Natuur en milieu

Thema

Natuur en milieu

Bestrijdingsmiddelen

Laatste update: 14 uur geleden

Boeren en particulieren gebruiken bestrijdingsmiddelen om plagen, onkruid en ziekten tegen te gaan. In deze middelen zitten soms omstreden stoffen. We hebben tips binnenkregen van mensen die ermee werken. Zij vragen zich af hoe verantwoord het gebruik van de middelen is. Wat voor invloed heeft het op planten, dieren en mensen? Wie brengt het aan de man? En kunnen we ook zónder?

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Wilde Zwijnen

Laatste update: 2 weken geleden

Met enige regelmatig zien we ze opduiken in de lokale pers: berichten over rottes everzwijnen in bossen waar ze al een eeuw niet meer zijn gesignaleerd. Natuurliefhebbers reageren verheugd, maar boeren kijken met argusogen naar ‘de nieuwe wildernis’ aan de rand van hun bedrijven. Wij vragen ons af: zijn die wilde zwijnen een probleem?

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Klimaatconflict in de polder

Laatste update: 3 maanden geleden

Het verduurzamen van ons land gaat al gepaard met veel rumoer, en dat zal alleen maar meer worden. In welke achtertuin moeten al die windmolens en zonnepanelen komen? Hoe gaan we van het gas af? Wie gaat het betalen? Graag horen we  van jullie hoe deze ingrijpende verandering in je eigen gemeente verloopt.

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Asbest

Laatste update: 4 maanden geleden

Elk jaar overlijden ongeveer duizend mensen aan de gevolgen van asbest. De minuscule vezeltjes die het mineraal een ideaal bouwmateriaal maakt, veroorzaken ook zeer moeilijk te behandelen vormen van kanker. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer en stelt daarom nieuwe regels op ter bescherming van de volksgezondheid.

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Boer en beleid

Laatste update: 5 maanden geleden

Het fosfaat en de boeren met koeien: daar is de afgelopen drie jaar veel over gepraat. Sinds de afschaffing van het melkquotum in 2015 zijn de melkveeboeren gaan uitbreiden om meer melk te produceren om aan de vraag te voldoen. Grotere stallen, meer koeien, meer mest, maar ook: meer fosfaat. Het fosfaat steeg zelfs zo ver dat we over het door de Europese Unie vastgestelde fosfaatplafond heengingen. 

Biologische, gangbare, intensieve en extensieve melkboeren: ze moeten zich allemaal houden aan dit fosfaatbeleid. Maar dragen al die verschillende manieren van boerenbedrijfsvoering evenveel bij aan het fosfaatprobleem? Zouden we niet per individuele boer moeten kijken hoeveel fosfaat hij of zij produceert?

 

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Rookoverlast

Laatste update: 7 maanden geleden

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, ontsteken steeds meer huishoudens de open haard. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. En niet zelden leidt dat tot overlastgevende situaties. Moeten er meer maatregelen komen om hout stoken te reguleren?

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Megastallen

Laatste update: 10 maanden geleden

De intensieve veehouderij staat steeds meer ter discussie. Omwonenden van megastallen maken zich druk om de uitstoot van fijnstof en stank. Wat zijn de gevolgen daarvan voor hun gezondheid? En wat kunnen boeren doen om te voorkomen dat hun buren ziek worden?

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Geluidsoverlast

Laatste update: 11 maanden geleden

Laagfrequent geluid. Het verplaatst zich kilometers ver, dringt door muren en kan mensen wanhopig maken. Volgens tipgevers is het een groeiend milieuprobleem, waar te weinig aandacht voor zou zijn vanuit het Rijk. Maar is dat ook zo? Dat willen we de komende periode onderzoeken.

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Dier en bouw

Laatste update: 11 maanden geleden

‘Zeldzame zandhagedissen doodgereden op omstreden fietspad.''Vale Vleermuizen weggejaagd door hardcore muziekfestival? Hoe gaan we om met botsende belangen tussen economische ontwikkelingen en de bescherming van de natuur? Wordt er genoeg rekening gehouden met beschermde diersoorten? En kan economische ontwikkeling samen gaan met behoud van flora en fauna?

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Voedselverspilling

Laatste update: 11 maanden geleden

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. Een gigantische hoeveelheid waarmee we in één klap de honger uit de wereld zouden kunnen helpen. Maar de strijd tegen de voedselverspilling faalt.

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Elektrische auto's

Laatste update: 11 maanden geleden

De overheid zet vol in op elektrisch rijden en veel autofabrikanten hebben inmiddels een (deels) op stroom rijdende auto in het assortiment. Het kwetsbare punt van deze auto's is het rijbereik. Heel ver kun je er over het algemeen nog niet mee rijden, maar hoe eerlijk wordt hierover door verkopers en automerken over gecommuniceerd?

Bekijk onderzoek