Natuur en milieu

Thema

Natuur en milieu

Megastallen

Laatste update: 1 maand geleden

De intensieve veehouderij staat steeds meer ter discussie. Omwonenden van megastallen maken zich druk om de uitstoot van fijnstof en stank. Wat zijn de gevolgen daarvan voor hun gezondheid? En wat kunnen boeren doen om te voorkomen dat hun buren ziek worden?

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Geluidsoverlast

Laatste update: 2 maanden geleden

Laagfrequent geluid. Het verplaatst zich kilometers ver, dringt door muren en kan mensen wanhopig maken. Volgens tipgevers is het een groeiend milieuprobleem, waar te weinig aandacht voor zou zijn vanuit het Rijk. Maar is dat ook zo? Dat willen we de komende periode onderzoeken.

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Dier en bouw

Laatste update: 2 maanden geleden

‘Zeldzame zandhagedissen doodgereden op omstreden fietspad.''Vale Vleermuizen weggejaagd door hardcore muziekfestival? Hoe gaan we om met botsende belangen tussen economische ontwikkelingen en de bescherming van de natuur? Wordt er genoeg rekening gehouden met beschermde diersoorten? En kan economische ontwikkeling samen gaan met behoud van flora en fauna?

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Voedselverspilling

Laatste update: 2 maanden geleden

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. Een gigantische hoeveelheid waarmee we in één klap de honger uit de wereld zouden kunnen helpen. Maar de strijd tegen de voedselverspilling faalt.

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Rookoverlast

Laatste update: 2 maanden geleden

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, ontsteken steeds meer huishoudens de open haard. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. En niet zelden leidt dat tot overlastgevende situaties. Moeten er meer maatregelen komen om hout stoken te reguleren?

Bekijk onderzoek

Natuur en milieu

Elektrische auto's

Laatste update: 2 maanden geleden

De overheid zet vol in op elektrisch rijden en veel autofabrikanten hebben inmiddels een (deels) op stroom rijdende auto in het assortiment. Het kwetsbare punt van deze auto's is het rijbereik. Heel ver kun je er over het algemeen nog niet mee rijden, maar hoe eerlijk wordt hierover door verkopers en automerken over gecommuniceerd?

Bekijk onderzoek