Natuur en milieu

Thema

Natuur en milieu

Bestrijdingsmiddelen

Laatste update: 1 dag geleden

Boeren en particulieren gebruiken bestrijdingsmiddelen om plagen, onkruid en ziekten tegen te gaan. In deze middelen zitten soms omstreden stoffen. We hebben tips binnenkregen van mensen die ermee werken. Zij vragen zich af hoe verantwoord het gebruik van de middelen is. Wat voor invloed heeft het op planten, dieren en mensen? Wie brengt het aan de man? En kunnen we ook zónder?
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Wilde natuur in Nederland

Laatste update: 1 dag geleden

Steeds vaker ontstaat er maatschappelijk onrust en ophef over hoe we omgaan met de dieren in de natuur.  Actievoerders, dierenbeschermers en politiek bestoken elkaar met rechtszaken over het te voeren beleid en het welzijn van de dieren. Moeten we de natuur haar gang laten gaan of niet?
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Wilde Zwijnen

Laatste update: 1 dag geleden

Met enige regelmatig zien we ze opduiken in de lokale pers: berichten over rottes everzwijnen in bossen waar ze al een eeuw niet meer zijn gesignaleerd. Natuurliefhebbers reageren verheugd, maar boeren kijken met argusogen naar ‘de nieuwe wildernis’ aan de rand van hun bedrijven. Wij vragen ons af: zijn die wilde zwijnen een probleem?
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Treintrillingen

Laatste update: 3 weken geleden

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan een auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor de c...
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Asbest

Laatste update: 3 weken geleden

Elk jaar overlijden ongeveer duizend mensen aan de gevolgen van asbest. De minuscule vezeltjes die het mineraal een ideaal bouwmateriaal maakt, veroorzaken ook zeer moeilijk te behandelen vormen van kanker. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer en stelt daarom nieuwe regels op ter bescherming van de volksgezondheid.
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Boer en beleid

Laatste update: 3 weken geleden

Het fosfaat en de boeren met koeien: daar is de afgelopen drie jaar veel over gepraat. Sinds de afschaffing van het melkquotum in 2015 zijn de melkveeboeren gaan uitbreiden om meer melk te produceren om aan de vraag te voldoen. Grotere stallen, meer koeien, meer mest, maar ook: meer fosfaat. Het fosfaat steeg zelfs zo ver dat we over het door de Europese Unie vastgestelde fosfaatplafond heengingen.  Biologische, gangbare, intensieve en extensieve melkboeren: ze moeten zich allemaal houden aan dit fosfaatbeleid. Maar dragen al die verschillende manieren van boerenbedrijfsvoering evenveel bij aan het fosfaatprobleem? Zouden we niet per individuele boer moeten kijken hoeveel fosfaat hij of zij produceert?  
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Klimaatconflict in de polder

Laatste update: 3 weken geleden

Moet Nederland nieuwe kerncentrales bouwen om de klimaatdoelen te halen? Volgens voorstanders kan het niet anders, want met wind- en zonne-energie redden we het niet. Bij de opwekking van kernenergie komt amper CO2 vrij, dus dat zou een oplossing kunnen bieden. Tegenstanders wijzen juist op de bijkomende risico’s: het risico op een ramp, het afval dat duizenden jaren radioactief blijft, en de hoge kosten van de bouw van centrales.
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Voedselverspilling

Laatste update: 3 weken geleden

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. Een gigantische hoeveelheid waarmee we in één klap de honger uit de wereld zouden kunnen helpen. Maar de strijd tegen de voedselverspilling faalt.
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Dier en bouw

Laatste update: 3 weken geleden

‘Zeldzame zandhagedissen doodgereden op omstreden fietspad.''Vale Vleermuizen weggejaagd door hardcore muziekfestival? Hoe gaan we om met botsende belangen tussen economische ontwikkelingen en de bescherming van de natuur? Wordt er genoeg rekening gehouden met beschermde diersoorten? En kan economische ontwikkeling samen gaan met behoud van flora en fauna?
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Geluidsoverlast

Laatste update: 3 weken geleden

Laagfrequent geluid. Het verplaatst zich kilometers ver, dringt door muren en kan mensen wanhopig maken. Volgens tipgevers is het een groeiend milieuprobleem, waar te weinig aandacht voor zou zijn vanuit het Rijk. Maar is dat ook zo? Dat willen we de komende periode onderzoeken.
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Rookoverlast

Laatste update: 3 weken geleden

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, ontsteken steeds meer huishoudens de open haard. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. En niet zelden leidt dat tot overlastgevende situaties. Moeten er meer maatregelen komen om hout stoken te reguleren?
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Megastallen

Laatste update: 3 weken geleden

De intensieve veehouderij staat steeds meer ter discussie. Omwonenden van megastallen maken zich druk om de uitstoot van fijnstof en stank. Wat zijn de gevolgen daarvan voor hun gezondheid? En wat kunnen boeren doen om te voorkomen dat hun buren ziek worden?
Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Elektrische auto's

Laatste update: 3 weken geleden

De overheid zet vol in op elektrisch rijden en veel autofabrikanten hebben inmiddels een (deels) op stroom rijdende auto in het assortiment. Het kwetsbare punt van deze auto's is het rijbereik. Heel ver kun je er over het algemeen nog niet mee rijden, maar hoe eerlijk wordt hierover door verkopers en automerken over gecommuniceerd?
Bekijk onderzoek