Gezondheid en zorg

Thema

Gezondheid en zorg

Overgewicht

Laatste update: 4 uur geleden

De helft van de Nederlanders is te dik. Dit aantal blijft maar groeien. De zorgkosten nemen hierdoor alleen maar toe. ‘Elk pondje gaat door het mondje’, wordt vaak gezegd. Is het een kwestie van eigen schuld of zou er meer zorg moeten komen om dikke mensen te helpen?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Chronisch vermoeid

Laatste update: 10 uur geleden

De Gezondheidsraad kwam onlangs met haar advies over de vermoeidheidsziekte ME/CVS. Het werd door patiënten met open armen ontvangen: eindelijk werd de aandoening als ziekte erkend, ‘een ernstige multisysteemziekte’ zelfs. Het advies leidde direct tot de nodige conflicten, onder meer over de oorzaak van de ziekte: psychisch, lichamelijk, of een combinatie van beiden? Is de patiënt gebaat bij deze discussie?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Cosmetische producten

Laatste update: 1 dag geleden

Persoonlijke verzorging vinden we belangrijk. En als het even kan, willen we er graag mooier, slanker en jonger uitzien dan we zijn. Daar spelen fabrikanten van cosmetische producten handig op in. Consumenten gebruiken soms wel tien verschillende producten per dag. Van tandpasta en douchegel tot crèmes en make-up. Gemiddeld zitten er tien tot vijftig verschillende bestanddelen in een product. Bij complexe parfums kan dat oplopen tot wel 170 ingrediënten. Maar: wat weten we eigenlijk van de cosmetica die we dagelijks gedachteloos op ons lichaam smeren? Wat zit er in? En is dat eigenlijk wel gezond?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Zorg aan huis

Laatste update: 5 dagen geleden

De ouders van kinderen met veel behoefte aan zorg en begeleiding worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Want wie gaat die uitgebreide zorg leveren en betalen? Komt het van de gemeente? De zorgverzekeraar? Of toch de Rijksoverheid? Ouders worden wanhopig van de hoeveelheid regels waar ze aan moeten voldoen en de ingewikkelde aanvragen die ze moeten indienen om de zorg voor hun kinderen goed te regelen. Ook krijgen de kinderen te maken met veel wisselende hulpverleners, waardoor de continuïteit van de zorg in gevaar is.
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Crisis in het ziekenhuis

Laatste update: 1 maand geleden

Nederlandse ziekenhuizen kampen met personeelstekorten. Met name gespecialiseerd verpleegkundig personeel, werkzaam op bijvoorbeeld de intensive care of in de OK, is moeilijk te vinden. Met alle gevolgen van dien. Zo zal het gebrek aan verpleegkundigen leiden tot uitstel van operaties of noodgedwongen verplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen, blijkt uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) eerder dit jaar. 
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Kinderwens

Laatste update: 1 maand geleden

Een onvervulde kinderwens: Hoe ver ga je in de pogingen een kind te krijgen? Wat is er allemaal mogelijk en tegen welke beperkingen van de wet loop je aan als wensouder?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Ondervoeding

Laatste update: 1 maand geleden

Oud worden in je eigen omgeving. Terwijl de zorg aan huis geregeld wordt. Ideaal, dacht de overheid een paar jaar geleden. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Een grote groep kwetsbare ouderen blijkt in de nieuwe situatie te weinig zelfredzaam. Bijvoorbeeld mensen met dementie. Ze hebben minder honger of dorst en vergeten om te eten en te drinken en raken ondervoed.
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Ouderenzorg

Laatste update: 1 maand geleden

Door technologische ontwikkelingen kunnen we steeds ouder worden. Een prachtige verworvenheid. Maar wat doen we met ouderen die tegen wil en dank in leven worden gehouden? ‘Sterven is anno 2018 een complex gebeuren geworden,’ zo stelt een hoogleraar ouderengeneeskunde.
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Agressie in de zorg

Laatste update: 1 maand geleden

‘Het geweld tegen ons wordt steeds heftiger,’ mailt Marie-Louise ons. Zij werkt als verpleegkundige op een gesloten psychiatrische afdeling in het midden van het land. Net als zij krijgen veel zorgmedewerkers in Nederland met agressie te maken, zo’n 52 procent blijkt uit onderzoek van TNO. Maar wat zijn de verhalen achter deze cijfers? Wij komen graag in contact met mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken en hier ervaring mee hebben!
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Vaccinaties

Laatste update: 1 maand geleden

Homeopathie als alternatief voor vaccinaties: Volgens tal van homeopaten werkt het ‘aantoonbaar’ even goed. Hoe verantwoord is dat?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Bevallen in Nederland

Laatste update: 1 maand geleden

Ouders in Nederland bepalen graag zelf hoe en vooral wáár ze hun kindje ter wereld brengen. Dankzij ons verloskundig systeem van zorg in de buurt en gemakkelijke toegang tot een ziekenhuis hebben we deze keuzes. Maar van tipgevers uit het veld horen we dat een tekort aan personeel en plekken in het ziekenhuis, de geboortezorg en keuzevrijheid van aanstaande ouders onder druk zet. 
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

De ziekte van Lyme

Laatste update: 1 maand geleden

Wie wil weten of hij een bepaalde aandoening heeft, is tegenwoordig niet meer afhankelijk van de huisarts, maar kan het heft in eigen hand nemen. Zo zijn op internet en bij de drogist tal van medische zelftests te vinden, of kan bloed opgestuurd worden naar een commercieel laboratorium. Bij vermoedens van de ziekte van Lyme bijvoorbeeld. Maar hoe betrouwbaar zijn deze doe-het-zelf-tests?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Debat: Oud in eigen huis

Laatste update: 1 maand geleden

Het Monitor Debat is een nieuw tv-programma van de makers van De Monitor. In aanloop naar de landelijke verkiezingen discussiëren we iedere week met jou over maatschappelijke thema’s. Het tweede debat gaat over ouderen die steeds langer thuis moeten blijven wonen.
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Kindermishandeling

Laatste update: 1 maand geleden

Zo’n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachtoffer van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 basisscholen vol. Het oordeel van inspecteurs is iedere keer bedroevend: ‘We hebben onvoldoende gedaan om de veiligheid van dit kind te waarborgen.’ Waarom lukt het instanties niet om de mishandelingen te voorkomen?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

PGB-fraude

Laatste update: 1 maand geleden

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een pgb?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Vrouwenopvang

Laatste update: 1 maand geleden

De afgelopen maanden komen er meerdere berichten naar buiten dat kwetsbare vrouwen (en hun kinderen) niet de noodopvang en hulp krijgen die ze verdienen en die hun veiligheid en gezondheid garanderen. Er zijn klachten geweest over hygiëne, dreigingen van personeel en dat vrouwen zich kunnen en/of moeten prostitueren. Ook bij de Monitor komen verschillende klachten en verhalen hierover binnen. Wij vragen ons af hoe de vrouwenopvang in Nederland geregeld is.
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Spoedzorg

Laatste update: 1 maand geleden

Gaat het wel goed met de acute zorg? Artsen in Noord-Holland en Flevoland trokken onlangs aan de bel: steeds vaker moeten hun afdelingen spoedeisende hulp de deuren sluiten. Alleen in het eerste kwartaal van 2015 gebeurde dit ruim 600 keer. En waarom zijn zoveel ambulances niet op tijd bij een noodgeval? Voldoet de spoedzorg in Nederland wel aan de normen die zijn opgesteld?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Verwarde mensen

Laatste update: 1 maand geleden

Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. Ruim 75.000 meldingen kwamen er in 2016 bij de politie binnen, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar. Wie zijn deze verwarde mensen, hoe worden ze begeleid en is de hulp die geboden wordt voldoende?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Medicijnen

Laatste update: 1 maand geleden

Als je ziek bent, wil je natuurlijk de beste medicatie. De wetenschap gaat snel en er komen steeds betere geneesmiddelen. De keerzijde is dat die medicijnen vaak peperduur zijn. Budgetten van ziekenhuizen staan hierdoor onder druk. De kosten van dit soort dure medicijnen dreigen ziekenhuizen boven het hoofd te groeien. En er zijn zelfs signalen bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) dat patiënten soms niet de beste behandeling krijgen vanwege de hoge kosten. Krijg jij als patiënt wel het medicijn waar je recht op hebt?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Mantelzorg

Laatste update: 1 maand geleden

Volgens de laatste cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er maar liefst vier miljoen mantelzorgers, die zorgen voor hun familieleden, buren of vrienden. Ondertussen worden we steeds ouder en we werken langer door. Is dat allemaal nog te combineren? Wordt de druk op de mantelzorger niet te groot? En vragen we ondertussen niet teveel van werkgevers die steeds meer mantelzorgers de ruimte moeten geven?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Zorg in de gemeente

Laatste update: 1 maand geleden

In het dossier Zorg in de gemeente onderzoeken we of de kwaliteit van de zorg verbetert of verslechtert nu de gemeenten verantwoordelijk zijn. We onderzoeken de gevolgen voor cliënten met een zorgvraag en de rol van zorgaanbieders en gemeenten. Er blijkt veel onrust en ongenoegen.
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Dokters in de knel

Laatste update: 1 maand geleden

Zorgverzekeraars controleren via een computersysteem het declaratiegedrag van alle zorgverleners, waaronder huisartsen. Als volgens dat systeem iemand ‘meer dan gemiddeld’ declareert, wordt diegene aangeschreven. Artsen kunnen hierdoor in de knel komen: er volgen controles om het declaratiegedrag verder te onderzoeken. Bij de zwaarste vorm van controle worden ook patiëntendossiers ingezien. Weten patiënten dit? En wat betekent het voor het beroepsgeheim van de arts?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Orthodontie

Laatste update: 1 maand geleden

Een mond vol rechte tanden is tegenwoordig de norm. Maar wat kost een beugel eigenlijk? Ondanks een flinke tariefkorting voor orthodontisten stijgen de kosten per beugel. Hoe kan dat?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

De Nieuwe Zorgwet

Laatste update: 1 maand geleden

Traplift nodig? Of een verhoogd toilet? Dan moet u volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sinds januari bij de gemeente aankloppen. We duiken in de wereld van de nieuwe zorgwet. Ziet u ook door de bomen het bos niet meer? Loopt u rond met een hulpaanvraag en wordt u van het kastje naar de muur gestuurd door de gemeente?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Veroordeelde artsen

Laatste update: 1 maand geleden

Waarom kan een arts na een veroordeling voor seksueel misbruik of voor het bezit van kinderporno nog werken met patiënten? Het Openbaar Ministerie geeft informatie over veroordelingen van zorgverleners niet altijd door aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hoe kan dat? De Monitor zoekt het uit.
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Zorgkosten

Laatste update: 1 maand geleden

Een tienminutengesprek met een internist: 500 euro. Het plakken van een hoofdwond: 600 euro. Een kort bezoek aan de gynaecoloog: 2000 euro. Maar waar je nu precies voor betaalt is vaak onduidelijk. De kosten van medische zorg zijn niet altijd even transparant. Waarom sturen zorgverleners onbegrijpelijke rekeningen?
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Foute Dokters

Laatste update: 1 maand geleden

Hoe kan het dat zorgverleners zonder BIG-registratie of met een beroepsverbod in het buitenland wél in Nederland aan de slag zijn? De Monitor over foute dokters en een falend BIG-register.
Bekijk onderzoek

Gezondheid en zorg

Debat oud en thuiswonend

Laatste update: 1 maand geleden

Het Monitor Debat is een nieuw tv-programma van de makers van De Monitor. In aanloop naar de landelijke verkiezingen discussiëren we iedere week met jou over maatschappelijke thema’s. Het tweede debat gaat over ouderen die steeds langer thuis moeten blijven wonen.
Bekijk onderzoek