Verkeersdeskundige gemeente: ‘Te hard rijden in 30 km/u zone wordt nauwelijks beboet’

zaterdag 08 april 2017 Leestijd: 3 min.

ANP /

Yvonne Verkaik

Redacteur

yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl

zaterdag 08 april 2017 Leestijd: 3 min.

‘In de praktijk wordt er vrijwel nooit gehandhaafd in 30 km/u zones,’ zo vertelt gemeenteambtenaar Bas ons als we met hem in contact komen voor het dossier Verkeersveiligheid. Bas is werkzaam in een kleine gemeente in het oosten van het land en houdt zich al jaren bezig met verkeersbeleid. ‘Het is misschien niet een hele verstandige boodschap om te zeggen dat je met 50 km/u door een 30 km/u gebied kan rijden zonder bekeurd te worden. Maar dat is wel wat het is. In ieder geval bij ons.’

Bas blijft liever anoniem, maar vindt het wel belangrijk om hier melding van te doen. ‘Want het speelt echt niet alleen hier en ik denk dat het goed is als hier iets aan gedaan wordt.’ Hij merkt dat gemeenten en politie naar elkaar wijzen als er een probleem is in een 30km/u gebied. En dat is frustrerend en moeilijk uit te leggen aan burgers, zo stelt hij vast. ‘Ik krijg van de politie steevast het antwoord dat ze pas handhaven als de weg zo ingericht is dat er vrijwel niet meer te hard wordt gereden. Ze noemen dat dan ‘zelfhandhavend’. De wegbeheerder, de gemeente in dit geval, moet dan eerst maar herinrichten.’

Patstelling gemeente en politie
En daar wringt het, want dat herinrichten van verkeerssituaties is duur, duurt soms jaren en is bovendien ook niet altijd mogelijk in een bestaande situatie, zo vertelt hij ons. ‘Een weg waarbij woningen direct naast de rijbaan liggen kan je vanwege de overlast (geluid, trillingen, inschijnende lichten) niet vol leggen met drempels. Daarnaast moet je als wegbeheerder ook de doorgang voor de nooddiensten en de bus waarborgen.’ Bovendien is het volgens Bas vreemd dat in een 30 km/u zone de weg ‘zelfhandhavend’ moet zijn, terwijl dat voor andere kilometerzones niet lijkt te gelden. ‘Op andere wegen wordt namelijk wel gewoon gehandhaafd terwijl daar de weginrichting gemaakt is voor veel hogere snelheden.’

Een andere tipgever, Henk, is ook gemeentelijk verkeersdeskundige, maar dan in de regio Zuid-Holland. Hij herkent zich in de patstelling die soms ontstaat tussen gemeente en politie. ‘Ik krijg van de politie ook te horen dat ze niet handhaven in 30km/u zones, terwijl dat wat ons betreft dan wel wenselijk is.’ Volgens deze tipgever heeft de politie ook beperkte mogelijkheden vanwege een eerdere rechterlijke uitspraak. ‘Als ze bijvoorbeeld met laser controleren zal een eventueel uitgeschreven bekeuring worden geseponeerd. Dat is al eerder gebeurd, daar is jurisprudentie over,’ zo legt hij uit. ‘Argument is dan dat de weg niet juist is ingericht. En dat is voor hen de reden om niet te handhaven. Wel kunnen ze door middel van ludieke acties weggebruikers waarschuwen.’

Henk is van mening dat je als gemeente ook pro-actief te werk kunt gaan en niet alleen afhankelijk bent van handhaving door de politie. ‘Wij hebben in onze gemeente ook wegen die voor problemen zorgen, maar waarbij een herinrichting vanwege kosten nog op zich laat wachten. Gelukkig kan je dan wel andere middelen inzetten om mensen bewust te maken van hun snelheid. Zo hebben wij een aantal snelheidsinformatiedisplays (waarop je als weggebruiker ziet hoe hard je rijdt) die we roulerend op verschillende plekken binnen de gemeente inzetten. In de praktijk heeft dat wel een snelheidsverlagend effect.’

Mankracht
Volgens de Lochemse VVD-fractieleider Erik Haverkort heeft het gebrek aan verkeershandhaving ook te maken met mankracht bij de politie. Daarom pleitte hij er eerder dit jaar voor om in zijn gemeente de gemeentelijke boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) extra bevoegdheden te geven. ‘Zij zouden zich dan bijvoorbeeld kunnen richten op snelheidshandhaving op gemeentelijke wegen.’ Een plan dat ook eerder al door de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten) is geopperd. ‘Het probleem is dat dat nu wettelijk niet is toegestaan,’ vertelt Haverkort, ‘maar het zou de politie op dit vlak kunnen ontzien.’

Dat capaciteitsproblemen bij de politie een rol spelen, zegt ook gemeentelijk verkeersdeskundige Bas te zien. Hij vertelt dat niet alleen de 30 km/u zones voor problemen zorgen. Ook het handhaven op alcohol en drugs in het verkeer is een groot probleem in zijn regio zo stelt hij vast. Bas: ‘De capaciteit van de politie 's avonds en in het weekend is beperkt en richt zich met name op de grotere plaatsen. Van de politie begreep ik ook dat maar een heel klein deel van de politieauto’s bijvoorbeeld is uitgerust met alcoholtesters omdat er geen budget is, ik vind dit zeer zorgelijk.’

Help ons verder in dit onderzoek
Klopt het dat de handhaving in 30 km/u zones regelmatig voor een patstelling zorgt tussen politie en gemeenten? Is handhaving de oplossing of moeten gemeenten gewoonweg meer en beter investeren in infrastructuur? En is er bij de politie voldoende capaciteit om de verkeersveiligheid te waarborgen of kunnen zij de hulp van de gemeentelijke boa goed gebruiken? We duiken verder in dit dossier. Heb je tips hierover? Dan horen we dat graag! Mail: tip insturen

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Verkeersveiligheid
Verkenning Research Opnames Uitzending

Verkeersveiligheid

Research

Deel jouw ervaring 52 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op dinsdag 15 mei 21:25u, NPO2

211 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Yvonne Verkaik Redacteur

Yvonne Verkaik studeerde politieke geschiedenis en cultuureducatie aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte ze voor verschillende consumentenprogramma’s, actualiteitenrubrieken en talkshows. Op de redactie van de Monitor staat ze bekend als een researcher met oog voor detail en een voorliefde voor het menselijke verhaal. Ook begeleidt ze de stages van de nieuwe journalistieke talenten. Als journalist wil ze graag begrijpen hoe de samenleving werkt en hoopt ze verandering teweeg te brengen daar waar mensen in de knel komen.

Lees verder
@verkaiky

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal ernstig gewonden en het aantal doden in het verkeer is de laatste jaren gestegen. Burgers, gemeenten en deskundigen roepen dat ...
Alles over dit onderzoek