Volledige reactie Nederlandse Vereniging van Pedagogen & Onderwijskundigen

zaterdag 14 november 2015 Leestijd: 1 min.

logo /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

zaterdag 14 november 2015 Leestijd: 1 min.

Ook de NVO krijgt veel signalen van haar starters-leden (m.n. orthopedagogen) over werkervaringsplaatsen. Op individueel niveau zien wij dit als kans voor starters om werkervaring op te doen en een CV op te bouwen. Op macroniveau zien we echter risico's: als een werkervaringsplaats een vervanging is voor werk dat voorheen door meer ervaren professionals werd gedaan, dan kan dit betekenen dat de zorg voor en ondersteuning van cliënten in gevaar komt. Ook snijden professionals zichzelf op den duur in de vingers; werk in het kader van een werkervaringsplaats leidt lang niet altijd tot vereiste eisen voor (her)registratie. Duidelijkheid over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en begeleiding zijn cruciaal voor de cliënt en de startende professional, maar lang niet altijd gegarandeerd.

De NVO investeert samen met universiteiten in voorlichting aan aankomende studenten pedagogiek. Ook verzorgt de NVO sinds jaar en dag jaarlijks praktijkavonden voor aankomende studenten. Dankzij een onderzoek dat wij het afgelopen jaar hebben laten uitvoeren, heeft de NVO meer zicht gekregen op de verschuivingen in behoeften bij werkgevers en cliënten. Daarover wil zij met de universiteiten in gesprek. Mogelijk is een macrodoelmatigheidstoets voor de pedagogiek een optie.

De NVO streeft ernaar samen met andere beroepsverenigingen en de brancheorganisaties tot een kader voor werkervaringsplaatsen te komen en wil onderzoeken of zo'n kader, via de FBZ (Federatie van de Beroepen in de Zorg), een vertaling kan krijgen in CAO's.

De komende weken wil de NVO verder investeren in het verzamelen van signalen van starters, maar ook van leden die als werkgever of teamleider werken. Hiermee denken wij op korte termijn tot een helder beeld te komen van de ontwikkelingen in de praktijk en tot een advies aan starters.

Lees meer over

Werk en inkomen Uitbuiting starters en stagiairs
Verkenning Research Opnames Uitzending

290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek