Uitzendkrachten vaker slachtoffer van ongelukken op het werk

vrijdag 19 mei 2017 Leestijd: 2 min.

ZALTBOMMEL - Door een bedrijfsongeval zijn twee doden gevallen. (bron: ANP AS MEDIA) /

Bastiaan Hetebrij

Verslaggever

bastiaan.hetebrij@kro-ncrv.nl

vrijdag 19 mei 2017 Leestijd: 2 min.

Het aantal werknemers dat overlijdt tijdens het werk neemt toe. Dat geldt ook voor het aantal ongelukken zónder dodelijke afloop. Uitzendkrachten zijn zelfs bijna twee keer zo vaak slachtoffer als vaste krachten. Het jaarverslag van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is zeer kritisch over het bedrijfsleven: ‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren.’

Begin dit jaar maakten we een reportage voor ons dossier flexwerk. We lieten zien dat veel flexwerkers worstelen met de onzekerheid van dat bestaan. Het Centraal Planbureau bevestigt in een recent onderzoek dat flexwerk grote nadelen kent boven een vaste baan:

De kans op werkloosheid en armoede is voor werknemers met een flexibel contract driemaal zo hoog als bij werknemers met een vast contract. Zij vinden hun baan bovendien bijna tweemaal zo vaak ‘belastend’.

Bron: Lusten en lasten ongelijk verdeeld (CPB, 2016)

Winst boven veiligheid

Het deze week verschenen jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW brengt in de eerste plaats slecht nieuws voor alle werknemers. Het aantal ongevallen op het werk is gestegen, nadat het decennia lang daalde door de introductie van bijvoorbeeld veiligere machines en arbozorg verplichtingen. Rond de eeuwwisseling vlakt de daling van het aantal doden af. In 2016 stijgt het aantal slachtoffers voor het eerst.

De Inspectie is keihard over de oorzaken:

Productie mag nooit boven mensen gaan. Toch is dat vaak nog het geval. De oorzaken van ongevallen zijn talrijk. Winst gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen het Nederlands onvoldoende.

Jaarverslag 2016, Inspectie SZW

Schandalig

Daar komt nog eens bij dat bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen vorig jaar niet is gemeld. De Inspectie:

Bewust of onbewust: het gaat om een schandalig aantal. Ieder slachtoffer van een ongeval heeft recht op een onafhankelijk onderzoek. Was dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden of een te vermijden situatie?

Jaarverslag 2016, Inspectie SZW

Het lijkt er op dat veel ongevallen te vermijden zijn. Neem de bouwsector. Daar trekt de markt aan en dat leidt tot hogere werkdruk, langere werktijden, de inzet van minder gekwalificeerd personeel en dus een groter risico op ongevallen.

Risicogroepen

Jongeren hebben een grotere kans op een ongeval en dat geldt nog veel meer voor iedereen van 65 jaar en ouder. Het aantal fte in deze groep is sinds 2009 verdubbeld en zal verder groeien door de hogere AOW-leeftijd. Een pijnlijk uitvloeisel van die maatregel is dus dat het tot relatief meer slachtoffers op de werkvloer zal leiden.

Uitzendkrachten zijn een andere kwetsbare groep, en het zou me niet verbazen als dat juist ook jongeren of ouderen zijn. Ze zijn bijna twee keer zo vaak slachtoffer van ernstige ongevallen als vaste krachten.

Ongevalonderzoek

De Inspectie schrijft dat ieder slachtoffer van een ongeval recht heeft op een onafhankelijk onderzoek. Was dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden of een te vermijden situatie? In 2016 onderzocht de Inspectie 67% van alle 3.785 ongevalsmeldingen. Onze interesse gaat nu uit naar de uitzendkrachten die in 2016 om het leven kwamen of een ernstig ongeluk hadden. Mogelijk zijn die onderzoeken, onder leiding van het functioneel parket, strafrechtelijk nog niet allemaal afgerond. We gaan het uitzoeken.

Wij willen weten: was het leed te vermijden? En zo ja, wat gebeurt met deze vaststelling? Wij zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met dit soort bedrijfsongevallen. Heb je hier meer informatie over, mail naar tip insturen.

Lees meer over

Werk en inkomen Flexwerk
Verkenning Research Opnames Uitzending

195 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Bastiaan Hetebrij Verslaggever

Bastiaan Hetebrij is politicoloog en studeerde in Amsterdam en New York. Hij liep stage bij de Duitse zender Phoenix in Berlijn en werkte als verslaggever bij AT5 en de politieke redactie van RTL-Nieuws. Hij probeert te werken volgens het journalistieke adagium: eerst de feiten, dan het werk, dan de mening en dat doet hij als verslaggever, regisseur en online. Zijn interessegebied is breed. Hij zoekt graag naar belangentegenstellingen, dieperliggende oorzaken en de al dan niet oprechte drijfveren van betrokkenen.

Lees verder
@bhetebrij

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Flexwerk neemt steeds vaker de plaats in van de ouderwetse vaste baan. Is dat een goede ontwikkeling? Of ondermijnen we hiermee de rechten van een groeiende groep Nederlanders?
Alles over dit onderzoek