Ziek door mijn werk

Werk en inkomen

Kantoortuin

Op dit moment onderzoeken we de werkplek. Veel mensen werken op een kantoor met zes of meer mensen in dezelfde ruimte. Ze noemen dat ook een kantoortuin. 

De kantoortuin is ooit bedacht om de traditionele hiërarchie binnen een bedrijf weg te nemen: lekker met zijn allen in één grote ruimte, zodat iedereen makkelijk met elkaar kan communiceren en ideeën kan spuien. Maar wat zijn hiervan de effecten?

Wij onderzoeken momenteel de toekomst van de kantoortuin in tijden van Corona. 

Samenvatting dossier

Het dossier 'Ziek door mijn werk' loopt inmiddels een aantal jaar. We hebben meer verhalen gemaakt over het thema beroepsziekten. Hieronder een samenvatting van ons onderzoek tot nu toe.

Hoe wordt er omgegaan met mensen met een beroepsziekte? Jaarlijks worden 50.000 mensen ziek door hun werk en 3000 mensen overlijden aan een beroepsziekte. Tenminste dat is de schatting, want harde cijfers zijn er niet. Worden mensen met een beroepsziekte aan hun lot overgelaten?

Eind 2013 startten we ons onderzoek dat leidde tot deze televisie-uitzending.

[VIDEO:KN_1655777]

Na onze oproep benaderden ruim honderd mensen ons en deelden hun ervaringen. Opvallend was dat veel mensen die ziek werden door het werk zich in de steek gelaten voelden. Werkgevers ontkennen vaak in eerste instantie dat de ziekteverschijnselen door het werk komen. Bedrijfsartsen zouden onafhankelijk moeten opereren maar worden betaald door de werkgever. Juridische procedures duren vaak zeer lang en zijn erg duur waardoor slachtoffers het er vaak bij laten zitten.

Zo ook Jan van der Wal. Hij werkte tussen 1964 en 2000 als schilder, spuiter en schoonmaker bij Defensie op de werf in Den Helder en werkte zodoende met veel schadelijk stoffen. Hierdoor zou hij Organisch Psychosyndroom door Solventen (OPS) hebben opgelopen, ook wel bekend als de schildersziekte. Samen met FNV Bureau Beroepsziekten bereidde hij 7 jaar lang een rechtszaak voor tegen de werkgever. Die kwam er overigens nooit. Het bedrijf bood een schikking aan van 5000 euro die hij uiteindelijk maar accepteerde.

[VIDEO:WO_KRO_521573]

Zonder medewerking van je werkgever ben je als ziek geworden werknemer op jezelf aangewezen. Het is een doodlopende weg als je ziek wordt door je werk. Ook FNV Beroepsziekten erkent dit:

[VIDEO:WO_KRO_521581]

Het (Nederlands) Centrum voor beroepsziekte is er voor de registratie. Zij onderzoekt geen patiënten. Bij de arbeidsinspectie komen geen meldingen van beroepsziekten binnen. Daar weet men dus niet hoe vaak en bij welke bedrijven het fout gaat. De inspectie zegt dat ze het ook niet hoeft te weten omdat het volgens haar de bedrijfsartsen zijn die de werkgever op de vingers moeten tikken. Ook houden bedrijfsartsen zich niet aan de wettelijke meldplicht. Maar de bedrijfsartsen worden weer betaald door de werkgever. De bedrijfsarts kan de problemen aankaarten maar als de werkgever niet wil dat er iets mee gebeurt, dan gebeurt het ook niet. Je bent dus afhankelijk van de welwillendheid van je werkgever. En anders moet je het zelf uitzoeken.

Lees verder

Deel dit onderzoek

We zoeken nog meer informatie over dit onderwerp. Help ons mee!

58 mensen vinden dit onderwerp interessant voor een uitzending