Dokter, ik wil euthanasie

Gezondheid en zorg

Euthanasie of hulp bij zelfdoding. Het gebeurt steeds vaker. Van de 10.000 verzoeken in 2012 worden er 4200 gehonoreerd. Wat is er voor nodig om te sterven op verzoek? Wat zijn de keuzes, dilemma's en knelpunten waar mensen tegen aanlopen bij hun euthanasiewens?

Tientallen mensen hebben gereageerd op onze oproep, waaronder veel nabestaanden. We filmen het verhaal van Yolande Fabrie en haar vader Piet Bos. Ondanks zijn wens niet te willen leven met dementie in een verzorgingshuis en ondanks zijn wilsverklaring, is de arts niet bereid tot het inwilligen van zijn euthanasieverzoek.

Ook artsen en verpleegkundigen melden zich. Liesje Pallit, verpleegkundige palliatieve zorg, maakt zich zorgen. Zij ziet steeds vaker dat artsen moeite hebben met euthanasie, met grote emotionele gevolgen voor patiënten.

Bijzonder is dat ook mensen die zélf de wens tot euthanasie hebben contact met ons opnemen. Zie hier het verhaal van Gaby Olthuis. Met een onbehandelbare tinnitus (oorsuizen) kan en wil ze niet langer leven. Ze wil euthanasie. Ze vertelt over haar worsteling en de immense innerlijke strijd, want ze heeft immers geen ziekte waar ze zelf aan dood gaat. Maar ook over hoe moeilijk het is artsen te overtuigen van haar doodswens. Uiteindelijk heeft de levenseindekliniek haar verzoek ingewilligd.

We zijn ook op een onbekend fenomeen gestuit dat tot nieuws heeft geleid. De weigerapotheker. Apothekers die de dodelijke middelen weigeren te verstrekken, en niet alleen om religieuze redenen, maar ook omdat ze simpelweg de arts niet kennen of omdat ze het niet eens zijn met het euthanasieverzoek in relatie met de ziekte. Zelfs als het euthanasieverzoek al is goedgekeurd door twee onafhankelijke artsen weigeren ze de euthanatica. Het heeft tot Kamervragen geleid.

De apotheker als extra hobbel in een toch al ingewikkeld, emotioneel en lang euthanasie traject.

Lees verder
Verkenning Research Opnames Uitzending

13 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Uitzendingen

De Monitor: hoogtepunten

zondag 11 juni 2017

Compilatie-uitzending over de meest spraakmakende dossiers met o.a. aandacht voor sjoemelende woningcorporaties, fraude met pgb's en de groei van het aantal incidenten met verwarde mensen.
Bekijk uitzending

Deel dit onderzoek


Dit onderzoek is in handen van

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl