Saskia Adriaens

Verslaggever

Over Saskia Adriaens

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Onderzoeken waar Saskia aan werkt

Onderwijs

Onderwijs

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schijnt ook te worden afgegeven als scholen niet meer weten wat ze met een kind aan moeten en dus 'handelingsverlegen' zijn. Wij onderzoeken wat de gevolgen zijn voor ouders en kinderen die niet meer naar school gaan. 

Werk en inkomen

Ziek door mijn werk

Hoe wordt er omgegaan met mensen met een beroepsziekte? De Monitor onderzoekt in welk systeem mensen die ziek zijn geworden door hun werk terecht komen.

Algemeen

Algemeen

We krijgen dagelijks veel tips binnen over uiteenlopende onderwerpen. En lang niet altijd over de onderwerpen die we momenteel onderzoeken. Ook deze tips willen we u niet onthouden. Want wellicht herkent u een verhaal, heeft u iets vergelijkbaars meegemaakt, of kunt u ons meer inzicht geven over een bepaald onderwerp. Zo kunnen we uiteindelijk met een aantal van deze tips weer een nieuw onderzoeksdossier openen. Blijf ons dus vooral tippen. Want ons onderzoek begint bij u.

Toon meer

Artikelen geschreven door Saskia

woensdag 09 januari 2019

Zorg voor uit huis geplaatste kinderen volgens deskundige te veel financieel gedreven

‘Pleegzorg klinkt mooi, maar met professionele hulp in een professionele setting kun je met deze kinderen soms veel meer bereiken,’ zegt lector residentiële jeugdzorg Peer van der Helm. Ongeveer een derde van de plaatsingen in pleeggezinnen wordt voortijdig afgebroken. Volgens Van der Helm zijn deze gezinnen vaak onvoldoende toegerust op de begeleiding van kinderen met hechtingsproblemen en trauma’s

zondag 06 januari 2019

Pleegzorgaanbieder vindt dat er ook veel wél goed gaat

‘Mijn streven is dat kinderen die uit huis worden geplaatst, zo veel mogelijk worden opgevangen in een gezinssituatie,’ zegt John Goessens, manager wonen en opgroeien van jeugd- en opvoedhulp Lindenhout. Voor ons onderzoek Pleegzorg wil hij ons graag te woord staan. Vooral ook om één en ander te nuanceren: ‘Van al die pleeggezinnen heeft een kleine groep het heel zwaar. En dat is altijd al zo geweest.’

maandag 17 december 2018

'Voor pleegzorg heb je juist niet een groot hart nodig maar je ratio'

‘Er wordt steeds weer ingezet op het werven van nieuwe pleegouders. Maar tegelijkertijd wordt slordig omgegaan met de actieve pleegouders,’ zegt Eline Engelhart. Als pleegmoeder van vijf, inmiddels volwassen, pleegkinderen coacht ze dagelijks pleegouders. Kortom, ze kan zichzelf met recht pleegzorgpionier noemen. Dat er zoveel pleegouders afhaken, verbaast haar niet, want ‘de begeleiding schiet op veel terreinen tekort’.

Toon meer

Andere teamleden

Herman Vijlbrief

Verslaggever

Karlijn Vernooij

Redacteur

Judith Meulendijks

Redacteur