Wordt er voldoende gekeken naar alternatieven voor afschot ganzen?

donderdag 30 augustus 2018 Leestijd: 2 min.

Ganzen trekken over de groene grasvelden in Nederland / ANP

Thomas Mulder

Datajournalist

thomas.mulder@kro-ncrv.nl

donderdag 30 augustus 2018 Leestijd: 2 min.

In ons onderzoek naar ganzenschade meldt ook Susanne Kuijpers zich, namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Ze reageert op ons artikel waarin we uitleggen dat er veel landbouwschade is ontstaan door de toename van ganzen. Kuijpers maakt zich sterk voor alternatieven voor de afschot van ganzen. ‘Er worden veel te makkelijk ganzen afgeschoten om de schade terug te dringen.’

In Nederland is de ganzenpopulatie enorm toegenomen. En dat die grote aantallen ganzen problemen kunnen veroorzaken blijkt wel uit de cijfers van BIJ12, waarover we eerder schreven. Een oplossing voor het ganzenprobleem is volgens Reinier Enzerink, namens de Jagersvereniging, het verlengen van de jachtperiode tot en met de herfst- en winterperiode. Maar Kuijpers is het daar niet mee eens: ‘Ganzen zijn beschermde vogels, net zoals andere in het wild levende vogels. Nu is er een uitgangspunt in de Wet natuurbescherming dat een aantal voorwaarden voorschrijft waaronder ganzen alsnog afgeschoten mogen worden, maar er wordt te makkelijk aan het dogma vastgehouden dat afschot de beste maatregel is om schade terug te dringen.’

lees ook: Jagersvereniging: ‘Beleid rondom ganzenproblematiek bizar complex’ woensdag 29 augustus

Weinig inspanning voor alternatieven

Waar de Jagersvereniging het jachtseizoen wil verlengen tot en met het herfst- en winterseizoen, ziet Kuijpers dat niet zitten. ‘De meeste jagers zijn vrijwilligers die op een zaterdag hun hobby uitoefenen en ganzen gaan schieten. Als er op een gans wordt geschoten vliegen grote aantallen ganzen de lucht in. Je moet vragen of je de problematiek op die manier wil bestrijden. Hoe vaker ganzen opvliegen, hoe meer energie ze verbruiken en hoe meer eten ze nodig hebben om die energie weer aan aan te vullen. Bovendien zijn de ganzen die hier in de winter zitten grotendeels trekvogels, ze broeden dus niet bij ons. Wanneer je in die periode ganzen af gaat schieten, beïnvloed je dus ook ecosystemen op andere plekken in de wereld.’’

Kuijpers is vooral van mening dat er weinig inspanning wordt verricht om naar alternatieven voor de jacht te kijken. Ze wordt daarbij gesteund door de Dierenbescherming die daar eerder een rapport over publiceerde. De onderzoekers van dat rapport stellen dat een betere coördinatie van de verjaging en het instellen van rustgebieden een van de belangrijkste oplossingen zijn om het ganzenbeheer te verbeteren. ‘Er zijn in het verleden leefgebieden aangewezen om de ganzen te verleiden om zich daar te nestelen, maar dan moet je daar wel volop op inzetten.’

Oplossing: plekken omheinen

‘Een oplossing is, en die komt ook voort uit dat onderzoek van de Dierenbescherming: plekken omheinen zodat het voedsel voor de ganzen beperkt wordt. Nu zijn de weilanden in Nederland als het ware een gedekte tafel, doordat er veel eiwit in het gras zit en de landbouw is intensiever geworden. Als we dat voedzame eten kunstmatig omheinen, wordt de hoeveelheid beschikbaar voedsel een beperkende factor en worden er minder jongen grootgebracht.’  

Er zijn ook andere alternatieven voor het verjagen van ganzen, zonder tot afschot te komen. ‘Onlangs is er nog een rapport verschenen in opdracht van BIJ12 Faunafonds, waarbij er wordt gekeken naar een oplossing voor verjaging met laserpennen’, zegt Kuijpers. Uit dit onderzoek blijkt dat ganzen inderdaad opgejaagd kunnen worden door lasers, maar er is nog wel discussie over.’ In de conclusie van het rapport staat dat het verjagingseffect bijvoorbeeld minder sterk is op zonnige dagen. Daarnaast blijft het onduidelijk of ganzen op den duur niet gaan wennen aan de laser en het dus gaan negeren.

‘Het komt erop neer dat er veel serieuzer moet worden gekeken naar alternatieven. Ganzen hebben natuurlijk ook gewoon een intrinsieke waarde, er is veel focus op overlast en de economische schade, maar het zijn ook mooie dieren. Ze hebben ook toegevoegde waarde’, zegt Kuijpers tot slot.

Lees meer over

Algemeen Algemeen
Verkenning Research Opnames Uitzending

1281 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Thomas Mulder Datajournalist

Het oog wil ook wat en daarom hebben we Thomas Mulder in ons team. Hij is naast journalist ook ontwerper en voorziet artikelen, online producties en video’s van graphics. Daarnaast werkt Thomas ook inhoudelijk mee aan verschillende onderzoeken en daarbij zet hij innovatieve technieken in zoals geolocating en scraping. Met zijn creativiteit en multifunctionaliteit zorgt hij voor de nodige dynamiek in de dossiers.

Lees verder
@thomassmulder

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

We krijgen dagelijks veel tips binnen over uiteenlopende onderwerpen. En lang niet altijd over de onderwerpen die we momenteel onderzoeken. Ook deze tips willen we u niet onthouden. Want wellicht h...
Alles over dit onderzoek