Wethouder Maasdriel: 'Iedereen wordt gelijk behandeld, dus ook de geitenhouder'

dinsdag 28 juni 2016 Leestijd: 2 min.

Geiten /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

dinsdag 28 juni 2016 Leestijd: 2 min.

Wat vindt de Maasdrielse wethouder Gerard van den Anker van de beschuldigingen van een schijn van belangenverstrengeling aan zijn adres? Moet hij de vergunningsaanvraag voor een megageitenstal kunnen behandelen ondanks dat de voorzitter van zijn partij een belang heeft bij de komst van die stal? Van den Anker erkent dat het een grijs gebied is, maar is zich daar ook van bewust. ‘In Maasdriel wordt iedereen gelijk behandeld.’

Geitenhouder Alexander van der Schans wil zijn bedrijf uitbreiden met 5100 geiten in een voormalige varkenshouderij. Zijn broer Ernst van der Schans is de partijvoorzitter van de plaatselijke CDA-afdeling. Hij heeft een belang bij de komst van de stal want hij neemt melk af van zijn broer Alexander die hij verwerkt in zijn zuivelbedrijf. De vraag die wij stellen is: kan dit? Mag je als wethouder oordelen over een vergunningsaanvraag waar de voorzitter van je partij een zakelijk belang bij heeft?

Van den Anker wijst iedere suggestie van belangenverstrengeling van de hand, al erkent hij dat het een grijs gebied is. ‘Het is niet zo zwart-wit, het is niet goed of fout.’ Hij zegt deze kwestie uitvoerig besproken te hebben met het College en tot de conclusie gekomen te zijn dat hij deze aanvraag zelf kan behandelen. ‘Iedereen wordt gelijk behandeld in Maasdriel, dus ook de geitenhouder.’ Van den Anker zegt nooit met de partijvoorzitter te spreken over de zaak.

Van den Anker vergelijkt de vergunningsaanvraag van Van der Schans met de vaststelling van een bestemmingsplan. ‘Stel dat een raadslid van uw gemeente een besluit moet nemen over het bestemmingsplan. Nou, dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat zijn kiezers daar wonen, dat zijn familie daar woont. Maar hij stelt dat plan wel vast. Is dat dan belangenverstrengeling?’

‘Je kunt geen nee zeggen tegen zo’n ontwikkeling’

Volgens Van den Anker gaat het er niet om of de gemeente wel of geen belang heeft bij de komst van de geitenstal. Het gaat erom dat Van der Schans zich netjes aan de regels houdt zoals die zijn vastgesteld in het bestemmingsplan buitengebied. ‘Als hij aantoont dat het gerechtvaardigd is op die plek, dan kun je geen nee meer zeggen tegen zo’n ontwikkeling.’ Zo moet Van der Schans voldoen aan de geurnorm – ‘er ligt een onderzoeksrapport van 1400 pagina’s’ – en wordt het plan beoordeeld door de GGD, de omgevingsdienst Rivierenland, en er is een milieueffectrapportage opgesteld. Volgens de wethouder is nu duidelijk dat de 5100 geiten op een veilige manier gehuisvest kunnen worden aan de Schoofbandweg.

Klein belang

Van den Anker wijst ons op de ‘tendentieuze’ berichtgeving op onze website. We spreken daarin over een ‘enorm’ zakelijk belang tussen de broers Van der Schans. Zuivelproducent Ernst van der Schans verwerkt inderdaad geitenmelk van zijn broer tot onder meer geitenyoghurt zo bevestigt Van den Anker. Maar ‘naar ik begrepen heb is dat een heel erg klein bijproduct’, aldus de wethouder. Ernst van der Schans verwerkt vooral koeienmelk volgens de wethouder. We hebben het woordje ‘enorm’ uit ons eerdere bericht verwijderd.

Agrarisch buitengebied

De bewoners van de Schoofbandweg hebben zich verenigd in een stichting die actie voert tegen de komst van de geitenstal. In hoeverre vindt de wethouder dat hij rekening moet houden met hun belangen? ‘Natuurlijk houd je daar rekening mee. Maar het gebied waar het over gaat is agrarisch buitengebied. Daar zitten ook melkveehouderijen bijvoorbeeld. Het is puur agrarisch buitengebied.’ De wethouder wil maar zeggen: als je op het platteland gaat wonen, dan weet je dat daar beesten worden gehouden. Omwonenden en belangenclubs hebben zienswijzen ingediend bij de gemeente. Die worden nu beoordeeld waarna een besluit wordt genomen.

Oproep

Zeker in kleine gemeenten kan de schijn van belangenconflicten snel opdoemen. Mensen kennen elkaar of zijn zelfs familie. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan – zoals de wethouder stelt – zijn er ongetwijfeld banden tussen raadsleden en bewoners van het gebied. Maar waar ligt de grens? Wanneer moet een politicus zeggen: hier bemoei ik me niet mee, want dit komt te dichtbij? Heb jij een antwoord op deze vraag? Of ken je andere voorbeelden van (vermeende) belangenverstrengeling? Stuur me dan een mail: Sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

Foto: archiefbeeld Dreamstime

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Lokaal bestuur
Verkenning Research Opnames Uitzending

535 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Gemeentes en provincies hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen.
Alles over dit onderzoek