‘UWV moet boventallig verklaarde ambtenaren langer volgen’

woensdag 17 oktober 2018 Leestijd: 3 min.

Aan het werk / Dreamstime

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

woensdag 17 oktober 2018 Leestijd: 3 min.

Deze week publiceerde één van de deskundigen die wij hebben benaderd voor ons onderzoek ‘Kwetsbare werknemers als verdienmodel?’ een column op de Telegraaf-site. Hij schrijft: ‘Ik werd deze week getriggerd door een onderzoek van De Monitor naar het bewust of onbewust ontlopen van WW-uitkeringslasten door (semi)overheidsinstellingen.’

Hendrik Jan van Pelt is divisiedirecteur bij Advance, een bedrijf dat advies geeft aan werkgevers in geval van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Van Pelt werkt sinds 1990 als arbeidsdeskundige op het gebied van sociale zekerheid. We belden hem voor ons onderzoek om achtergrondinformatie in te winnen. Zijn nieuwsgierigheid was gewekt, zoals hij zelf zegt, en hij dook zelf verder in het onderwerp om er vervolgens een column aan te wijden. Hij maakt daarin vooral een punt van het feit dat het erop lijkt dat de oude werkgevers, in dit geval dus de overheidsinstellingen, hun verantwoordelijkheid ontlopen.

Lasten WW dragen

Vanuit de wet moeten overheidsinstellingen de uitkeringslasten betalen voor ontslagen werknemers en ze zijn verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding. Van Pelt schrijft daarover: ‘Deze inspanningen en lasten drukken uiteraard bij de kleinere (semi)overheidsinstellingen zwaar op hun begroting en beschikbare menskracht. Het is dan ook een uitkomst als er re-integratiebedrijven hun diensten aanbieden om de door reorganisaties of andere redenen boventallig geworden medewerkers te begeleiden naar werk. Nog mooier is het als zo’n bedrijf aanbiedt de boventallig geworden medewerker in dienst te nemen en op die manier in het arbeidsproces te houden. Maar in sommige gevallen lijkt dit iets te mooi te zijn.’

Van Pelt doelt hier op het onderzoek wat wij momenteel doen naar tientallen tips van ex-werknemers van overheidsinstellingen, van wie hun dienstverband is overgenomen door een commercieel re-integratiebureau. Voor allen was een flinke transitievergoeding betaald door het re-integratiebureau Maas groep. Van Pelt suggereert in zijn column dat dit ook wel eens heel goed zou kunnen uitkomen voor die oud-werkgever: ‘Want zij zijn nu van een wellicht meerjarige WW-uitkeringslast verlost en hoeven verder ook geen re-integratie-inspanningen te plegen. De werknemer is tevreden, want die behoudt werk en dus inkomen en het re-integratiebedrijf geeft aan blij te zijn met een ervaren nieuwe medewerker en een forse som geld van de ex-werkgever. Voor iedereen een win-winsituatie lijkt het dus.’

lees ook: Perverse financiële prikkel bij overnemen dienstverband? ‘In mijn beleving is het misleiding.’ donderdag 04 oktober

Voor de tipgevers die ons benaderen loopt het echter anders. Zij zijn bijna allemaal boventallig verklaard bij hun oude werkgever, een gemeente of semioverheidsinstelling, en daarna ‘toevallig’ benaderd via LinkedIn door Maas groep. Grote vraag voor ons als onderzoeksprogramma is waarom zij zoveel mensen benaderen die überhaupt geen ervaring hebben met het werk dat ze zouden moeten gaan doen bij het re-integratiebedrijf. Zelf zeggen de tipgevers daarover dat ze het zagen als een nieuwe kans en dat ze ‘gouden bergen’ werd beloofd en daarom de gok wel wilden wagen. Ze geven er zelf vaak ook wat voor op: pensioenopbouw en/of bovenwettelijke WW (daar hebben ambtenaren recht op, red.). Tot hun grote teleurstelling wordt het jaarcontract niet verlengd en staan ze na een jaar op straat. De meesten komen dan alsnog in de WW. Alleen deze WW wordt nu niet meer betaald door hun oude werkgever (de eigenrisicodrager), maar uit de algemene kas van de WW-uitkering.

Kosten overheid

‘Wat maakt dat uit?’, zal de eerste reactie wellicht zijn,’ schrijft Van Pelt daarover. ‘Of nu een gemeente uit de publieke gelden een uitkering betaalt en de re-integratiebegeleiding verzorgt of dat het UWV dit doet. Het is allebei de overheid. Dat klopt, maar het is de bedoeling dat de eigenrisicodrager zijn eigen uitkeringslasten betaalt.’ Hij legt uit dat de uitkering nu door niet-overheid bedrijven wordt bekostigd.

‘En hier zit hem dus wat mij betreft het probleem en het verschil met bijvoorbeeld de WIA en de Ziektewet. Daar geldt voor grote bedrijven een bedrijfsafhankelijke gedifferentieerde premie of beter gezegd het principe: de vervuiler betaalt. Bij die regelingen geldt dat een dergelijke afwenteling van het private eigenrisicodragen op het publieke bestel niet mogelijk is, omdat deze afwenteling door het UWV in haar rol van controlerende partij als benadelingshandeling van de publieke kassen kan worden gezien. Het UWV kan dan alsnog de uitkeringslast toewijzen aan de werkgever waar de betreffende werknemer ziek is geworden. Waarom wordt een dergelijk stelsel niet ook voor de WW ingevoerd?’

Reactie UWV

Van Pelt pleit ervoor dat bij overheidsinstellingen de boventallig verklaarde medewerkers langer worden gevolgd door het UWV en dat door hen gekeken wordt naar de aanvraag van de WW, al is dat pas lange tijd na boventalligheid. ‘Beoordeel dan wie welke inspanningen voor re-integratie heeft gedaan en als dat achteraf onvoldoende of verdacht is, dan is de oude werkgever, in dit geval de eigenrisicodrager, de partij die alsnog verantwoordelijk moet blijven.’

Tegelijkertijd ziet Van Pelt ook dat deze oplossing die hij suggereert niet ideaal is, omdat het veel praktische problemen oplevert. We hebben het UWV om een reactie gevraagd.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

lees ook: 'Ex-werkgever moet aangesproken worden op verantwoordelijkheid' maandag 15 oktober

Lees meer over

Werk en inkomen Kwetsbare werknemers als verdienmodel?
Verkenning Research Opnames Uitzending

Kwetsbare werknemers als verdienmodel?

Verkenning

Deel jouw ervaring 14 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op dinsdag 06 november 21:25u, NPO2

94 tips

ontvangen

Werk en inkomen / Kwetsbare werknemers als verdienmodel?

We horen graag jouw verhaal

We zijn benieuwd naar jouw reactie op deze column. Denk jij dat Van Pelt hier een punt heeft? Ook zijn we nog steeds op zoek naar meer ervaringsverhalen. Inmiddels hebben we de naam van het bedrijf al in een eerder artikel genoemd: het gaat om re-integratiebedrijf Maas groep. Ben jij werkzaam geweest bij Maas groep of ben je cliënt van Maas groep dan horen we graag jouw verhaal. Of heb jij een soortgelijke ervaring gehad bij een ander bedrijf dan horen we het uiteraard ook graag.
Deel jouw ervaring

Anna Gimbrère

Presentator

Deel jouw ervaring

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wij onderzoeken of overname van het dienstverband van werknemers kan worden misbruikt om er als bedrijf of organisatie financieel beter van te worden.
Alles over dit onderzoek