Ziek door mijn werk

Werk en inkomen

Brandweer

Op dit moment richt ons onderzoek zich op de brandweer waar intern steeds meer discussie is over de verhoogde kans op kanker en hart- en vaatziekten onder brandweerlieden. Hoe kan dat? En wat kan er tegen gedaan worden?

We onderzoeken wat de brandweer er aan doet om de blootstelling aan giftige rook te verkleinen en hoe er binnen de brandweer omgegaan wordt met collega's die een beroepsziekte hebben opgelopen.

Samenvatting dossier

Het dossier 'Ziek door mijn werk' loopt inmiddels al ruim anderhalf jaar. We hebben meer verhalen gemaakt over het thema beroepsziekten. Hieronder een samenvatting van ons onderzoek tot nu toe.

Hoe wordt er omgegaan met mensen met een beroepsziekte? Jaarlijks worden 50.000 mensen ziek door hun werk en 3000 mensen overlijden aan een beroepsziekte. Tenminste dat is de schatting, want harde cijfers zijn er niet. Worden mensen met een beroepsziekte aan hun lot overgelaten?

Eind 2013 startten we ons onderzoek dat leidde tot deze televisie-uitzending.

Na onze oproep benaderden ruim honderd mensen ons en deelden hun ervaringen. Opvallend was dat veel mensen die ziek werden door het werk zich in de steek gelaten voelden. Werkgevers ontkennen vaak in eerste instantie dat de ziekteverschijnselen door het werk komen. Bedrijfsartsen zouden onafhankelijk moeten opereren maar worden betaald door de werkgever. Juridische procedures duren vaak zeer lang en zijn erg duur waardoor slachtoffers het er vaak bij laten zitten.

Zo ook Jan van der Wal. Hij werkte tussen 1964 en 2000 als schilder, spuiter en schoonmaker bij Defensie op de werf in Den Helder en werkte zodoende met veel schadelijk stoffen. Hierdoor zou hij Organisch Psychosyndroom door Solventen (OPS) hebben opgelopen, ook wel bekend als de schildersziekte. Samen met FNV Bureau Beroepsziekten bereidde hij 7 jaar lang een rechtszaak voor tegen de werkgever. Die kwam er overigens nooit. Het bedrijf bood een schikking aan van 5000 euro die hij uiteindelijk maar accepteerde.

Zonder medewerking van je werkgever ben je als ziek geworden werknemer op jezelf aangewezen. Het is een doodlopende weg als je ziek wordt door je werk. Ook FNV Beroepsziekten erkent dit:

Het (Nederlands) Centrum voor beroepsziekte is er voor de registratie. Zij onderzoekt geen patiënten. Bij de arbeidsinspectie komen geen meldingen van beroepsziekten binnen. Daar weet men dus niet hoe vaak en bij welke bedrijven het fout gaat. De inspectie zegt dat ze het ook niet hoeft te weten omdat het volgens haar de bedrijfsartsen zijn die de werkgever op de vingers moeten tikken. Ook houden bedrijfsartsen zich niet aan de wettelijke meldplicht. Maar de bedrijfsartsen worden weer betaald door de werkgever. De bedrijfsarts kan de problemen aankaarten maar als de werkgever niet wil dat er iets mee gebeurt, dan gebeurt het ook niet. Je bent dus afhankelijk van de welwillendheid van je werkgever. En anders moet je het zelf uitzoeken.

Lees verder
Verkenning Research Opnames Uitzending

369 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Werk en inkomen / Ziek door mijn werk

Re-integratie na burn-out

Hoe verliep jouw re-integratie na een burn-out? Heeft de bedrijfsarts jouw klachten serieus genomen en jou genoeg tijd gegeven om te herstellen? En wat voor rol speelde de casemanager? Wij horen graag jouw ervaring.
Deel jouw ervaring

Saskia Adriaens

Verslaggever

Deel jouw ervaring

Artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Uitzendingen

Ziek door mijn werk: de resultaten van twee jaar onderzoek

zondag 06 december 2015

Beroepsziekten zorgen in Nederland jaarlijks voor duizenden doden. Wat wordt er gedaan door de politiek en de werkgevers om werknemers beter te beschermen?
Bekijk uitzending

De bedrijfsarts en zorgdeclaraties

zondag 01 november 2015

In Nederland is er geen goed systeem dat mensen die door hun werk ziek worden daarvoor op tijd waarschuwen en zorgverzekeraars betalen lang niet altijd geld terug aan patiënten terwijl dat zou moet...
Bekijk uitzending

De Monitor - KN_1667490

zondag 08 maart 2015

Komende zondag brengen wij het verhaal over Gerrit. Gerrit krijgt geen baan vanwege zijn hiv-besmetting.
Bekijk uitzending

Deel dit onderzoek


Dit onderzoek is in handen van

Saskia Adriaens

Verslaggever

Marjolein Schut

Redacteur