Werkloos en boos

Werk en inkomen

Hoe gaan we in Nederland om met onze werklozen? Bijna 700.000 mensen zitten zonder baan. De werkloosheid is historisch hoog. Miljoenen worden uitgetrokken om mensen weer aan een baan te helpen met re-integratietrajecten, werkervaringsplaatsen en subsidies. Maar helpen deze maatregelen mensen ook echt aan een baan, zijn ze zinvol of zijn het vooral bedrijven die profiteren van de overvloed aan werkzoekenden?

Eind mei 2014 startten we ons onderzoek dat 4 maanden later leidde tot deze televisie-uitzending.

Oproep

Verslaggever Miranda Grit schreef een column over opmerkelijke verhalen die zij hoorde en las over over werkzoekenden die een tegenprestatie moeten leveren om hun uitkeringen te behouden. Het zogeheten Social Return-traject. Ze riep u op uw ervaringen en kennis hierover te delen.

Enquête

We startten wij een enquête onder ondernemers. Zijn commerciële bedrijven in staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk?

Een opmerkelijke uitkomst was dat één op drie bedrijven eigen personeel heeft moeten ontslaan omdat ze uitkeringsgerechtigden in dienst moesten nemen. We spraken ondernemers die af wilden van het social-retun-traject.

Reacties

We ontvingen behoorlijk wat reacties en tekenden die verhalen op die wij hier met u deelden. Bijvoorbeeld van Dirk van de Laar, een werkloze man die zélf tot voor kort werklozen aan een baan moest helpen. Een interessante tipgever. Hij is nu één jaar werkloos en was een groot voorstander van social return, maar nu in de praktijk is het volgens hem een wassen neus.

Ons onderzoek concludeerde dat de verplichte inzet van werklozen en arbeidsgehandicapten tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen leidt. Van de bedrijven die hier ervaring mee hebben zegt 1 op 3 (32 %) dat ze daardoor gedwongen afscheid heeft moeten nemen van medewerkers. Tegelijkertijd zegt 43 procent dat zij deze mensen juist aan een vaste baan heeft geholpen.

Na de uitzending werden er Kamervragen gesteld aan de minister. Voor nu ligt dit onderzoek stil. Wanneer er zich nieuwe tipgevers melden of er nieuwe ontwikkelingen zijn, bestaat de kans dat we dit dossier heropenen.

Lees verder
Verkenning Research Opnames Uitzending

Status onderzoek

Uitzending

Deel jouw ervaring Blijf op de hoogte

267 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Deel dit onderzoek


Dit onderzoek is in handen van

Miranda Grit

Verslaggever

miranda.grit@kro-ncrv.nl

Bastiaan Hetebrij

Verslaggever

bastiaan.hetebrij@kro-ncrv.nl