Kinderen / Uithuisgeplaatste kinderen

Zorgen om pleegkind dat 18 wordt: ‘Zo’n kind kan gewoon verdwijnen’

maandag 20 mei 2019 Leestijd: 3 min.

Jongeren hangen rond een bankje / ANP Foto

Karlijn Vernooij

Redacteur

maandag 20 mei 2019 Leestijd: 3 min.

Hoe worden uithuisgeplaatste kinderen voorbereid om op eigen benen te staan als ze de leeftijd van 18 jaar bereiken? En hoe vergaat het deze jongeren na een leven vol jeugdzorg? Dat vragen we ons af nadat we veel reacties krijgen van pleegkinderen, pleegouders en jeugdhulpverleners op ons onderzoek uithuisgeplaatste kinderen. ‘Een kind kan verdwijnen uit de systemen en niemand die ernaar omkijkt.’

Sinds de uitzending over pleegzorg vorig jaar hebben we contact met Sander, een pleegvader uit Utrecht. Hij maakt zich grote zorgen over zijn inmiddels volwassen pleegzoon. ‘De casus van ons jongste pleegkind is een voorbeeld van wat er mis kan gaan in de jeugdzorg en de pleegzorg. Een kind kan verdwijnen uit de systemen en niemand die ernaar omkijkt,’ schrijft hij ons. Het is niet de eerste reactie die we ontvangen over de voorbereiding en begeleiding van kinderen die op het punt staan de jeugdzorg te verlaten vanwege hun leeftijd.

‘Welk kind is er nu volwassen met 18 jaar?’

Anita, een voormalig gezinsvoogd en jeugdbeschermer die niet met haar achternaam in het artikel wil, bevestigt dit beeld. ‘Het grote probleem in de jeugdzorg is dat alles over de jongeren wordt besloten. Niet met hen. Hierdoor worden ze niet weerbaar gemaakt, niet getraind in zelfstandigheid. En als ze dan 18 worden houdt het op en moeten ze het zelf maar uitzoeken. De overgang naar volwassenenzorg is een harde knip. Te hard als je het mij vraagt.’

Volgens haar worstelen gemeenten hiermee. ‘Kinderen van 15, 16, 17 jaar zijn nergens meer te plaatsen, in ieder geval niet meer in een pleeggezin. Vaak gaan deze kinderen begeleid wonen of op kamertraining. Tot ze 18 zijn. Maar welk kind is er nu echt volwassen met 18 jaar? En dan hebben ze vaak ook nog heel veel trauma’s!’ Anita is inmiddels als jeugdhulpverlener voor zichzelf begonnen en vist naar eigen zeggen letterlijk jongeren uit de goot, omdat ze na jeugdzorg aan hun lot zijn overgelaten. ‘Het is niet zo dat jeugdzorg dit bewust doet, maar wettelijk hebben ze geen middelen meer om iets te doen. De wet schrijft voor dat mensen van 18 jaar volwassen zijn, en dat jeugdzorg niet meer van toepassing is.’

lees ook: ‘Als hulpverlener schaam ik me dat we deze jongens op straat laten slapen’ vrijdag 08 februari

Jong op kamers

Sander kan hierover meepraten. In overleg met de pleegzorginstantie besluit hij een aantal jaar geleden – zijn pleegzoon is dan 15 jaar – dat het beter is voor hem om onder begeleiding op zichzelf te gaan wonen. ‘Hij was jong, maar onze relatie stond behoorlijk onder druk. Daarnaast vroeg zijn zware problematiek om specialistische hulp, en dat konden we hem in ons pleeggezin niet meer bieden.’ Het lijkt destijds een goede beslissing, maar tijdens deze ‘kamertraining’ gaat het compleet mis. ‘Hij hield zich niet aan afspraken en hij vervulde geen taken. Dat was ook te voorspellen. Maar wij hoopten op goede begeleiding hierin.’ 

De situatie is voor hem weer net zo uitzichtloos als het ooit op zijn negende begonSander, pleegvader

Dat is volgens Sander niet of onvoldoende gebeurd. ‘De begeleiders bleken zelf ook onvoldoende toegerust om hem te helpen. Ze gaven hem een time-out. Wij waren daar als pleegouders erg ongelukkig mee. Omdat we vreesden dat hij het zou gebruiken om terug te gaan naar zijn biologische vader, met alle gevolgen van dien. Hij is gestopt met school, zijn contract is niet verlengd en hij heeft zich niet aangemeld voor een uitkering. Hij valt letterlijk overal buiten.’ Zijn pleegzoon is inmiddels volgens de wet volwassen en daarmee niet meer in beeld bij pleegzorg, jeugdzorg, en de leerplichtambtenaar.  ‘Een kind van 18 jaar kan gewoon verdwijnen. Het is wachten tot hij in grote problemen komt; Hij kan niet met geld omgaan, heeft geen opleiding en heeft psychische hulp nodig. Alle inspanningen van jeugdzorg ten spijt; de situatie is voor hem weer net zo uitzichtloos als het ooit op zijn negende begon.’

‘Leeftijdgrens in de jeugdzorg moet omhoog’

Sander maakt zich grote zorgen om het welzijn en de toekomst van zijn pleegkind. ‘Er is geen overdracht naar een wijkteam of naar bewindvoerders, helemaal niks. En hoewel wij ons grote zorgen maken om hem, maken we ons misschien nog wel des te meer zorgen om het systeem waarin dit mogelijk is.’  Zijn zorgen worden gedeeld door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Die bracht vorig jaar een advies uit over jongeren na jeugdzorg. De voorzitter van de RVS, Pauline Meurs laat ons weten dat het onderzoek wat hen betreft nog zeer actueel is. Hun boodschap: 'Het loslaten van jongeren puur omdat ze meerderjarig worden, moet verleden tijd zijn. Ze zijn  vaak te kwetsbaar en dragen nog veel  bagage op hun rug.'

De Raad pleitte ervoor om te werken met bandbreedtes in de leeftijd zonder een harde grens bij 18. 'Een belangrijk stap om dat te bereiken is de leeftijdsgrens in de jeugdhulp op te hogen van 18 naar 21 jaar en zelfs naar 23, maar dat alleen is niet genoeg. Er moeten  meer voorzieningen komen om jongeren in een kwetsbare periode van hun leven, passende zorg te bieden en dat gebeurt nu onvoldoende.' Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft onderzoek gedaan , maar vindt vooralsnog dat een ophoging van de leeftijd teveel voeten in de aarde heeft. 

Kijk hier de uitzending terug die we eerder over dit onderwerp hebben gemaakt.

Verkenning Research Opnames Uitzending

Uithuisgeplaatste kinderen

Verkenning

Deel jouw ervaring 20 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 03 februari 22:50u, NPO2

342 tips

ontvangen

Kinderen / Uithuisgeplaatste kinderen

Herken jij je in dit verhaal?

We komen graag in contact met jongeren die hier ervaring mee hebben. Hoe ben jij voorbereid op een leven na verblijf in een instelling van jeugdzorg? Reageren kan eventueel anoniem! Ook horen we graag de verhalen van hulpverleners in de maatschappelijke opvang, en van jeugdzorgprofessionals met kennis over kamertrainingstrajecten. Tip ons!
Deel jouw ervaring

Karlijn Vernooij

Redacteur

Deel jouw ervaring

Dit artikel is geschreven door:

Karlijn Vernooij Redacteur
Karlijn heeft bijna 15 jaar ervaring in de journalistiek. Van redacteur en planner op de binnenlandredactie van RTL Nieuws tot samensteller bij KRO-NCRV Radio 1. De overstap naar het programma De Monitor is een lang gekoesterde wens. ‘Waar je bij de radio dagelijks in hoog tempo verschillende onderwerpen aanraakt en weer laat liggen, kun je er bij De Monitor veel dieper induiken.’ Mensen in de samenleving een stem geven, mensen die ergens anders niet gehoord worden, is wat haar het meeste drijft. ‘Samen proberen iets bloot leggen, en er een oplossing voor proberen te vinden. In plaats van je laten sturen door ‘de waan van de dag’. Haar eerste onderzoek gaat over datingsites met nepprofielen. Wat haar daarin het meest treft zijn de verhalen van kwetsbare mensen op zoek naar liefde, waar deze sites misbruik van maken.
Lees verder

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Pleeggezinnen zijn hard nodig om kinderen op te vangen. Maar er is in Nederland al jaren een groot tekort. Hierdoor komen kinderen op wachtlijsten of blijven ze langer dan nodig in de gesloten opva...
Alles over dit onderzoek