Vijftien beroepsverboden in 2013

maandag 16 juni 2014 Leestijd: 2 min.
Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

maandag 16 juni 2014 Leestijd: 2 min.

In ons onderzoek duiken we uiteraard ook de cijfers in. Want hoeveel mensen werken er eigenlijk in de zorg die een beschermde titel hebben? En: hoe vaak wordt een zorgverlener op de vingers getikt door een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg? Hieronder leggen we aan de hand van enkele grafieken uit hoe het met de cijfers zit.

BIG-register
Om patiënten te beschermen tegen ‘ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners' heeft de overheid de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) in het leven geroepen. Alleen zorgverleners met een beschermde titel mogen bepaalde medische handelingen verrichten. In het BIG-register zijn alle zorgverleners opgenomen die zich hebben laten registreren. Die registratie en het bijbehorende nummer is een vereiste om het vak uit te mogen oefenen.

We hebben in Nederland ruim 450 duizend zorgverleners met een BIG-registratie. Overigens veel meer vrouwen dan mannen.Niet alleen artsen moeten een BIG-nummer hebben. Ook verpleegkundigen moeten zich inschrijven. Dat is veruit de grootste groep binnen het BIG-register, zoals je in de grafiek hieronder kunt zien. En dat verklaart ook meteen waarom er veel meer vrouwen geregistreerd staan.Naast die van arts en verpleegkundige zijn ook de titels van fysiotherapeut, apotheker, tandarts, verloskundige, GZ-psycholoog en psychotherapeut beschermd. Sommige beroepen zijn duidelijk meer een mannenberoep. De verhouding is het scheefst onder verloskundigen: 98,6% is vrouw.Lijst maatregelen
Als patiënt kun je in het BIG-register controleren of een zorgverlener zijn of haar beroep mag uitoefenen. Want ook doorhalingen (beroepsverbod), schorsingen, berispingen en (gedeeltelijke) ontzeggingen van de bevoegdheden staan in het register.

Daarnaast wordt een lijst gepubliceerd waar in principe alle medici en verpleegkundigen op staan die zijn gestraft. De overheid publiceert deze lijst van tuchtmaatregelen zodat ‘patiënten, collega’s en werkgevers beter zicht krijgen op ongewenste praktijken in de zorg’.

In 2013 werd 15 zorgverleners een beroepsverbod opgelegd, de zogenaamde doorhaling. Zij mogen hun beroep niet meer uitoefenen. Hun BIG-nummer wordt letterlijk in het register doorgehaald. Bij een schorsing mogen ze voor een bepaalde tijd niet meer doorwerken. Na een berisping mag de zorgverlener dat wel.De cijfers zijn gebaseerd op de jaarverslagen van de Regionale Tuchtcolleges. De grafiek geeft dus weer hoe vaak een bepaalde straf door de vijf tuchtcolleges is uitgevaardigd. Een zorgverlener kan bij het Centraal Tuchtcollege in hoger beroep gaan. Daar kan een straf uiteindelijk lichter, maar ook zwaarder uitpakken. Hoe vaak een straf anders uitvalt in hoger beroep wordt niet bijgehouden. Daarom weten wij niet hoe vaak een doorhaling teruggedraaid wordt door het Centraal Tuchtcollege, maar bijvoorbeeld ook niet hoe vaak een straf juist wordt verzwaard naar een doorhaling.

Daardoor is voor ons niet na te gaan of bijvoorbeeld het aantal doorhalingen uitgesproken door de verschillende Tuchtcolleges gelijk is aan het aantal doorhalingen op de lijst van het BIG-register met alle artsen die een maatregel hebben opgelegd gekregen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Foute Dokters
Verkenning Research Opnames Uitzending

227 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe kan het dat zorgverleners zonder BIG-registratie of met een beroepsverbod in het buitenland wél in Nederland aan de slag zijn? De Monitor over foute dokters en een falend BIG-register.
Alles over dit onderzoek