Saskia Adriaens

Verslaggever

Over Saskia Adriaens

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Onderzoeken waar Saskia aan werkt

Onderwijs

Onderwijs

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schijnt ook te worden afgegeven als scholen niet meer weten wat ze met een kind aan moeten en dus 'handelingsverlegen' zijn. Wij onderzoeken wat de gevolgen zijn voor ouders en kinderen die niet meer naar school gaan. 

Werk en inkomen

Ziek door mijn werk

Hoe wordt er omgegaan met mensen met een beroepsziekte? De Monitor onderzoekt in welk systeem mensen die ziek zijn geworden door hun werk terecht komen.

Toon meer

Artikelen geschreven door Saskia

zaterdag 15 september 2018

Leerplichtambtenaar ziet veel kinderen tussen wal en schip vallen

Voor ons onderzoek ‘Vrijstelling van de leerplicht en nu dan?’ kom ik in contact met twee leerplichtambtenaren. Eén van de twee stuurde ons een mail. ‘Kinderen die thuisblijven door angsten of depressies vind ik lastig. Ik ben er geen voorstander van om deze kinderen een vrijstelling te geven. Ze zijn namelijk wel nog ‘leerbaar’ en dus moeten ze onderwijs krijgen. Onderwijs mag wel even op een lager pitje staan, maar nooit ‘uit’ staan.’

zondag 09 september 2018

'Deze kinderen hebben hoge mate van begeleiding nodig en dat kunnen leraren niet bieden'

De gevolgen van een vrijstelling van de leerplicht zijn voor veel kinderen dramatisch,’ mailt een gedragswetenschapper ons. Zij is al zeventien jaar werkzaam in de jeugdhulp en maakt zich grote zorgen. Wij spreken haar voor ons onderzoek Onderwijs en wil graag anoniem haar verhaal doen. ’Ik heb in de afgelopen jaren het aantal jongeren dat (tijdelijk) wordt vrijgesteld van de leerplicht, met name jonge kinderen, zien toenemen.’

vrijdag 07 september 2018

Ouders van kinderen met vrijstelling van leerplicht voelen zich machteloos

Voor ons onderzoek ‘Vrijstelling van de leerplicht en dan? proberen we te achterhalen hoe het kan dat het aantal kinderen dat is vrijgesteld van de leerplicht de afgelopen jaren zo is toegenomen. Deze kinderen zouden volgens de wet niet leerbaar zijn door zware psychische en lichamelijke beperkingen en daarom een vrijstelling krijgen op grond van artikel 5.a. Maar in ons onderzoek wordt duidelijk dat kinderen die wél leerbaar zijn, toch een vrijstelling krijgen. Of omdat ze depressief worden van school om uiteenlopende redenen of omdat een school zelf aangeeft handelingsverlegen te zijn, omdat het kind bijvoorbeeld gedragsproblemen vertoont.

Toon meer

Andere teamleden

Odette Joosten

Verslaggever

Anne Mae van Tilburg

Redactie

Marije Rooze

Developer