‘Werknemers en werkgevers moeten het samen maar uitzoeken’

donderdag 19 oktober 2017 Leestijd: 3 min.

Gijs Buijs /

Yoran ter Voert

Stagiair

yoran.tervoert@kro-ncrv.nl

donderdag 19 oktober 2017 Leestijd: 3 min.

Gezond de pensioenleeftijd halen, lijkt ook voor het aanstaande kabinet een streven. Maar wie moet hier dan voor zorgen? In het regeerakkoord wordt de verantwoordelijkheid bij de werknemers en werkgevers gelegd. Ten onrechte, vindt Gijs Buijs, bestuurslid bij de Aannemersfederatie Nederland.

Buijs vertelt ons als wij hem spreken voor ons onderzoek naar Doorwerken tot 67 : ‘De overheid heeft op een bepaald punt die 67 over de schutting gegooid en gezegd: “Werkgevers, werknemers je ziet maar dat die mensen het halen”.’ En dat is volgens de bestuurder nou juist een probleem. Want het is voor een heleboel beroepsgroepen, waaronder de bouw, niet haalbaar om tot 67 of ouder door te werken.


Niet vol te houden 
In de bouw is fysiek zwaar werk heel normaal, vandaar ook dat er voorheen allerlei regelingen waren voor die beroepsgroep. De verhoging van de AOW-leeftijd treft de groep dan ook extra hard. ‘Men stopte eigenlijk met 62. Er waren nog allerlei vroegpensioen- en VUT-regelingen, dat is er nu allemaal uit. Voor de bouw is het dus eigenlijk 5 jaar langer werken. En op dit moment zie je gewoon dat mensen gesloopt worden in die laatste jaren.’ En die mensen die het niet halen, komen volgens Buijs in de Ziektewet en de WIA terecht. ‘Dat wordt dan het vangnet. En dat moet je niet willen.’


Sociale partners moeten het opknappen
Ook de toekomstige regering wil dat het pensioen gezond wordt gehaald en oudere werknemers niet arbeidsongeschikt raken. Zo lezen we in het regeerakkoord:

'...en dat doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd in goede gezondheid goed mogelijk is'(bron: regeerakkoord 2017)

Daarnaast staat er in het akkoord dat de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de werknemers en werkgevers ligt. Zij moeten hier samen afspraken over maken. Maar dat vindt Buijs een slecht plan. De AOW is een uitkering vanuit de overheid en daar hebben werkgevers dus geen zeggenschap over. ‘Ze zeggen: jullie moeten het oplossen. Dan moeten ze ons de pot geld geven waaruit de AOW betaald wordt, dan zullen wij het regelen.’ Die wil is er volgens de bestuurder namelijk wel bij werkgevers.Omscholen niet de oplossing 
Waar de politiek en ook sommige deskundigen omscholing als een van de beste oplossingen zien, denkt Buijs hier anders over. Volgens hem laat iemand die al 30, 40 jaar hetzelfde vakwerk doet zich niet zomaar omscholen. ‘Dan is het best een hele klus om tegen iemand van halverwege de 40, 50 te zeggen: Oké, nu moet je dus eigenlijk een tweede carrière starten.’ Hier voegt de bestuurder aan toe dat deze mensen vaak jaren bij hetzelfde bedrijf met dezelfde collega’s hebben gewerkt. En het bevalt hen vaak ook nog goed bij dat bedrijf. Buijs: ‘Dan moet hij daar allemaal afscheid van nemen. En dat is natuurlijk heel moeilijk om dat tussen de oren te krijgen.’

Het is volgens de bestuurder niet zo dat de werkgevers stil zitten. Zij gaan namelijk allereerst op zoek naar een oplossing binnen het bedrijf. Mensen die bijvoorbeeld buiten zwaar werk doen, worden dan naar binnen gehaald om in het magazijn te werken. Buijs geeft aan dat het werkveld nog steeds vergrijst en dat gaat in combinatie met het langer doorwerken een probleem worden. ‘Als iedereen langer door moet werken, betekent dat dat we gewoon een hele prop mensen gaan krijgen waar je een oplossing voor moet vinden. Voor een MKB (Midden Klein Bedrijf, red.) is dat niet op te lossen.’ Daarbij komt volgens Buijs ook nog dat plaatsen op de arbeidsmarkt voor ouderen schaars zijn.


Oplossing?
Als de huidige situatie geen oplossing biedt voor mensen met zware beroepen en ook omscholing geen soelaas biedt, wat ziet het bestuurslid dan wel als oplossing? ‘De AOW koppelen aan de levensverwachting en het arbeidsverleden.’ Een optie die we vaker tegenkomen. Na 40 of 45 dienstjaren zou je dan met pensioen kunnen. Maar ook hier heeft de politiek nooit echt iets in gezien, het arbeidsverleden zou niet goed genoeg bijgehouden zijn. Buijs: ‘Ik vind het een drogreden. Bij pensioenfondsen en het UWV is veel bekend, men weet ook wanneer mensen gewerkt hebben. Als men wil dan kan men dat terugvinden.’


Denk jij, net als Gijs Buijs, dat de AOW-leeftijd koppelen aan het arbeidsverleden de oplossing is, of heb je heel andere ideeën of oplossingen? Laat het ons weten via tip insturen.

Lees meer over

Werk en inkomen Doorwerken tot 67
Verkenning Research Opnames Uitzending

382 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Yoran ter Voert

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 met stapjes omhoog zodat in 2022 de leeftijd 67 jaar en 3 maanden is. Maar gaat iedereen die nieuwe grens wel werkend halen? Na de zware beroepen richten we ons nu o...
Alles over dit onderzoek