Wethouder beslist in zijn eentje over komst mega-geitenstal

zaterdag 24 september 2016 Leestijd: 2 min.

Schoofbandweg in Maasdriel /

Bastiaan Hetebrij

Verslaggever

bastiaan.hetebrij@kro-ncrv.nl

zaterdag 24 september 2016 Leestijd: 2 min.

Stel jouw buurt ligt overhoop over een of ander onzalig plan, dan ga je er vanuit dat de gemeenteraad daar nog verstandig over kan gaan beslissen. Dus als de kwestie je echt wat waard is, dan ga je die raadsleden bespelen. Zo gaat dat in een democratie. Behalve dan in Maasdriel. Daar is een enorm conflict over een megageitenstal ontstaan. Maar de wethouder gaat in zijn eentje beslissen of hij een vergunning afgeeft. En het gekke is, daar heeft hij puur procedureel nog gelijk in ook. Het gemeentebestuur mag zelf vergunningen afgeven zolang het maar past in het bestemmingsplan.

Wij begonnen ons dossier Lokaal Bestuur omdat we geloven dat er allerlei lokale kwesties zijn die niet de verdiende aandacht krijgen. Dit is een mooi voorbeeld. Want waarom volgt zo’n wethouder strikt de regeltjes? Hij kan ook besluiten om gevoelige zaken zélf alsnog in de gemeenteraad te brengen. Goed voor de democratie.

Q-koorts

Raadslid Kees van Drunen van GroenLinks snapte er niets van. Toen de vergunning in 2009 in principe werd goedgekeurd, zuchtte de omgeving onder de door geiten verspreide Q-koorts. Die was slechts twee jaar daarvoor, in 2007, 20 kilometer verderop in Herpen uitgebarsten. Meer dan 1 op de 3 inwoners heeft daar Q-koorts gekregen. GroenLinks wilde over de geitenstal in Maasdriel debatteren, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Als het eindelijk zo ver is, bijt een CDA-raadslid hem toe dat zijn vragen suggereren dat hij het College niet vertrouwt. Een tekenende opmerking, want dat CDA'er vindt het blijkbaar niet nodig zijn belangrijkste taken uit te voeren: het controleren van de macht en het vertegenwoordigen van de bevolking.

De wethouder is zich van geen kwaad bewust. Hij redeneert als volgt: de vergunningsaanvraag voor de geitenstal gaat over een stuk grond waar intensieve veehouderij is toegestaan, dus als het verder voldoet aan de regels keur ik het goed. Bovendien mogen tegenstanders via een zogenaamde zienswijze, ook nog tegen de plannen pleiten. En die worden natuurlijk serieus bekeken.

Strikt genomen heeft de wethouder gelijk. Formeel beslist alleen de hij. Maar is het verstandig? Dit is wat Rik van de Weerdt van de GGD Gelderland-Zuid daarover tegen ons zei: 'Wat wettelijk moet en wat handig is daar kun je natuurlijk over discussiëren. Wij zien gewoon als GGD de grote voordelen als je mensen vroegtijdig betrekt bij het besluitvormingsproces.'

Wegstemmen

Ook dat heeft de wethouder niet gedaan. Hij erkent in de uitzending dat hij de kwestie verkeerd heeft ingeschat. We zijn benieuwd of hij daar van heeft geleerd. Dit najaar praat de gemeenteraad er nog een keer over. De uitslag van een eventuele stemming zal spannend zijn. 9 CDA-ers zijn voor, maar de overige 10 raadsleden zijn uitermate kritisch. Stel dat een meerderheid toch gaat stemmen en de stal wegstemt, zal de wethouder dan wel luisteren? Want hij hoeft zich niet te houden aan wat uit de stemming komt, de uitslag is niet bindend.

Kent u voorbeelden waarbij de gemeenteraad, bewoners of boeren buiten spel zijn gezet? Laat het ons weten: demonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Lokaal bestuur
Verkenning Research Opnames Uitzending

545 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Bastiaan Hetebrij Verslaggever

Bastiaan Hetebrij is politicoloog en studeerde in Amsterdam en New York. Hij liep stage bij de Duitse zender Phoenix in Berlijn en werkte als verslaggever bij AT5 en de politieke redactie van RTL-Nieuws. Hij probeert te werken volgens het journalistieke adagium: eerst de feiten, dan het werk, dan de mening en dat doet hij als verslaggever, regisseur en online. Zijn interessegebied is breed. Hij zoekt graag naar belangentegenstellingen, dieperliggende oorzaken en de al dan niet oprechte drijfveren van betrokkenen.

Lees verder
@bhetebrij

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Gemeentes en provincies hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen.
Alles over dit onderzoek