‘UWV-arts moet afgaan op oordeel specialist of huisarts’

zaterdag 01 april 2017 Leestijd: 3 min.

UWV-kantoor, ANP-Foto /

Auke Schouwstra

editor

@Auke Schouwstra

zaterdag 01 april 2017 Leestijd: 3 min.

In ons onderzoek naar de verzekeringsartsen van het UWV krijgen we vaak te horen: ‘De verzekeringsarts doet weinig met de informatie van mijn behandelaar’. De vereniging voor chronisch zieken en gehandicapten Ieder(in) vindt dat dit moet veranderen, zo laat ze ons weten.

Veel reacties op onze site gaan over de verhouding tussen de behandelaar en de verzekeringsarts. In de afgelopen weken schrijft Joop ons bijvoorbeeld: ‘Die keuringsartsen zijn geen specialisten, zeker niet op alle vakgebieden, maar ze doen wel alsof ze het beter weten dan alle specialisten bij elkaar’.

En tipgever Saskia schrijft: ‘Mijn psychiater adviseert mij niet te gaan werken, maar volgens UWV kan dit makkelijk’.

Wat kan iemand nog?

Dr. Herman Kroneman, verzekeringsarts en medisch specialist van UWV, wijst er in een reactie op dat de rollen van verzekeringsartsen enerzijds en behandelaars anderzijds echt verschillend zijn. Kroneman: 'Een verzekeringsarts is een medisch specialist op het gebied van verzekeringsgeneeskunde. Hij bespreekt vooral lichamelijke en psychische klachten. Dat doet de verzekeringsarts niet om te bepalen hoe ziek iemand is of hoe de klachten verholpen kunnen worden. Hij doet dat om te bekijken wat iemand ondanks de ziekte nog kan doen'.

'De verzekeringsarts betrekt de beschikbare visie en informatie van een huisarts of specialist wel bij zijn oordeelsvorming voor zover dat betrekking heeft op de patiënt, zijn ziekte, zijn behandeling en zijn zorgbehoefte. Op dat terrein zijn huisarts en specialist deskundig.'

‘De bedrijfsarts en verzekeringsarts zijn bij uitstek deskundigen op het gebied van arbeid en gezondheid: zij bepalen of iemand weer aan het werk kan en wat voor soort werk dat kan zijn,’ benadrukt Kroneman.

Hij is kritisch over behandelaars die tegenover de patiënt positie kiezen met betrekking tot het oordeel van de bedrijfsarts of de verzekeringsarts. Kroneman: ‘Een behandelend arts die daarover een andere mening ventileert dan de bedrijfsarts of verzekeringsarts, kan zijn patiënt daarmee in de problemen brengen. Het beste is dat de behandelend arts in dat geval direct contact opneemt met de bedrijfs– of verzekeringsarts om zijn standpunt nader toe te lichten.'

UWV laag cijfer

Er is dus onbegrip onder onze lezers over de verhouding tussen de behandelend arts en de verzekeringsarts. Om na te gaan of ook anderen dan degenen die bij ons reageren dit herkennen, maken we een enquête. We sturen hem naar patiëntenverenigingen. Tientallen verenigingen reageren. De uitslag maken we bekend in onze uitzending van zondag 9 april.

Als we de uitslag voorleggen aan Ieder(in), de organisatie voor ‘mensen met een beperking of een chronische ziekte’, schrijft de woordvoerder ons:

‘We herkennen het beeld van de klachten over UWV. In een eerder onderzoek van september 2015 onder mensen met een beperking of aandoening kreeg het UWV een laag rapportcijfer: een 4,0 van werkenden en een 3,9 van niet-werkenden. Uit de signalen die we sindsdien binnenkrijgen maken we op dat er weinig verbeterd is.’

Geen dubbel werk doen

‘De verzekeringsarts kan meer afgaan op het oordeel van de specialist of behandelend arts. Hij/zij kent de betreffende persoon goed. ‘Gespecialiseerde verzekeringsartsen moeten het werk van specialisten niet over doen. Dat is dubbel werk. Het UWV moet afgaan op het oordeel van de specialist of huisarts’, schrijft Ieder(in).

‘Verzekeringsartsen blijken vaak anders te denken over inzetbaarheid dan de specialist of behandelend arts. Dat creëert onnodige verwarring bij mensen met een beperking. Vooral als de verzekeringsarts vindt dat iemand met een beperking ‘meer’ kan. En de specialist of huisarts hierover anders denkt. Als je een beperking of aandoening hebt, dan heb je in je baan/werk flexibiliteit nodig. Om zelf te kunnen bepalen hoeveel en wanneer je werkt. Daar kan de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV veel meer aandacht voor hebben. De verzekeringsarts moet de behoefte van mensen met een beperking serieuzer nemen.’

Neerbuigend behandeld

Veel mensen schrijven ons ook dat ze het gesprek met de verzekeringsarts als onaangenaam ervaren.

‘Aan mij is aan de buitenkant niks te zien. Dan word je blijkbaar al snel als oplichter/aansteller gezien’, schrijft Ilse.

‘Het UWV maakt mensen bang, boos en heel verdrietig’, schrijft Manja.

Ook die gevoelens blijken niet beperkt tot de mensen die op de site op ons onderzoek reageren.

Ieder(in) zegt erover: ‘Wij krijgen ook signalen dat de bejegening beter moet. Minder betuttelende gespreksvoering. Betere communicatie. En meer ondersteuning van mensen met een beperking. Iedereen moet - binnen zijn of haar mogelijkheden - volledig kunnen meedoen aan de samenleving. Snel of volledig aan het werk zijn, is niet het enige wat telt.’

Het UWV moet daarvoor meer aandacht hebben voor mensen met een beperking, aldus Ieder(in). ‘Die opstelling past bij het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, dat vorig jaar geratificeerd is door Nederland.’

‘Verzekeringsgeneeskunde functioneert goed’

In een reactie op de enquête zegt woordvoerder Wessel Agterhof van het UWV: 'De verzekeringsgeneeskunde in Nederland functioneert goed. Ik verwijs naar wetenschappelijke onderzoeksresultaten zoals gepubliceerd in British Medical Journal.’

Over die onderzoeksresultaten schreef het artsenvakblad Medisch Contact in februari: ‘De beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van patiënten laat internationaal grote verschillen zien tussen verzekeringsartsen. Maar Nederlandse artsen doen het goed. Dat blijkt uit een systematische review van 23 studies uitgevoerd in 12 landen’.

Mensenwerk

Agterhof: ‘Dat er verschillende oordelen voorkomen is een feit. Dat verschijnsel kennen alle specialismen in de geneeskunde. De beoordeling van arbeidsvermogen is een activiteit op het kruispunt van objectiviteit en subjectiviteit. De verzekeringsgeneeskunde functioneert goed, maar het is en blijft mensenwerk. Dat geldt voor de hele medische wereld.’

Lees meer over

Werk en inkomen UWV
Verkenning Research Opnames Uitzending

UWV

Uitzending

Er zijn twee uitzendingen geweest over dit onderzoek. We gaan voorlopig niet meer verder met dit onderzoek.

Deel jouw ervaring 28 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 17 september 2017 om 22:40  NPO2

1863 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Auke Schouwstra

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Door de jaren heen krijgen we regelmatig tips over de uitkeringsinstantie UWV. Veel klachten gaan over hoe mensen zich behandeld voelen. De arbeidsongeschiktheidskeuring komt daarin vaak voorbij. W...
Alles over dit onderzoek