Spoedzorg

Gezondheid en zorg

‘De rek is eruit’ was afgelopen mei de kop boven een brandbrief van samenwerkende artsen uit Noord-Holland en Flevoland. Steeds vaker moeten ziekenhuizen in de regio de poort voor spoedzorg sluiten. Zo’n patiëntenstop kan een paar minuten duren tot een paar uur. Ambulances moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen om de druk op de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) te verlichten. Extra rijtijd dus voor patiënten met pijn of mogelijk zelfs met levensbedreigende klachten.

Sluiting eerste hulpposten

Het wordt steeds drukker op de eerste hulpposten van ziekenhuizen. 'Onverantwoord druk,' horen wij van verpleegkundigen. Soms is de SEH zo vol met patiënten dat ambulances letterlijk moeten leuren met patiënten. Zo is in onze eerste uitzending te zien dat ambulances met patiënten steeds verder moeten rijden naar een Spoed Eisende Hulp (SEH) omdat er bij andere SEH’s geen plek is. Door die langere ritten zijn er steeds minder ambulances beschikbaar voor spoedritten.

Automatische triage-systeem

Het tekort aan ambulances lijkt nog een andere oorzaak te hebben. Sinds de invoering van automatische triage-systemen afgelopen jaren worden er steeds meer ambulances naar een 112-melding gestuurd, zo horen wij van tipgevers. Deze nieuwe uitvraagsystemen zouden leiden tot een hogere ambulance-inzet dan voorheen. Volgens een oud-meldkamercentralist die in de regio Voorne-Putten heeft gewerkt, is ook dát een reden voor het ambulancetekort in die regio.

Enquête

Volgens 85,6 procent van de ambulancemedewerkers en meldkamercentralisten krijgen ambulanceritten in zijn of haar regio te vaak een onterecht hoge urgentie. Dat blijkt uit een enquête onder 640 medewerkers in de ambulancezorg die wij hielden voor ons dossier Spoedzorg. Veel medewerkers geven aan dat door het rijden op ‘niet ambulancewaardige ritten’ de beschikbaarheid van ambulances en personeel onder druk staat. We vragen de vakbonden om een reactie.

Knelpunt doorstroom ouderen vanuit ziekenhuizen

Gaat de spoedeisende hulp kopje onder in de patiëntenstroom? En zo ja, waar komt dat door? En wat zijn de gevolgen voor patiënten en de betrokken hulpverleners? Deze vragen willen we nader onderzoeken en, zoals altijd, vragen we daarvoor je hulp. Een volgend knelpunt lijkt de doorstroom van ouderen vanuit de ziekenhuizen. Zij zijn vaak te zwak of verward om naar huis te gaan en houden ziekenhuisbedden bezet omdat zij nog te kwetsbaar zijn om naar huis te gaan.

Ben je arts of verpleegkundige? Of werk je in het bestuur van ziekenhuis? Of ben je anderzijds betrokken bij dit vraagstuk? We komen graag met je in contact. Mail naar tip insturen of marjolein.schut@kro-ncrv.nl. Of tip de Monitor met het [TIP_FORMULIER_LINK].

Lees verder
Verkenning Research Opnames Uitzending

207 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Uitzendingen

Spoedzorg op de eerste hulp

zondag 30 oktober 2016

Steeds meer ziekenhuizen kampen met de vraag naar spoedeisende hulp. De stroom aan patiënten die dringende zorg nodig hebben blijft maar toenemen. Wat moet er gebeuren om iedereen te kunnen helpen?
Bekijk uitzending

Spoedzorg

zondag 09 oktober 2016

Ambulances die niet altijd beschikbaar zijn op momenten dat het nodig is. Het gebeurt vaker dan we denken. Is de spoedeisende hulp in Nederland wel goed georganiseerd?
Bekijk uitzending

Deel dit onderzoek


Dit onderzoek is in handen van

Niels van Nimwegen

Verslaggever

Marjolein Schut

Redacteur