Anne Mae van Tilburg

Redacteur

Onderzoeken waar Anne Mae aan werkt

Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal ernstig gewonden en het aantal doden in het verkeer is de laatste jaren gestegen. Burgers, gemeenten en deskundigen roepen dat ...

Werk en inkomen

Werken met een beperking

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Een belangrijk speerpunt van deze wet is om méér mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In dit dossier onderzoeken we ...

Wet-en regelgeving

Lokaal bestuur

Gemeentes en provincies hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen.

Toon meer

Artikelen geschreven door Anne Mae

vrijdag 18 oktober 2019

Economische effecten inkrimpen landbouw: ‘We stappen er te makkelijk overheen’

Dat er wat gaat veranderen in de agrarische sector is onontkoombaar. Boeren zijn vervuilend en stoten veel stikstof uit. Minister Carola Schouten ziet in kringlooplandbouw de oplossing...

maandag 07 oktober 2019

'We moeten een leven buiten de criminaliteit beter verkopen’

Alleen al in Amsterdam verdienen duizenden kansarme jongeren hun geld in de criminaliteit. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En hoe zorgen we ervoor dat jongeren wèl op het rechte pad blijven?

zondag 29 september 2019

Politie: ‘Geen verwarde mensen meer vervoeren is nog niet gelukt’

Drie jaar geleden luidde toenmalig korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg in De Monitor (KRO-NCRV) de noodklok: de politie wilde stoppen met het vervoeren van mensen met verward gedrag.

Toon meer

Andere teamleden

Huub Floor

Verslaggever

Miranda Grit

Verslaggever

Rembrandt van der Heijden

Redactie