Wat moet er anders in jouw gemeente?

woensdag 29 november 2017 Leestijd: 1 min.

Stembureau in Rotterdam / ANP

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

woensdag 29 november 2017 Leestijd: 1 min.

Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus voor de gemeenteraad. Welk onderwerp moeten we volgens jou onderzoeken in aanloop naar die verkiezingen? Zijn er bijvoorbeeld voldoende betaalbare woningen te vinden in jouw gemeente? Of worden onveilige verkeerssituaties maar niet aangepakt? Blijven ouderen in de kou staan? 

Laat via onderstaand formulier weten welk onderwerp jouw voorkeur heeft, en waarom. Onder het formulier lees je verder in dit artikel meer uitleg over de onderwerpen die geselecteerd zijn.

 

De woningmarkt

We maakten al diverse uitzending over de woningmarkt. Bijvoorbeeld over de huursector. Zo kampt Nederland met een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen. Welke rol speelt de gemeente hierin?

In ons onderzoek Koophuis probeerden we ook de vraag te beantwoorden of er opnieuw sprake is van oververhitting op de koopmarkt.

Natuur en milieu

Houdt jouw gemeente voldoende rekening met de natuur en het milieu bij bouwprojecten of nieuwe wegen? Hoe gaan zij om met botsende belangen tussen economische ontwikkelingen en de bescherming van de natuur? Wordt er bijvoorbeeld genoeg rekening gehouden met beschermde diersoorten? Of met luchtvervuiling?

Verkeersveiligheid

Hoe pakken gemeenten gevaarlijke verkeerssituaties binnen de gemeentegrenzen aan? Eerder richtten we ons bijvoorbeeld al op de handhaving in 30-kilometer-zones.

Sociale dienst

Eerder concludeerden we al dat het geen pretje is in de bijstand. Uitkeringsgerechtigden worden steeds harder aangepakt door sociale diensten. Er moeten tegenprestaties worden verricht, fraude wordt fors beboet, aanvragen worden afgehouden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de sociale dienst. Hoe gaan zij met hun uitkeringsgerechtigden om?

Ouderenzorg

Wie een traplift nodig heeft, een verhoogd toilet of thuiszorg, moet tegenwoordig bij de gemeente aankloppen. Dat iedere gemeente  de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier organiseert, maakt het indienen van een hulpaanvraag er niet eenvoudiger op. Maar ook de vergoedingen verschillen behoorlijk per gemeente. Kijk hier de uitzendingen terug die wij eerder over dit onderwerp maakten. 

 

Lees meer over

Algemeen Algemeen
Verkenning Research Opnames Uitzending

1292 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

We krijgen dagelijks veel tips binnen over uiteenlopende onderwerpen. En lang niet altijd over de onderwerpen die we momenteel onderzoeken. Ook deze tips willen we u niet onthouden. Want wellicht h...
Alles over dit onderzoek