Van Rijn beantwoordt Kamervragen over ons dossier ‘de adhd-epidemie?’

maandag 08 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Schermafbeelding 2016-02-08 om 09.40.15 /

Anne de Blok

Verslaggever

anne.deblok@kro-ncrv.nl

maandag 08 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Kamerleden Pia Dijkstra en Vera Bergkamp (beiden D66) stelden drie weken geleden Kamervragen naar aanleiding van ons onderzoek ‘de ADHD-epidemie?’. Zij maken zich zorgen om het stijgende aantal mensen dat ADHD-pillen slikt. Momenteel zijn dat er ruim 250 duizend, een verviervoudiging ten opzichte van tien jaar geleden. Afgelopen donderdag gaf staatssecretaris Van Rijn (VWS) de antwoorden.

Door de explosieve toename van het medicijngebruik trok de Gezondheidsraad in 2014 al aan de bel. In hun advies gericht aan de staatssecretaris spraken zij hun bezorgdheid uit over de sterke toename van het aantal mensen dat ADHD-pillen slikt. Met name de stijging van het aantal kinderen dat methylfenidaat gebruikt, de werkzame stof in ADHD-medicatie, en de onbekendheid van lange termijn effecten baren zorgen.

Ook dit jaar steeg het aantal mensen dat ADHD-medicatie slikt met ruim 20.000 gebruikers. Dijkstra en Bergkamp wilden door middel van de Kamervragen weten wat de staatssecretaris van deze toename vindt en of hij van plan is actie te ondernemen.

Van Rijn gaf in antwoord op de Kamervragen aan dat de forse stijging in het gebruik van ADHD-medicatie inderdaad zorgelijk is, maar de oorzaken daarvan vooralsnog onbekend zijn. Van Rijn: 'De Gezondheidsraad heeft in haar advies geen duidelijke verklaring gevonden voor de toename in het gebruik. Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken volgens de raad belangrijke oorzaken van de groeiende hulpvraag.’

Op de vraag of de staatssecretaris voornemens is om actie te ondernemen, verwijst Van Rijn naar het ‘Plan van Aanpak Gepaste Zorg’ uit november 2015. Daarin worden verschillende acties benoemd om te zorgen dat jongeren enkel en alleen medicatie krijgen wanneer ze het werkelijk nodig hebben. Zo wordt er met de Wet Passend Onderwijs gestreefd naar onderwijs waarin alle kinderen les krijgen op de best passende plek met de ondersteuning die zij nodig hebben. ‘Meer focus op wat een kind kan in plaats van wat een kind heeft en meer gepaste zorg voor kinderen met druk, impulsief gedrag of aandachtsproblemen’, zo schrijft de staatssecretaris in het plan van aanpak.

Desalniettemin krijgen wij veel reacties van ouders die door het huidge schoolsysteem - het passend onderwijs waar Van Rijn naar refereert in de beantwoording van de Kamervragen - zich juist onder druk gezet voelen om hun kind te laten diagnosticeren.

‘Mijn kind is helemaal geen zorgleerling, maar wordt door het systeem van prestatiedruk een zorgleerling gemaakt. Een paar aanpassingen in de omgeving zou het probleem al moeten kunnen oplossen. De school gaat alleen pas met je meedenken op het moment dat je de diagnose hebt.’

En ook docenten melden zich bij ons:

‘Jullie hebben een open zenuw in het Passend Onderwijs geraakt. Scholen gaan hun boekje ver te buiten. Als kinderen niet binnen het hokje passen krijgen ze een label opgespeld. Scholen ontduiken daarmee hun zorgplicht.’

Wij gaan verder met dit onderzoek waarin we ons focussen op de druk die ouders, docenten en zorgverleners voelen om kinderen te laten diagnosticeren. Heb jij een tip voor ons? Meld het ons via demontior@kro-ncrv.nl.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs De ADHD-epidemie?
Verkenning Research Opnames Uitzending

455 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Anne de Blok

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd. In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachts...
Alles over dit onderzoek