Debat arbeidsmarkt

Werk en inkomen

Het Monitor Debat is een nieuw tv-programma van de makers van De Monitor. In aanloop naar de landelijke verkiezingen gaan we met jou discussiëren over maatschappelijke thema’s. Vanaf maandagavond 30 januari zenden we live uit om 21:00 uur op NPO2. Waar moet het in die debatten volgens jou over gaan? De afgelopen weken vroegen we al naar je mening via onze enquête.

De thema's werk en de flexibilisering van de arbeidsmarkt scoren hoog onder de bijna 600 mensen die onze enquête tot nu toe hebben ingevuld. Andere thema's die volgens jullie onderbelicht zijn: klimaatverandering, politieke hervormingen, gebrek aan saamhorigheid en integratie. (De enquête staat nog online, dus laat ons vooral weten wat jij vindt en wat jij anders zou doen als je het voor het zeggen had in ons land.)

Onderzoek naar flexwerk

Er zijn steeds minder werklozen in Nederland, maar ook minder vaste banen. In het dossier Flexwerk komen we ook al tegen dat die flexibele arbeidsmarkt echter niet voor iedereen gunstig uitpakt. Flexwerker Chantal bijvoorbeeld: ze heeft 3 banen en weinig werkzekerheid. ‘Ik kan geen stabiel bestaan opbouwen, heb geen fatsoenlijk pensioen en een huis kopen wordt heel lastig zonder vaste baan.’ Veel flexwerkers zijn ontevreden, omdat ze weinig kunnen bouwen aan een toekomst. De onzekerheid overheerst.

Toch is flexwerk volgens veel werkgevers essentieel voor onze welvaart. Bedrijven moeten snel kunnen inspringen op ontwikkelingen in de markt. En daarvoor is een flexibele schil van werknemers noodzakelijk. Ook omdat het ontslaan van vaste medewerkers nog lastig en duur is.

Eerste uitzending

Onze eerste uitzending op 30 januari om 21:00 uur op NPO2 zal gaan over de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van de enquête en ons onderzoek Flexwerk vragen we ons af wat de gevolgen zijn van het feit dat flexwerk de plek inneemt van de ouderwetse vaste baan. Is dat een goede ontwikkeling? Of ondermijnen we daarmee de rechten van een groeiende groep werknemers?

Politieke partijen staan in deze discussie lijnrecht tegenover elkaar. De een wil het makkelijker maken voor werkgevers om mensen te ontslaan, de ander wil juist meer bescherming voor de werknemers.

Is flexwerk de toekomst? En werkt de Wet Werk en Zekerheid? In het Monitor Debat discussiëren we hierover met werknemers in vaste en tijdelijke dienst, werkgevers, deskundigen en beleidsmakers. Heb je tips over dit onderwerp of wil je meediscussiëren, mail je verhaal naar tip insturen.

Lees verder
Verkenning Research Opnames Uitzending

Status onderzoek

Uitzending

Deel jouw ervaring Blijf op de hoogte

78 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Deel dit onderzoek


Dit onderzoek is in handen van

Yvonne Verkaik

Redacteur

yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl