Wat doen instanties met meldingen over misbruik van pgb-geld?

dinsdag 22 november 2016 Leestijd: 2 min.

Vader Eddy en dochter Daniëlle Nieuwold /

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl

dinsdag 22 november 2016 Leestijd: 2 min.

De tips over zorgverlener Monte Christo BV, onder andere actief in de regio Emmen en Winschoten, blijven op de redactie binnen komen. Inmiddels tellen we 30 meldingen van oud-cliënten, oud-werknemers en anderen. In meerdere tips die we binnen krijgen gaat het over de zorg die door deze zorgverlener geleverd zou zijn. Of beter gezegd: níet geleverd zou zijn. Zo melden tipgevers dat de geleverde zorg niet in overeenstemming is met wat er vooraf met de zorgverlener werd afgesproken. De zorgverlener zelf reageert: ‘Cliënten zijn vrij om zelf een keuze te maken.’

Als we langsgaan bij tipgever Daniëlle Nieuwold en haar vader, laten ze zien wat er in de afspraken staat over de te leveren zorg. Vader Eddy vertelt: ‘Hier op papier zie je wat de afspraken zijn. Daniëlle zou 24 uur per dag, zeven dagen per week, begeleiding krijgen. Er zou begeleiding zijn die haar de structuur zou bieden die ze zo hard nodig heeft. Maar dat was niet aan de orde. Negen van de tien keer stond ze voor een dichte deur als ze hulp nodig had. Door dat gebrek aan begeleiding zagen we als ouders dat het steeds slechter met haar ging.’ Maar volgens Daniëlle en haar vader gaat het hier om meer dan alleen ontoereikende zorg, en werden er bedragen voor begeleid wonen afgeschreven toen Daniëlle nog helemaal niet bij de instelling woonde. ‘Ze woonde nog gewoon hier. Maar zoals u hier ziet heeft de zorgverlener wel gewoon gedeclareerd voor begeleid wonen.’

Eigen verantwoordelijkheid

Na het verhaal van Daniëlle en haar vader rijst bij ons de vraag: Wat hebben zij met hun klacht gedaan? Hebben ze de zorginstelling op de hoogte gebracht van het feit dat ze ontevreden waren over de zorg, en dat volgens hen de facturen niet klopten? Eddy Nieuwold: ‘In een gesprek hebben we ons verhaal voorgelegd aan de zorgverlener. Zij zei tegen ons: Als we dit zouden aankaarten bij de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank, dan zou het erger worden. Want dan zouden we het pgb-geld waar geen zorg voor geleverd is, uit eigen zak moeten terugbetalen.’

Nieuwold doelt hiermee op het feit dat je als budgethouder van een persoonsgebonden budget (pgb) in principe altijd eindverantwoordelijk blijft voor de manier waarop jouw budget wordt uitgegeven. Als jouw pgb niet goed kan worden verantwoord, dan betaal je zelf het teveel uitgekeerde geld terug. De rekening komt dus bij jou als budgethouder te liggen. Tenzij na fraudeonderzoek is vast komen te staan dat jouw zorgverlener niet ‘te goeder trouw’ heeft gehandeld, want dan moet de zorgverlener dit bedrag terugbetalen aan de instantie die het pgb heeft verstrekt. Eerder in ons onderzoek vertelde advocaat Femke van Venetiën ons al dat deze regeling niet goed werkt. Zij heeft verschillende zaken voorbij zien komen waarin volgens de advocate klip en klaar is dat een pgb-zorgverlener niet te goeder trouw heeft gehandeld. Maar omdat nader onderzoek wordt nagelaten, blijft de rekening bij de budgethouder liggen.

Melding bij de Sociale Verzekeringsbank

Nieuwold vertelt ons dat hij besloten heeft om toch aangifte te doen. ‘Ik ben naar het bureau in Hoogezand-Sappermeer gegaan om aangifte te doen. Helaas kon de politie er niets mee, en verwees me door naar de Sociale Verzekeringsbank. Om melding te doen. En dat heb ik dus ook gedaan.’ De zorgverlener laat ons in een reactie weten niet op de casus van Daniëlle in te gaan. We laat ze weten dat het cliënten vrij staat voor een andere zorgverlener te kiezen. Later meer over haar reactie op ons onderzoek.

Wil jij reageren op ons dossier pgb-fraude? Mail dan naar: tip insturen

Lees meer over

Gezondheid en zorg PGB-fraude
Verkenning Research Opnames Uitzending

PGB-fraude

Verkenning

We krijgen diverse tips binnen over zorgboerderijen en onderzoeken of het zorggeld wel besteed wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk de zorg voor cliënten.

Deel jouw ervaring 35 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 27 november 22:30u, NPO2

403 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een...
Alles over dit onderzoek