UMC’s vrágen niet aan ouders om bij hun kind te blijven, maar het helpt wel

dinsdag 04 december 2018 Leestijd: 3 min.

Saskia, Ferre en Ferdinand / De Monitor

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

dinsdag 04 december 2018 Leestijd: 3 min.

Academische ziekenhuizen zeggen niet expliciet aan ouders te vragen om bij hun kind met een ernstige beperking te blijven als die wordt opgenomen in het ziekenhuis. Toch verwachten twee van deze ziekenhuizen dat wel van ouders. Dat blijkt uit een rondgang van De Monitor langs zes van de zeven Universitair Medische Centra (UMC’s) in ons onderzoek Crisis in het ziekenhuis.

Ouders van kinderen met een ernstige beperking laten ons weten dat zij 24/7 bij hun kind moeten blijven als die in het ziekenhuis wordt opgenomen. Het zou soms expliciet worden gevraagd, of zelfs verplicht worden gesteld. Door sommige ouders wordt er een relatie gelegd met de werkdruk en personeelstekorten in ziekenhuizen: daardoor zou hun rol tijdens een opname groter zijn geworden.

lees ook: Ziekenhuisopname ernstig beperkte Jonathan (13) legt grote druk op hele gezin donderdag 01 november

Klopt dit? Vanwege de complexe zorgvraag van deze kinderen, komen zij vaak terecht in één van de zeven UMC’s als zij worden opgenomen. Wij hebben daarom deze ziekenhuizen gebeld en enkele vragen gesteld.

Geen verplichting

Allereerst hebben we gevraagd in hoeverre ziekenhuizen ouders verplicht stellen om bij hun kind te blijven tijdens een opname. Geen enkel ziekenhuis stelt het verplicht of stelt de vraag expliciet aan ouders.

Een ziekenhuis licht toe: ‘Nee, wij vragen dat niet expliciet aan ouders, wij verwachten wel van ouders dat ze veel bij hun kind zijn, maar dat hoeft ook niet 24/7; ouders moeten zelf ook rust kunnen pakken en aandacht kunnen geven aan de rest van het gezin. De verwachting ligt er vanuit de overtuiging dat kinderen gebaat zijn bij aandacht van de ouders.’

Werkdruk

We hebben de UMC’s ook gevraagd of de rol van ouders tijdens een ziekenhuisopname van hun kind groter is geworden door de toegenomen werkdruk. Slechts één ziekenhuis geeft een bevestigend antwoord: ‘Wij verwachten van ouders van een kind met een ernstige beperking geen andere dingen dan van andere ouders. Ze mogen 24/7 blijven of juist de opnametijd gebruiken om zelf bij te tanken en dus niet steeds in het ziekenhuis aanwezig zijn. Wel zien wij dat verzorging door personeelsgebrek vaak maar door één verpleegkundige gedaan kan worden en dan wordt dus vaak actieve betrokkenheid van ouders gevraagd. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voedingsmomenten.’

Een ander ziekenhuis licht toe: ‘Wij vragen niet meer van ouders door de toegenomen werkdruk. Het is natuurlijk wel zo dat als ouders aanwezig zijn, zowel het kind als de verpleegkundigen hiermee geholpen zijn. Zo kunnen ouders hun kind troosten of voorlezen, terwijl de verpleegkundige dat natuurlijk doet als de ouders er niet zijn.’

Verder schrijft een kinderarts die werkzaam is op de Intensive Care voor kinderen dat de rol van ouders niet groter is geworden door eventuele veranderingen in werkdruk van het personeel, maar juist ‘door de wens en behoefte van professionals en ouders om hen meer te betrekken bij de besluitvorming over de beste zorg voor hun kind. Een principe dat bekend staat als family centered care.’

Meenemen ‘eigen’ verpleegkundigen

Een mogelijke oplossing voor de grote druk die ouders ervaren als zij in het ziekenhuis 24/7 bij hun kind ‘moeten’ blijven, is het inzetten van ‘eigen’ verpleegkundigen (ingehuurd vanuit het persoonsgebonden budget (pgb)) in het ziekenhuis. Maar dit mag niet: de ziekenhuiszorg wordt immers al betaald en dus kan niet nog een keer zorggeld vanuit het pgb worden ingezet voor diezelfde ziekenhuiszorg.

We hebben de UMC’s gevraagd of zij vinden dat dit mogelijk moet worden gemaakt. Vijf vinden van wel. Zo zegt een ziekenhuis: ‘Wij denken dat inzet van eigen zorgpersoneel tijdens een opname de zorg kan verbeteren, omdat deze mensen het kind zo goed kennen dat zij de subtiele signalen die deze kinderen vaak afgeven eerder en beter zullen herkennen. Dit leidt waarschijnlijk ook tot een groter veiligheidsgevoel van deze kinderen en dus tot een beter welzijn voor hen. Daarnaast kan het ouders meer rust geven.’

Ook Zorgverzekeraars Nederland wil dat er een structurele oplossing komt voor dit probleem.

lees ook: Zorgverzekeraars: ‘Ouders mogen eigen verpleegkundige meenemen naar ziekenhuis’ dinsdag 04 december

Een ander ziekenhuis schrijft: ‘Voor de continuïteit van zorg en vertrouwdheid van omgeving van het kind is dat ongelofelijk gewenst en fijn (..). Ouders zien dat het ziekenhuis niet ingericht is om dezelfde een-op-een-aandacht te kunnen geven zoals thuis wellicht wel het geval is. Dus die wens is heel invoelbaar. We kennen voorbeelden uit Amerika waar het principe van ‘eigen verpleegkundigen meenemen’ heel goed geregeld is.’

 Eén ziekenhuis vindt het geen goed idee: ‘Wij achten het niet wenselijk dat andere professionals uit de zorg participeren. Onze zorg is namelijk gebaseerd op strikte protocollen, procedures en kwaliteits- en veiligheidseisen. Verder is het juridisch ook niet mogelijk: het ziekenhuis is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de zorg aan eigen patiënten, we zouden geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor andere zorgprofessionals.’

Wil je op de hoogte worden gehouden van dit onderzoek? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief en ik houd je iedere twee weken op de hoogte met een update.

Kijk dinsdag 4 december naar de uitzending over de ziekenhuiszorg voor kinderen met een ernstige beperking, om 21.25 uur op NPO 2.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Crisis in het ziekenhuis
Verkenning Research Opnames Uitzending

Crisis in het ziekenhuis

Uitzending

Ziekenhuizen werken met computersystemen die slecht met elkaar praten. Als jij in ziekenhuis A vaak komt en ze weten daar alles van je, maar je wordt in ziekenhuis B met spoed opgenomen, kan de arts daar vaak niet zien wat er allemaal al van jou bekend is. Waarom is dat erg? En hoe kan het dat in 2019 dit nog niet goed werkt? Wij zoeken het uit.

Deel jouw ervaring 53 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 08 september 2019 om 22:40  NPO2

262 tips

ontvangen

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Na twee uitzendingen over de personeelstekorten gaan we nu de problemen bij de uitwisseling van patiëntengegevens onderzoeken.
Alles over dit onderzoek