Tweede Kamerlid aan minister: ‘Bent u bereid in te grijpen op deze school?’

vrijdag 17 november 2017 Leestijd: 2 min.

Tweede Kamerlid aan minister: ‘Bent u bereid in te grijpen op deze school?’ / KRO-NCRV

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

vrijdag 17 november 2017 Leestijd: 2 min.

Opnieuw zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van De Monitor van zondag 12 november. In die uitzending lieten we zien hoe de Rotterdamse Schoolvereniging leerlingen met een beperking en zorgbehoefte bijna structureel lijkt te weigeren. PvdA-kamerlid Van den Hul heeft aan de minister van Onderwijs Arie Slob gevraagd of hij hiervan heeft kennis genomen en of hij actie gaat ondernemen hierop.

Begin van deze week kwam De Monitor ook ter sprake tijdens het vragenuurtje van dinsdag. Bente Becker van de VVD vroeg de minister of hij op de hoogte was van de illegale financiële constructies die samenwerkingsverbanden soms aangaan met particuliere scholen om zorgleerlingen een passende onderwijsplek te bieden. De ouders van de 14-jarige Maris vertelden hierover in de uitzending. Zie hier de antwoorden van Minister Slob.

 

Subjectieve criteria

In diezelfde uitzending hoorden we van een anonieme tipgever dat zij bewust had gekozen voor de Rotterdamse Schoolvereniging omdat ze wil dat haar dochter niet met veel zorgleerlingen in een klas zit, zodat ook zij de benodigde aandacht krijgt in de klas. Na deze tip hebben we de schoolgids en de jaarverslagen van deze school bekeken en daaruit wat opvallende dingen op een rij gezet. Zo is de ouderbijdrage 750 euro per jaar, wat veel hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Afgelopen jaar kreeg 60 % van de leerlingen in groep acht VWO advies. En op de site kunnen we lezen hoeveel zorgleerlingen deze school heeft: twee autisten, één adhd’er en zes dyslecten.

In het schoolprofiel lezen we aan welke criteria leerlingen moeten voldoen. We lichten er twee uit: ‘De individuele belangen van het kind en het algemeen belang van de school dienen tegenover elkaar te worden afgewogen. Didactische, pedagogische en organisatorische factoren kunnen van belang zijn voor het besluit een leerling niet toe te laten.’ En: ‘Op de dag van de proefles wordt onderzocht of er in de beoogde groep inderdaad voldoende mogelijkheden zijn tot aansluiting. De proefles kan resulteren in een toelating of een weigering.’

‘Strookt niet met de wet’

Dit hebben we voorgelegd aan onderwijsadvocaat Sanne Kruithof en zij vindt dat de school te ver gaat en in strijd met de Wet Passend Onderwijs handelt. ‘De geïntroduceerde criteria zijn subjectief en belangrijker nog ze stroken niet met de wet.’

De directeur van de Rotterdamse Schoolvereniging Per Severin hebben we gebeld, maar wilde niet reageren. Nu stelt Tweede Kamerlid Van den Hul vragen aan de minister over. Zo vraagt zij: ‘Deelt u de mening dat een zogenaamde proefles om te beoordelen of de leerling wel op de school past en die tot acceptatie of weigering kan leiden, niet past bij de wettelijke verplichting van een dergelijke school om in passend onderwijs te voorzien voor leerlingen die zich aanmelden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dat voor de handelwijze van de school?’

 

Onderwijsinspectie

En ook wil ze weten in hoeverre en hoe vaak er wordt gecontroleerd en ingegrepen door de Onderwijsinspectie richting scholen die zich van dergelijke methoden bedienen om zorgleerlingen te weren. Van den Hul: ‘Bent u bereid om deze specifieke school te laten inspecteren op de achtergronden van hun toelatingsbeleid en hier ook op in te grijpen indien deze handelwijze niet past bij de verplichtingen vanuit wetgeving en de kansen die ook zij aan leerlingen met een beperking en zorgbehoefte dienen te bieden?’

We zijn benieuwd naar de antwoorden van minister Slob. En uiteraard willen we weten of dit vaker gebeurt. Kent u een school die zorgleerlingen (bewust) weigert? Waar blijkt dat uit? We horen het graag. Een tip insturen kan via het tipformulier.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2070 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek