Wat heeft de IGZ gedaan met alle klachten?

woensdag 05 november 2014 Leestijd: 1 min.

Hanke Bruins Slot - Interview /

Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

woensdag 05 november 2014 Leestijd: 1 min.

Het CDA wil van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) weten wat er gebeurd is met de klachten die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft binnengekregen over de Amerikaanse tandarts Harold Sobel. Waarom is hij nooit in het Nederlandse BIG-register doorgehaald?

Harold Sobel is een tandarts die in Amerika in 1992 een beroepsverbod kreeg maar daarna in Nederland gewoon aan het werk kon als tandarts. Hij ging hier weer in de fout en dat leidde tot twee tuchtzaken en een civiele rechtszaak. Toch staat hij tot op de dag van vandaag nog in ons BIG-register. CDA-Kamerlid Bruins Slot wil weten op welke wijze het IGZ en het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) - de overheidsinstantie die het BIG-register beheert - de zwaarte van maatregelen, opgelegd aan artsen uit het buitenland, vertaalt naar het BIG-register toe. In het geval van Sobel werd namelijk geconcludeerd dat de aan hem opgelegde revocation (vertaald: ‘intrekking’) in de staat New York niet hoefde te worden omgezet in een beroepsverbod in Nederland.

Ook wil Bruins Slot weten of de minister bereid is om samen met tandartsenorganisaties KNMT en ANT te onderzoeken of een Nederlandse taaltoets mogelijk te maken is voor tandartsen uit de Europese Unie die in Nederland hun beroep willen uitoefenen. Jaarlijks registeren zich ruim 200 tandartsen met een buitenlands diploma in Nederland, ongeveer net zoveel als Nederlandse tandartsen jaarlijks afstuderen. De tandartsenorganisaties willen een taaltoets om zo de drempel te verhogen en om zo ook tandartsen met een beroepsbeperking in het buitenland eerder op de radar te krijgen. Daarnaast vinden zij een goede taalbeheersing van groot belang voor de patiëntenzorg. Bruins Slot wil graag weten of de Minister dat ook vindt. Wil zij het voorbeeld van Duitsland volgen waar al zo’n taaltoets van kracht is?

Lees meer over

Gezondheid en zorg Foute Dokters
Verkenning Research Opnames Uitzending

227 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe kan het dat zorgverleners zonder BIG-registratie of met een beroepsverbod in het buitenland wél in Nederland aan de slag zijn? De Monitor over foute dokters en een falend BIG-register.
Alles over dit onderzoek