Vlaamse plastisch chirurg onterecht op ‘zwarte lijst’ zorgverleners?

donderdag 24 juli 2014 Leestijd: 4 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

donderdag 24 juli 2014 Leestijd: 4 min.

In Nederland moeten artsen en verpleegkundigen zich registeren in het BIG-register om hun vak uit te mogen oefenen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg, een rechter of de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg kunnen falende zorgverleners een maatregel opleggen, zoals een beroepsverbod of een schorsing.

Aan het begin van ons onderzoek, zijn we eerst gaan kijken naar de (tand)artsen en verpleegkundigen die op de vingers zijn getikt. Sinds 2009 wordt deze groep op een lijst gezet. Deze ‘zwarte lijst’ wordt door het ministerie van VWS online geplaatst. Als je bent doorgehaald, mag je een beschermde titel zoals tandarts, arts, verpleegkundige of fysiotherapeut niet meer voeren en ook niet als zodanig werken.

Plastisch chirurg Hoeyberghs

Maar wat doen deze zorgverleners eigenlijk nadat ze uit hun ambt zijn gezet? Wij proberen te achterhalen of er zorgverleners zijn die - ondanks hun doorhaling - toch nog actief zijn. Daarbij stuitten wij onder andere op de naam van de Belg Jeff Hoeyberghs. In 2009 doorgehaald in het Nederlandse BIG-register, maar in België oefent hij vandaag de dag gewoon zijn beroep van plastisch chirurg uit. Hij heeft een eigen kliniek in Maaseik - net over de Nederlandse grens - en werft actief Nederlandse cliënten. Hoe kan het dat een arts met een Nederlands beroepsverbod een paar kilometer buiten de landsgrenzen gewoon door kan werken? Wij zoeken het uit.

Reactie BIG-register en IGZ

We bellen eerst met een woordvoerster van het BIG-register. Die zegt in het kader van de privacy van de zorgverlener niets te kunnen zeggen over de reden van de doorhaling. “Deze informatie is bij ons niet bekend.” Wat ze wel vertelt, is dat de doorhaling het gevolg is van een buitenlandse maatregel. Ze zegt dat ze niet mag vertellen in welk land.

Dan nemen wij contact op met een woordvoerster van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die ons vervolgens weer terugverwijst naar het BIG-register. We vertellen haar dat bij het BIG-register geen informatie over de doorhaling van Hoeyberghs bekend is. De woordvoerster van IGZ zoekt een en ander verder uit en het antwoord volgt via de mail. De doorhaling is op basis van een Belgische uitspraak, maar naar de reden van de maatregel blijft het gissen. Hieronder de reactie van IGZ:

'De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft conform de gebruikelijke procedure bericht ontvangen van het RIBIZ (de voorloper van CIBG die destijds het BIG-register beheerde) over de schorsing in België en de daarop volgende doorhaling in Nederland. De inspectie heeft geen andere informatie over de heer Hoeyberghs dan het CIBG. Voor informatie over de redenen voor de schorsing verwijs ik je naar de Belgische Orde van Geneesheren.'

Belgisch register

We typen de naam van Hoeyberghs in en zien dat hij in België officieel erkend is als geneesheer-specialist voor plastische heelkunde. Hoe zit het dan met die Belgische schorsing waar Nederland de doorhaling op heeft gebaseerd? We bellen met de Orde van Geneesheren, waar alle Vlaamse zorgverleners ingeschreven horen te staan. De woordvoerder van de Orde is weinig mededeelzaam. “In verband met de privacywetgeving mogen wij niets zeggen over eventuele schorsingen van zorgverleners, maar als de heer Hoeyberghs bij ons geregistreerd staat, dan mag hij in België zijn vak uitoefenen.”

Interview Hoeyberghs

Het spoor lijkt dood te lopen. Wat we wel kunnen concluderen, is dat Jeff Hoeyberghs in Nederland harder wordt gestraft (doorhaling in het BIG-register en plaatsing op de ‘zwarte lijst’ van het BIG-register) dan in België. Hij is in België immers niet langer geschorst en de doorhaling uit het BIG-register is gebaseerd op die Belgische maatregel. We besluiten onze bevindingen aan Jeff Hoeyberghs voor te leggen en reizen af naar Maaseik. Hoeyberghs bezweert ons dat hij maar één keer geschorst is geweest in België, maar dat die schorsing niets te maken heeft met een medische misser, maar met beeldvorming rond zijn persoon. Zo zou het het Vlaamse tuchtcollege onder meer in het verkeerde keelgat zijn geschoten dat Hoeyberghs zichzelf voor een tijdschrift halfnaakt in bad liet fotograferen.

Beroepsverbod Groot-Brittannië

Geheel onomstreden is Hoeyberghs overigens niet. Zo schorste het Britse tuchtcollege hem voor het leven, zo blijkt als wij zijn naam in het register intoetsen. Een Britse vrouw diende na een borstoperatie een klacht in tegen Hoeyberghs. Hoeyberghs weigerde naar Groot-Brittannië af te reizen om zich te verdedigen omdat hij vond dat het onder het Belgische tuchtrecht hoorde te vallen omdat de operatie in België had plaatsgevonden.

Hoeyberghs is weliswaar een excentrieke man, maar zover wij hebben kunnen achterhalen is er - los van de Britse schorsing omdat Hoeyberghs verstek liet gaan - nooit een maatregel opgelegd die zijn medisch functioneren in twijfel trekt. Staat deze plastisch chirurg dan wel terecht op de zwarte lijst van het BIG-register? Hoeyberghs vindt uiteraard van niet.

Bezwaar

Jeff Hoeyberghs zegt dat hij herhaaldelijk via e-mail contact heeft gezocht met het BIG-register over zijn registratie, maar dat niemand hem ooit heeft geantwoord. Hij zegt nooit op de hoogte te zijn gesteld van zijn doorhaling.

Desgevraagd deelt Jeff Hoeyberghs deze mails met ons. Dit is de eerste mail die hij in 2011 naar het BIG-register stuurde. Daarna stuurde hij er nog twee.


Mail Hoeyberghs aan BIG-register_1.png

**'Misbruik van macht'**

We vragen Hoeyberghs wat hij er van vindt dat hij wel in België mag werken, maar een beroepsverbod heeft in Nederland, gebaseerd op een Belgische schorsing.


Uitleg BIG-register

Hoe kan het dat Nederland zwaarder tilt aan een Belgische straf dan België zelf? We leggen deze en enkele andere vragen aan het BIG-register voor:

'De heer Hoeyberghs heeft in 2009 een schorsing opgelegd gekregen in België. Op basis van deze volledig bevoegdheidsbeperkende, buitenlandse maatregel heeft het BIG-register de inschrijving van de heer Hoeyberghs in december 2009 doorgehaald. Deze doorhaling vloeide voort uit de Wet BIG die onder meer voorschrijft dat volledig bevoegdheidsbeperkende, buitenlandse maatregelen leiden tot doorhaling van de inschrijving in het BIG-register. Hierbij speelde de aard van het vergrijp geen rol. Zodra er in het buitenland geen bevoegdheidsbeperking meer van kracht is tegen de betrokken beroepsbeoefenaar, kan deze opnieuw een aanvraag indienen voor BIG-registratie. Die informatie wordt standaard vermeld in de beslissing tot doorhaling.

De doorhaling van de inschrijving in het BIG-register is conform de geldende procedure bekend gemaakt aan de heer Hoeyberghs en betrokken partijen, waaronder de bevoegde autoriteiten in België.

Wanneer iemand het niet eens is met een aan hem of haar gerichte beslissing kan bezwaar worden gemaakt. Het BIG-register heeft geen bezwaar van de heer Hoeyberghs ontvangen. Het BIG-register is ook niets bekend over een verzoek tot opnieuw inschrijven.'

Vervolg onderzoek

De vragen die zich opdringen zijn: komt dit vaker voor? Zijn er meer zorgverleners doorgehaald in het BIG-register op basis van een tijdelijke schorsing in het buitenland? Wat zegt dit over de lijst? En: staan er dan ook artsen onterecht NIET op? Ofwel: hoe zorgvuldig is die ‘zwarte lijst’ eigenlijk? Om daar achter te komen, speuren we verder.

Heeft u tips over andere zorgverleners die op de zwarte lijst staan? Laat het ons weten en help ons zo verder met ons onderzoek.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Foute Dokters
Verkenning Research Opnames Uitzending

227 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe kan het dat zorgverleners zonder BIG-registratie of met een beroepsverbod in het buitenland wél in Nederland aan de slag zijn? De Monitor over foute dokters en een falend BIG-register.
Alles over dit onderzoek