Wat gebeurt er met mijn aangifte?

woensdag 27 november 2013 Leestijd: 2 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

woensdag 27 november 2013 Leestijd: 2 min.

Veel mensen hebben geen idee wat er met hun zaak gebeurt nadat ze aangifte hebben gedaan. Het is een grote frustratie van veel mensen dat ze helemaal niets meer horen. In onderstaand schema staat welke stappen de politie in principe moet nemen. Zo wordt er bijvoorbeeld op verschillende momenten een keuze gemaakt of de politie de aangifte verder gaat behandelen:

Stap 1: Het eerste contact met de politie. Wil je aangifte doen of alleen een melding?
In het eerste contact met de politie wordt gevraagd of u aangifte wil doen, of alleen een melding.
Als u aangifte doet, vraagt u om strafrechtelijke vervolging van de dader. U wilt dus dat de dader een straf krijgt. Bij een melding stelt u politie alleen op de hoogte van de situatie. Dan volgt er dus geen straf.

Stap 2: Aangiftewaardig
Als er is besloten om tot aangifte over te gaan wordt er allereerst bepaald of een zaak eigenlijk wel aangiftewaardig is. U kunt namelijk alleen aangifte doen van strafbare feiten. De politieman, vaak een baliemedewerker, beoordeelt dus in het eerste contact al of er sprake zou kunnen zijn van een strafbaar feit.

Als er geen strafbaar feit is gepleegd kunt u geen aangifte doen. Eventueel kunt u wel een melding maken (bijvoorbeeld van een burenruzie die is uitgelopen in een scheldpartij).

Stap 3: Het aangiftegesprek
Als er wel mogelijk sprake is van een strafbaar feit, wordt er een aangiftegesprek gedaan. De aangifte wordt opgenomen door een intakemedewerker van de politie. Vaak zijn dit of BOA’s of basisagenten; de medewerkers van de Basis Politie Zorg. Bij complexere zaken zou de aangifte opgenomen moeten worden door een gespecialiseerde rechercheur. Maar uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid & Justitie blijkt dat intakemedewerkers en basisagenten in de praktijk vrijwel alle aangiften opnemen; van eenvoudig tot complex.

Tijdens de aangifte wordt een soort checklist afgewerkt met de belangrijkste vragen. In politiejargon worden die vragen de 7 W’s genoemd:

1. Wie kan in verband worden gebracht met het misdrijf?
2. Wat is er precies gebeurd?
3. Waar heeft het misdrijf plaatsgevonden en waar zijn sporen achtergebleven?
4. Waarmee is het misdrijf gepleegd?
5. Op welke wijze heeft het misdrijf plaatsgevonden?
6.  Wanneer heeft het misdrijf plaatsgevonden?
7. Waarom heeft het misdrijf plaatsgevonden?

De antwoorden op deze vragen vormen de basis van het proces-verbaal dat tijdens het aangiftegesprek wordt opgemaakt.

Stap 4: Mogelijke aanknopingspunten
Vervolgens wordt er gekeken of er sprake is van een opsporingsindicatie. Dat houdt in dat er beoordeeld wordt of er mogelijke aanknopingspunten zijn om de dader te vinden. Om dat te bepalen wordt alle informatie uit het proces-verbaal gewogen. Als aanknopingspunten zijn voor opsporing wordt er gekeken hoeveel prioriteit een zaak moet krijgen. Zo geeft de politie bijvoorbeeld meer prioriteit aan zogenaamde High Impact Crimes (zoals een verkrachting, woninginbraak of een zware mishandeling) dan aan Veel Voorkomende Criminaliteit (bijvoorbeeld zakkenrollers en vernieling).

Stap 5: Hoogste prioriteit
De zaken worden vervolgens in stapels verdeeld. De zaken met de hoogste prioriteit komen bovenop de stapel. Zaken die minder prioriteit hebben komen onderop.

Klopt dit beeld met uw eigen ervaringen? Laat het ons weten!

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Politie, waar is mijn aangifte?
Verkenning Research Opnames Uitzending

Politie, waar is mijn aangifte?

Uitzending

Deel jouw ervaring 58 andere artikelen in onderzoek

568 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Van alle aangiftes die bij de politie worden gedaan, leidt maar 5% tot een veroordeling. Hoe kan dit? Wat gebeurt er met de aangiftes bij de politie? En hoe eenvoudig en veilig is het om aangifte t...
Alles over dit onderzoek