Interview PvdA-Kamerlid Van Dijken

‘Welke idioot wil er nu wél terug naar Irak?’

vrijdag 13 januari 2017 Leestijd: 2 min.

PvdA-lid Esther van Dijken: ‘Het is cruciaal om nu stappen te zetten.' /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

vrijdag 13 januari 2017 Leestijd: 2 min.

Het is morgen erop of eronder op het PvdA-congres. Gaat de partij deze kabinetsperiode nog iets doen aan de talloze asielkinderen die buiten het Kinderpardon vallen of niet? Een groot deel van de achterban vindt dat er iets moet gebeuren. ‘Je kunt over alles onderhandelen, maar niet over kinderrechten. Dat is de sociaal-democraten onwaardig.’

Aldus PvdA-lid Esther van Dijken. Zij voert al jaren actie om het Kinderpardon te verruimen. Volgens Van Dijken, worden kinderen nu op oneigenlijke gronden afgewezen. Vooral het zogenoemde ‘meewerkcriterium’ wordt veel te streng uitgelegd volgens haar. Dat criterium zegt bijvoorbeeld dat mensen altijd moeten hebben meegewerkt aan hun terugkeer. Ze noemt het voorbeeld van het gezin van de Iraakse Adel, dat wij eerder interviewden voor ons dossier Kinderpardon. Zij voldoen niet aan het meewerkcriterium omdat zij eerder waren uitgeprocedeerd maar weigerden te vertrekken. Van Dijken: ‘Maar welke idioot wil er nu wél terug naar Irak?’

Het stoort Van Dijken dat er met het meewerkcriterium naar de rol van de ouders wordt gekeken, terwijl het om de kinderen zou moeten gaan. ‘Er wordt steeds gekeken naar de positie van ouders. Hebben ouders wel het juiste gedaan? Maar het gaat hier om het belang van kinderen – hele kwetsbare kinderen die jarenlang in onzekerheid leven.’

Op 4 januari reisde Van Dijken met een aantal medestanders af naar het partijbureau van de PvdA in Amsterdam om Lodewijk Asscher en fractievoorzitter Attje Kuiken te overtuigen van de noodzaak om het Kinderpardon te verruimen. Ze stelde 2 eisen aan de partij: een verruiming van het Kinderpardon in het verkiezingsprogramma van de partij, maar vooral dat de PvdA zich nog tijdens dit kabinet inzet voor een ruimer pardon. Wij spraken Van Dijken voordat ze bij Asscher en Kuiken binnenstapte.

De eerste eis is al ingewilligd: Asscher kondigde deze week aan het verkiezingsprogramma aan te vullen op dit punt. Er wordt nog over gestemd op het partijcongres in Utrecht morgen, maar dat lijkt een formaliteit. Drie eerdere moties van Van Dijken werden met grote meerderheid aangenomen door de achterban van de partij, maar de partijleiding legde die naast zich neer. ‘Onbegrijpelijk als je predikt dat je een ledenpartij bent en de ledendemocratie hoog in het vaandel hebt staan.’

Van Dijken is blij dat een verruiming van het Kinderpardon expliciet in het verkiezingsprogramma komt te staan. Maar dat zegt weinig volgens haar. Het stond ook al in het vorige verkiezingsprogramma. ‘En wie zegt dat wij na de verkiezingen weer aan de touwtjes trekken?’ Bovendien: ‘Het is cruciaal om nu stappen te zetten nu er op links nog een meerderheid is in de Kamer.’

De partij heeft wel actie ondernomen om iets te doen voor kinderen die nu buiten de boot vallen. Zo diende fractievoorzitter Attje Kuiken een wetsvoorstel in om meer naar het belang van het kind te kijken. Maar een verruiming van het Kinderpardon heeft ook risico’s, zo waarschuwt zij op de site van haar partij. Zo bestaat het gevaar dat dit ‘kinderen tot een instrument van ouders op zoek naar een betere toekomst maakt.’

Zondag 22 januari in De Monitor: Hoe maken we een einde aan het onzekere bestaan van talloze asielkinderen? Heeft u tips hierover? Stuur dan een mail naar Sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl of Saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Kinderpardon
Verkenning Research Opnames Uitzending

45 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe effectief werkt het kinderpardon dat gewortelde asielkinderen moet beschermen tegen uitzetting? In 2016 kwam slechts 1 kind voor de regeling in aanmerking. Het kinderpardon trad in 2013 in werk...
Alles over dit onderzoek