Kindermishandeling

Gezondheid en zorg

Dit jaar viel Nederland uit de top tien van landen met de beste kinderrechten. Dat is geen goede ontwikkeling. Zeker niet voor kinderen die het al zwaar hebben, zoals kinderen die mishandeld worden. Wij willen weten hoe het gaat met deze groep. Komen ze bovendrijven in ons huidige zorgsysteem? En pakken de gemeenten ondanks alle bezuinigen de zorg voor hen goed op?

De laatste studie naar de omvang van kindermishandeling in Nederland, de Nationale Prevalentie Monitor uit 2010, laat zien dat er bijna 120.000 kinderen slachtoffer van zijn. Daarbij zijn het juist de allerkleinsten die oververtegenwoordigd worden in de grafieken.

Nu we weten dat ruim drie op de honderd kinderen mishandeld wordt, is de volgende vraag: wat wordt er aan gedaan? Komen deze kinderen bovendrijven in ons huidige zorgsysteem? En pakken de gemeenten ondanks alle bezuinigen de zorg voor hen goed op? Dit is belangrijk, niet alleen vanwege het persoonlijke leed dat we kinderen kunnen besparen, maar ook vanwege hoge zorgkosten die we willen vermijden.

Op papier is er veel aandacht is voor deze kinderen. We hebben een Taskforce Kindermishandeling. We hebben een Meldcode Kindermishandeling. We hebben 26 Veilig Thuis-organisaties die adviseren en registreren. En bijna alle jeugdinstellingen hebben wel een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Toch kan ons concrete beleid dus tot gevolg hebben dat een mishandeld kind in de ene gemeente wel in beeld komt en geholpen wordt, maar in een gemeente een paar kilometer verderop aan zijn lot wordt overgelaten.

Waar en waarom gaat het mis? We doen verder onderzoek bij scholen, Veilig Thuis en jeugdbeschermingsorganisaties. Samen met Reporter 2021 doen we onderzoek naar de meldingen van kindermishandeling in Nederland. We weten dat ruim 3 op de 100 kinderen mishandeld wordt. Maar komen deze kinderen bovendrijven in ons huidige zorgsysteem? En pakken de gemeenten ondanks alle bezuinigingen de zorg voor hen goed op?

 

Heb jij wel eens een melding van kindermishandeling gedaan? Is de situatie voor het kind daarna verbeterd of juist verslechterd? Wij horen graag jouw ervaring.

Lees verder
Verkenning Research Opnames Uitzending

458 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Uitzendingen

Kindermishandeling

zondag 19 maart 2017

Waarheidsvinding is van belang bij meldingen van kindermishandeling. Het kan van evident belang zijn bij rechtszaken over de mishandeling. Maar is de kwaliteit van de onderzoeken wel goed?
Bekijk uitzending

Kindermishandeling - Waarom scholen niet melden?

zondag 04 december 2016

Jaarlijks zijn 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Het lukt niet om dat aantal te verminderen. Leraren zien kinderen dagelijks, maar ze melden hun vermoedens niet altijd. Hoe kan dat?
Bekijk uitzending

Deel dit onderzoek


Dit onderzoek is in handen van

Odette Joosten

Verslaggever

odette.joosten@kro-ncrv.nl

Karen Geurtsen

Redacteur

karen.geurtsen@kro-ncrv.nl