Veroordeelde therapeut en psychiater voor de tuchtrechter

maandag 16 november 2015 Leestijd: 2 min.

IGZ_3 /

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

maandag 16 november 2015 Leestijd: 2 min.

Twee zaken uit ons onderzoek Veroordeelde artsen zijn inmiddels voor de tuchtrechter verschenen. Dat geldt voor de therapeut die Pleun misbruikte tijdens haar behandeling en voor de psychiater die na zijn veroordeling voor kinderporno doorging met werken. In december doen de verschillende regionale tuchtcolleges uitspraak.

Pleun is in ieder geval blij dat het eindelijk tot een uitspraak komt. ‘Hier heb ik lang op gewacht’, zo laat ze ons weten. Pleun was in onze uitzending over haar zaak vooral verbolgen over het feit dat geen enkele instantie iets deed na zijn strafrechtelijker veroordeling en dat het allemaal lang duurt.

Psychiater Marc van R. met een veroordeling voor kinderporno moest zich voor de tweede keer verantwoorden voor de tuchtrechter. Eerder had de inspectie al een zaak aangespannen waarbij hij gedeeltelijk geschrapt is uit het BIG-register. De tuchtrechter oordeelde dat hij niet meer met minderjarigen mag werken.

Nu heeft ook één van zijn patiënten een tuchtklacht ingediend. Van R. behandelde Willeke ook nog na zijn veroordeling, terwijl zij bij hem in behandeling was omdat ze in haar jeugd is misbruikt. Zij is van mening dat Marc van R. zijn werk niet meer goed kan doen en ze wil dat hij helemaal uit het vak gezet wordt.

Inspectie

In ons onderzoek lieten we zien hoe meerdere zorgverleners ongestoord door konden werken ondanks een strafrechtelijke veroordeling voor een zedendelict. In twee gevallen startte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onderzoek nadat wij vragen over de zaken stelden. Nu laat IGZ ons weten hoe het met deze zaken staat.

De Inspectie stelde eerder dat ze het onwenselijk vindt dat zorgverleners met een strafrechtelijke veroordeling ongestoord doorwerken. Maar waar de inspectie ons eerder liet weten dat alle voor zedendelicten veroordeelde zorgverleners ook voor de tuchtrechter gebracht zouden worden, nuanceren ze nu dat standpunt.

‘De Inspectie zal, als zij weet krijgt van dergelijke ernstige veroordelingen of feiten in de privésfeer van vóór 2013, wel onderzoek doen maar in beginsel geen tuchtklacht meer indienen. De IGZ zal het strafdossier opvragen bij Justitie. Er vindt vervolgens een gesprek plaats met de beroepsbeoefenaar waarin inzicht wordt verschaft over zaken als recidive, zelfreflectie en hoe hij/zij met de veroordeling omgaat.’

Als na dat gesprek er volgens de inspectie nog risico’s bestaan voor de kwaliteit van de zorg, dan gaat ze alsnog over tot het indienen van een tuchtklacht. De tuchtrechter moet beoordelen of de strafrechtelijke veroordeling het goed functioneren als zorgverlener in de weg staat.

Zaak fysiotherapeut

Op die manier wordt er ook omgegaan met de zaak van fitnessgoeroe Karl Noten. Uit ons onderzoek werd duidelijk dat de inspectie niet op de hoogte was dat Noten na zijn veroordeling voor het bezit van kinderporno nog actief was als fysiotherapeut. De inspectie heeft onderzoek gedaan en concludeert dat er geen risico’s voor de kwaliteit van zorg zijn. Toch laat ze weten dat ze actie heeft ondernomen:

‘Wel heeft de fysiotherapeut naar aanleiding van het onderzoek van de inspectie enkele aanvullende maatregelen genomen waardoor zijn handelen beter toetsbaar is gemaakt. De IGZ zal de naleving van deze maatregelen onaangekondigd toetsen en heeft dit inmiddels al één keer gedaan. Dit bezoek liet zien dat dhr. Noten de maatregelen naleeft.’

Zaak gezondheidspsycholoog

De andere zaak die we aanhangig gemaakt hebben bij de inspectie is die van Han S. Hij misbruikte zijn buurmeisje Gerdien op 9-jarige leeftijd terwijl hij als gezondheidspsycholoog werkte en ingeschreven stond in het artsenregister (het BIG-register). Ook daar heeft de inspectie onderzoek naar gedaan:

‘Dhr. S. praktiseert niet meer en heeft zich uitgeschreven uit het BIG-register. Zijn praktijk is gesloten en uitgeschreven. De inspectie wordt door het BIG-register geïnformeerd als dhr. S. zich onverhoopt weer inschrijft. De inspectie zal op dat moment toetsen of er sprake kan zijn van het leveren van verantwoorde zorg.’

Han S. liet ons direct na onze berichtgeving over deze zaak weten te stoppen met zijn praktijk. Blijkbaar heeft hij zijn woord gehouden.

Wij houden in de gaten wanneer de tuchtrechters uitspraak doen in de zaken van de therapeut en de kinderpornopsychiater.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Veroordeelde artsen
Verkenning Research Opnames Uitzending

Veroordeelde artsen

Uitzending

Deel jouw ervaring 46 andere artikelen in onderzoek

54 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Waarom kan een arts na een veroordeling voor seksueel misbruik of voor het bezit van kinderporno nog werken met patiënten? Het Openbaar Ministerie geeft informatie over veroordelingen van zorg...
Alles over dit onderzoek