Veel reacties op uitzending mantelzorg: ‘En dat noem je maatwerk?’

maandag 06 juni 2016 Leestijd: 2 min.

afbeeldinng mantelzorg /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

maandag 06 juni 2016 Leestijd: 2 min.

Op onze uitzending van gisteren over mantelzorg zijn veel mails binnengekomen van kijkers die zich in de verhalen herkennen. Zo laten veel mensen ons weten ook het pgb noodgedwongen te hebben stopgezet wegens de hogere eigen bijdrage, die ze naar eigen zeggen niet kunnen betalen. Hieronder een greep uit de reacties.

‘Uitspraken als ‘zo is het nu eenmaal geregeld’ hebben mijn onbegrip en boosheid alleen maar doen toenemen. Hoezo maatwerk vanuit de gemeente?'

'Tot en met 2015 ontving ik een pgb van ongeveer 5000 euro. Vanaf dit jaar moet ik een eigen bijdrage betalen van 330 euro per vier weken. Wat neerkomt op 4300 euro. Dit is meer dan 85% van mijn pgb. Ik heb nu mijn pgb opgezegd, omdat ik dit niet kon betalen. Het komt erop neer dat er nu meer op de schouders van mijn vrouw komt.’

‘Jullie uitzending over mantelzorg gezien. Ik heb zelf ook ervaring met de ISD Bollenstreek. Bij ons was eerder een pgb toegekend tot 2025. Door de gemeente is dit teruggebracht naar 2018 én de mantelzorg door vader moet worden overgedragen naar professionele hulpverlening. Maar het pgb is verlaagd met 210 euro per maand. Dat betekent dat de hulpverlener dezelfde zorg moet doen voor 210 euro per maand minder. En dan is de eigen bijdrage ook nog verhoogd.'

'Hoe bedoel je ontmoedigingsbeleid?’

Sociale media

Op de sociale media spreken veel mensen vooral hun verbazing uit.

‘Het is heel simpel: als wij allemaal verplicht voor elkaar moeten zorgen, hoeft de overheid dat niet te doen, lekker goedkoop. En voor langetermijndenken zijn 'ze' niet competent genoeg. Stelletje prutsers dus, en dat geldt niet alleen voor de zorg/mantelzorg.’

‘Wat gemeentes en wethouder niet snappen is dat de optie om als familie ingehuurd te worden eerst door overheid zelf gecreëerd is als bezuiniging. Mijn gemeente was aanvankelijk negatief maar heeft dit na gesprek hersteld.’

‘Ik verzoek de gemeenteambtenaar uit Oss eens een dagje mee te draaien in deze gezinnen. Beleid uitvoeren van achter een bureau.....het gaat hier om mensenwerk, respect voor deze mantelzorgers.’

‘Pijnlijke conclusie wethouder Oss: wel verantwoordelijk voor uitvoering beleid maar niet voor de burger. En dat noem je maatwerk?’

Contract

We krijgen ook veel nieuwe verhalen binnen die voor ons wellicht interessant zijn om verder onderzoek naar te doen. Zo laat een tipgever ons weten dat in Alphen aan de Rijn de gemeente een contract is aangegaan met zorginstelling ‘Tom in de buurt’ en zorgbehoevenden geacht worden met deze instelling in zee te gaan. Klopt deze tip? En er is nog een tipgever, die zelf heeft ondervonden dat de gemeente erop aandrong om over te stappen van pgb voor een familielid naar een professionele zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Wij vragen ons af hoe vaak dit voorkomt? Is het zo dat gemeentes contracten zijn aangegaan met zorginstellingen en er daarom bij zorgbehoevenden op aandringen om daar gebruik van te maken?

Wij gaan dus door met ons onderzoek en we kunnen jouw tips daarvoor goed gebruiken. Mail: tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Mantelzorg
Verkenning Research Opnames Uitzending

Mantelzorg

Research

Deel jouw ervaring 55 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 05 juni 22:35u, NPO2

249 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zorg rondom ouderen thuis wordt zoveel mogelijk afgeschaald om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen en capaciteit vrij te maken voor noodzakelijke zorg. Wat zijn de gevolgen?
Alles over dit onderzoek