Kinderen

Thema

Kinderen

Sportregime

Laatste update: 3 dagen geleden

Nederland wil als sportland bij de top 10 van beste sportlanden in de wereld horen. Dan is het van groot belang om zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor sport. Maar hoe zorg je dat het leuk en gezond blijft in plaats van een moordend sportregime?
Bekijk onderzoek

Kinderen

Uithuisgeplaatste kinderen

Laatste update: 1 week geleden

Pleeggezinnen zijn hard nodig om kinderen op te vangen. Maar er is in Nederland al jaren een groot tekort. Hierdoor komen kinderen op wachtlijsten of blijven ze langer dan nodig in de gesloten opvang. Pleegzorg Nederland streeft naar 3500 nieuwe pleeggezinnen per jaar. Maar dat aantal wordt steevast niet bereikt. Opvallend: jaarlijks stoppen ruim 2000 gezinnen er mee. Vorig jaar waren dat er bijna net zoveel als het aantal nieuwe aanmeldingen van pleegouders. Hoe kan dit?
Bekijk onderzoek

Kinderen

Kinderopvang

Laatste update: 3 weken geleden

De gastouderopvang is zeer waardevol, maar het systeem eromheen onduidelijk. Hebben we voldoende zicht op de kinderen in de gastouderopvang? Waar moeten ouders op letten als ze een gastouder kiezen? En wat doet het gastouderbureau?
Bekijk onderzoek

Kinderen

Kindermarketing

Laatste update: 3 weken geleden

Het bedrijfsleven heeft een gedragscode opgesteld om kinderen niet bloot te stellen aan reclame voor (ongezond) voedsel. Dat gaat niet altijd goed. Wij onderzoeken in hoeverre het bedrijfsleven stappen in de goede richting zet of niet.
Bekijk onderzoek

Kinderen

Kinderpardon

Laatste update: 3 weken geleden

Hoe effectief werkt het kinderpardon dat gewortelde asielkinderen moet beschermen tegen uitzetting? In 2016 kwam slechts 1 kind voor de regeling in aanmerking. Het kinderpardon trad in 2013 in werking want kinderen die al 5 jaar in ons land zijn zouden te veel geworteld zijn in de Nederlandse cultuur menen wetenschappers. Toch komen maar weinig tot geen kinderen in aanmerking voor het kinderpardon? Hoe komt dat? Wat stelt de regeling eigenlijk voor?
Bekijk onderzoek

Kinderen

Vechtscheidingen

Laatste update: 3 weken geleden

Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Dat aantal is al een aantal jaren min of meer stabiel. Maar het aantal scheidingen dat uit de hand loopt ten koste van kinderen neemt toe. Ex-partners zijn vaak verblind door hun onderlinge strijd en hebben geen oog meer voor het kind. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen niet de dupe worden van vechtende ouders?
Bekijk onderzoek

Kinderen

Dikke Kinderen

Laatste update: 3 weken geleden

We gaan op zoek naar de hoofdrolspelers in de strijd tegen obesitas. Onze vraag is of we het overgewicht bij jongeren wel goed aanpakken. Wat veroorzaakt overgewicht, welke maatregelen moeten genomen worden, wie is deel van de oplossing en welke barrière moet nog worden geslecht? In onze komende reportage: hoe de voedingsindustrie jongeren verleidt tot ongezond eten.
Bekijk onderzoek