Kwetsbare werknemers als verdienmodel?

Laatste update: 3 weken geleden

Wij onderzoeken of overname van het dienstverband van werknemers kan worden misbruikt om er als bedrijf of organisatie financieel beter van te worden.
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Doorwerken tot 67

Laatste update: 3 weken geleden

De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 met stapjes omhoog zodat in 2022 de leeftijd 67 jaar en 3 maanden is. Maar gaat iedereen die nieuwe grens wel werkend halen? Na de zware beroepen richten we ons nu op omscholing. Help ons verder in dit onderzoek door het tipformulier in te vullen. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen.
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

UWV

Laatste update: 3 weken geleden

Door de jaren heen krijgen we regelmatig tips over de uitkeringsinstantie UWV. Veel klachten gaan over hoe mensen zich behandeld voelen. De arbeidsongeschiktheidskeuring komt daarin vaak voorbij. We onderzoeken waar de onvrede vandaan komt. Wat zijn de verwachtingen van mensen die zich moeten melden en hoe helpt het UWV ze weer aan het werk?
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Debat 'Werken voor je uitkering'

Laatste update: 3 weken geleden

Iets 'terug' doen voor je bijstandsuitkering, bijvoorbeeld in de vorm van een tegenprestatie. Is dat eerlijk en nuttig? Of schieten mensen met een uitkering daar niets mee op?
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Debat arbeidsmarkt

Laatste update: 3 weken geleden

Het Monitor Debat is een nieuw tv-programma van de makers van De Monitor. In aanloop naar de landelijke verkiezingen discussiëren we iedere week met jou over maatschappelijke thema’s. Het eerste debat gaat over de flexibele arbeidsmarkt.
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Flexwerk

Laatste update: 3 weken geleden

Flexwerk neemt steeds vaker de plaats in van de ouderwetse vaste baan. Is dat een goede ontwikkeling? Of ondermijnen we hiermee de rechten van een groeiende groep Nederlanders?
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Werken met een beperking

Laatste update: 3 weken geleden

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Een belangrijk speerpunt van deze wet is om méér mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In dit dossier onderzoeken we de gevolgen van de Participatiewet voor mensen met een arbeidshandicap en de werkgevers die deze mensen aan moeten nemen.
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Uitbuiting starters en stagiairs

Laatste update: 3 weken geleden

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En waar leidt dit tot uitbuiting? En wat is de verantwoordelijkheid van opleidingen voor afgestudeerden die niet aan werk komen?
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Werkloos en boos

Laatste update: 3 weken geleden

Hoe gaan we in Nederland om met werklozen? Miljoenen worden uitgetrokken om mensen weer aan een baan te helpen via allerlei maatregelen en subsidies. Zijn ze zinvol?
Bekijk onderzoek

Werk en inkomen

Ziek door mijn werk

Laatste update: 3 weken geleden

Hoe wordt er omgegaan met mensen met een beroepsziekte? De Monitor onderzoekt in welk systeem mensen die ziek zijn geworden door hun werk terecht komen.
Bekijk onderzoek