Tipgevers: ‘Als je maar brutaal genoeg bent om zonder vergunning te verbouwen krijg je de gemeente wel mee’

donderdag 09 februari 2017 Leestijd: 4 min.

Bij de bezwaarcommissie hebben bewoners Tinka en Aart geprobeerd de omgevingsvergunning aan te vechten. /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

donderdag 09 februari 2017 Leestijd: 4 min.

De achtertuin van Tinka Chabot en Aart Meijssen zou je niet verwachten in het centrum van een stad als Arnhem. Een rollende strook groen van een meter of 25 diep, voorzien van zorgvuldig aangelegde rotspartijen, plantenbakken en een vijver. Maar het geliefde groenproject van de twee tuinliefhebbers heeft iets van zijn glans verloren sinds ze in verhitte strijd met de gemeente Arnhem belandden. De inzet: de komst van een complex goedkope huurwoningen, pal achter hun huis.

‘We zijn geschrokken van hoe het systeem kennelijk werkt. Als je maar brutaal genoeg bent om zonder vergunning te gaan verbouwen, dan legt de gemeente je geen strobreed in de weg. Sterker nog, ze maken het achteraf legaal.’

Het is één van de verhalen die ons bereiken in ons ons dossier Lokaal Bestuur. Daarin onderzoeken we hoe gemeenten omgaan met handhavingsverzoeken van burgers. Wordt ergens illegaal gebouwd, dan moet de gemeente als toezichthouder optreden, simpel. Maar het is de ‘tenzij’ die in praktijk tot grote frustratie leidt voor tipgevers. Gemeenten moeten bij een overtreding eerst onderzoeken of de overtreding gedoogd kan worden met het oog op legalisatie.

‘Huisjesmelker’

‘Ze hebben gewoon niet integer geopereerd.’ Aart Meijssen wijst op het vuistdikke dossier op de keukentafel. ‘Ze geven ook toe dat er fouten zijn gemaakt bij het verstrekken van de vergunning, maar omdat die formeel geldig is, heb je als burger het nakijken. Geldig betekent in hun taal: correct verlopen, en dat is gewoon niet zo.’

Om dat te begrijpen moeten we terugspoelen naar 2013. De bewoners van het gerenoveerde appartementencomplex waarin Tinka en Aart wonen ontdekken dat het oude kantoorgebouw achter hun woningen is verkocht aan een investeerder. Die is al begonnen met verbouwen en heeft zelfs al een deel van de panden verhuurd als de bewoners nattigheid voelen. Tinka: ‘Het bleek om een huisjesmelker te gaan, die binnen een mum van tijd het pand goedkoop vertimmerde tot hele kleine appartementjes. Daarbij zijn alle regels met betrekking tot bijvoorbeeld brandveiligheid genegeerd. Bovendien is de vergunning pas na die verbouwing aangevraagd. Van burgerzaken begrepen we dat er toen al mensen op het adres stonden ingeschreven.’

Alle reden om te handhaven zou je zeggen. Maar dat gebeurt niet. In plaats van een sanctie geeft de gemeente Arnhem een paar maanden later alsnog een vergunning af. ‘Terwijl wij toen al maanden in contact waren met de omgevingsdienst over onze bezwaren tegen een onveilige en ongewenste situatie. Een eerdere vergunning werd om die reden ook ingetrokken, maar niemand heeft ons verteld dat er een nieuwe aanvraag was ingediend. Daar kwamen we pas achter toen de bezwaarperiode al was verstreken. Bij inspectie bleken er 7 appartementen te zijn gebouwd in plaats van 6. Maar ook daarna kreeg meneer weer alle gelegenheid zijn aanvraag aan te passen. Het is ons wel gelukt om de vergunning voor dat 7e appartement te laten vernietigen, maar die 6 appartementen hadden al nooit gemogen als de gemeente haar eigen regels had nageleefd.’

‘Achteraf legaliseren sneller’

Het is die coulante houding die Tinka en Aart dwars zit. Zelf hebben ze eerder plannen ontwikkeld voor het oude kantoorpand, maar ze liepen daarbij vast in de hoge kosten en de strenge procedure voor een omgevingsvergunning die een bed & breakfast mogelijk had moeten maken. ‘Daar hebben we vrede mee, we zijn geen slechte verliezers. Maar het lijkt erop alsof het achteraf legaliseren van een verbouwing vlotter verloopt dan het volgens de regels van het spel aanvragen van een vergunning,’ merkt Tinka op. ‘Je ziet bovendien dat de gemeente alles in het werk stelt om de illegale situatie legaal te maken, tot het zelfstandig corrigeren van berekeningen aan toe.’

Het echtpaar weten via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur inzicht te krijgen in de vergunningsaanvragen. Ze laten ze beoordelen door hun ‘huisarchitect’ Danny Spee, die ons nader toelicht wat er zoal niet klopt. ‘Het zijn echt vodjes. De tekeningen van de oorspronkelijke situatie klopten niet. De opgegeven oppervlaktes kloppen niet met wat er is gebouwd, er zitten geen detailtekeningen bij en ook geen materiaalbeschrijvingen. Als ik zoiets zou inleveren, zou ik ze retour krijgen met de mededeling dat de procedure gesloten wordt en ik een nieuwe aanvraag mag doen,’ aldus Spee. ‘Maar je ziet in de correspondentie dat de ambtenaar zelf een niet kloppende berekening corrigeert, dat is mij nog nooit overkomen.’

‘Het probleem is alleen dat we hier niets mee kunnen,’ valt Aart Meijssen in. ‘Omdat er inmiddels al sprake is van rechtsverwerking is de vergunning onherroepelijk geworden en dat komt volgens de gemeente juridisch neer op correct handelen. De gemeente heeft wel toegegeven dat het allemaal geen schoonheidsprijs verdient, maar daar kun je dus niets mee. Wij zitten ondertussen met de gebakken peren, want door dit krot in onze achtertuin zijn onze huizen minder waard geworden en loopt de gehele VvE risico omdat ook aan de gemeenschappelijke eigendommen schade is aangebracht. Dat hebben we door een makelaar-taxateur laten berekenen.’

Andere lezing

Waarom heeft de gemeente Arnhem voor legalisatie gekozen in plaats van handhaving? De gemeente heeft een andere lezing van de gang van zaken. Een woordvoerder laat weten dat volgens hun administratie pas is begonnen met de verbouwing nadat de vergunning is verstrekt. Dat er bij inspectie vervolgens 7 appartementen werden aangetroffen en dat de brandveiligheidsvoorschriften niet waren gevolgd klopt, maar op beide overtredingen is volgens de gemeente Arnhem wel degelijk gehandhaafd.

‘Die tijdlijn klopt niet,’ stellen Tinka en Aart. ‘De verhuurder heeft tijdens onze bezwaarprocedure zelf aangeven dat de eerste huurcontracten zijn afgesloten, voordat de definitieve vergunning werd vergeven. Waarom zouden wij anders al voor die tijd bezwaar hebben gemaakt over de gang van zaken in onze achtertuin? Dit is waar we continu tegenaan lopen. Een gemeente die iets anders zegt dan wat ze feitelijk hebben gedaan.’

OPROEP

De tips over dit soort handhavingsverzoeken lopen binnen. We blijven benieuwd hoe gemeenten de belangenafweging in praktijk maken, maar we komen ook graag in contact met ambtenaren of deskundigen die ons kunnen helpen bij het vinden van cijfers over handhavingsverzoeken. Heb je hier meer kennis over? Meld je: tip insturen

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Lokaal bestuur
Verkenning Research Opnames Uitzending

532 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Gemeentes en provincies hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen.
Alles over dit onderzoek