Gezondheid en zorg / PGB-fraude

Zestien klachten over één zorginstelling: ‘Maar er gebeurt niets mee’

vrijdag 25 november 2016 Leestijd: 2 min.

Tipgever Pascalle Rompelberg /

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

vrijdag 25 november 2016 Leestijd: 2 min.

De tips over zorginstelling Monte Christo blijven binnenkomen. We brengen de klachten van de tipgevers in kaart. Opvallend is dat er door de tipgevers maar liefst 16 keer melding is gemaakt over de zorginstelling, bij verschillende instanties. Monte Christo zou haar afspraken niet nakomen. Zo zou zorg waar wel voor betaald is, niet zijn geleverd. Toch is deze zorgverlener nog steeds actief. Hoe kan dat?

De tips van oud-cliënten en werknemers komen hoofdzakelijk per mail binnen. We spreken met tipgevers af of spreken hen telefonisch af. Daarnaast vragen we hen of ze ons onderbouwende documentatie willen sturen die hun verhaal onderbouwt. Klopt het bijvoorbeeld dat ze inderdaad zorg hebben ingekocht bij Monte Christo? En wat is er precies afgesproken over de zorg die deze zorgverlener vanuit het persoonsgebonden budget van de cliënten zou leveren?

‘Onvoldoende zorg’

In de gesprekken die we voeren met oud-medewerkers en oud-cliënten, komt steeds hetzelfde punt naar voren. De kwaliteit en inhoud van de zorg zou veel te mager zijn, afgezet tegen de pgb-gelden die de zorgverlener voor cliënten binnen krijgt. Tipgevers vertellen ons in gesprekken:

‘Cliënten van haar zeiden: We waren de hele week bij Monte Christo. Maar alles wat we deden, was in de tuin werken.’ Mijn indruk is dat er niet veel overbleef van de plannen die ze met deze jongeren had.’ (oud-zakenrelatie)

‘Ik heb uitgebreid gesproken met een cliënt van haar, die er nu nog zit. Hij woonde op een huisje op een vakantiepark. Dat viel dan onder ‘ambulant wonen.’ Hij zegt dat hij kan doen en laten wat hij wil, er komt toch maar een keer in de twee weken iemand een uurtje langs. Terwijl hij een jongen is die veel zorg nodig heeft. Als ik daar als zorgverlener naar kijk: dat klopt gewoon niet.’ (voormalig werknemer)

Tipgever Pascalle Rompelberg is een voormalig werknemer van Monte Christo. Ook zij zegt dat de zorg die aan jongeren werd geboden, tekort schoot. Maar als zij daar melding van maakt bij het zorgkantoor, gebeurt er vervolgens niets:

Meldingen bij verschillende instanties

In de gesprekken met tipgevers stellen we aan iedereen dezelfde, belangrijke vraag: Heb je melding gemaakt van jouw klacht? En zoja, bij welke instantie? Inmiddels weten we dat er bij verschillende gemeenten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Sociale Verzekeringsbank en bij twee zorgkantoren melding is gemaakt. Daarnaast is er verschillende malen aangifte gedaan. In totaal tellen we 16 meldingen over deze zorgverlener.

Meldingen Monte Christo.png

Al eerder kwamen we erachter dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek heeft gebracht aan de zorgverlener. Na dat bezoek werd geconcludeerd dat de zorgverlener een aantal punten voor kwalitatief goede zorg, niet goed op orde heeft. Wij vragen ons af: hoe is het toezicht op deze zorgverlener nu vervolgens geregeld? Welke rol ziet de inspectie hierin voor zichzelf? We hebben deze vraag voorgelegd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, en zij hebben daarop een reactie gegeven. Volg ons onderzoek om te horen wat de Inspectie hierover zegt.

Toezicht op pgb-zorgverleners

In een schriftelijke reactie laat Monte Christo ons weten dat het cliënten altijd vrij staat om voor een andere zorgaanbieder te kiezen. Maar omdat de zorgverlener niet op de verhalen van de tipgevers wil ingaan, kunnen wij niet alle details uit hun verhalen checken. De belangrijkste vragen waar wij ons onderzoek mee vervolgen, zijn dan ook: Wat doen de instanties op het moment dat er zoveel meldingen liggen? En hebben zij genoeg tools in handen om misbruik van pgb-gelden door zorgverleners aan te pakken? Heb jij een tip voor ons voor ons dossier pgb-fraude? Mail dan naar tip insturen

Zondag in De Monitor het verhaal over Monte Christo. Hoe voorkomen we dat zorgverleners misbruik maken van pgb’s?

Verkenning Research Opnames Uitzending

336 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een...
Alles over dit onderzoek