Tipgever over energielabel: ‘Ze hebben er met één pennenstreek een premium seniorenflat van gemaakt’

maandag 29 februari 2016 Leestijd: 4 min.

huren papendrecht /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

maandag 29 februari 2016 Leestijd: 4 min.

In Papendrecht staan twee flats naast elkaar. De deuren gaan automatisch open door middel van knoppen en de flats liggen op loopafstand van het winkelcentrum en zorgcentrum. Wel zo makkelijk voor wie nog zelfstandig kan wonen, maar bij wie de jaren inmiddels beginnen te tellen. Wie hier wil komen wonen, betaalt een bruto huurprijs van om en nabij de 700 euro per maand, ongeacht de flat. Inbegrepen in die prijs zit een energielabel A. Beide flats zijn dus even energiezuinig, rara hoe kan dat?

Want zelfs met het blote oog lijken de verschillen namelijk overduidelijk. Eén van de flats komt uit 1969, de ander uit 2014. Je zou zeggen dat dit nogal uitmaakt voor de maandelijkse stookkosten, maar volgens de eigenaar - woningcorporatie Woonkracht 10 - is dat niet zo. De jaren ’60 flat werd de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd, tegelijk met de bouw van de aanpalende, moderne koopflat. In persberichten lezen we dat beide flats inmiddels voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van energieverbruik. De oude flat is voorzien van betere isolatie, ventilatie en nieuwe CV-ketels. Op een monitor in de hal kunnen bewoners de energieopbrengst van de splinternieuwe zonnepanelen op het dak real time volgen.

Woekerwinst

Dat klinkt ons duurzaam in de oren, maar volgens bewoner en voormalig accountant Jochem van Loosen moeten we ons niet laten bedotten door alle high-tech snufjes. We komen met hem in contact wanneer we naar aanleiding van een tip een onderzoek doen naar energielabels op huurwoningen. ‘Er wordt hier een woekerwinst van bijna 1400 euro per jaar per woning gemaakt sinds de verbouwing. Een onterechte huurverhoging van om en nabij de 116 euro per maand. Maar niemand heeft dat in de gaten omdat het nieuwe huurders betreft.’ Van Loosen maakt zich al tijden druk om het prestigieuze energielabel dat op de oude woningen prijkt. Voorafgaand aan de verbouwing sluiten de bewoners van de oude flat namelijk een akkoord met hun woningbouwcorporatie. Ze stemmen in met de renovatie, zo lang de huurverhoging beperkt blijft tot 25 euro per maand. Zo geschiedde, maar kort na de oplevering valt het Van Loosen op dat hij weliswaar weinig extra betaalt, maar dat de waarde van zijn woning is toegenomen van 124 naar 155 woonpunten. De oorzaak: het nieuwe A-label op zijn woning. Sinds enige jaren telt het label namelijk mee in de optelsom van het aantal woonpunten, waarop de maximale kale huur is gebaseerd.

‘Er is voorafgaand aan de verbouwing nooit gesproken over een A-label en afgaande op wat er online te vinden is over wat er allemaal voor nodig is om dat te halen, kan ik dat niet rijmen met de renovatie die hier heeft plaatsgevonden. Natuurlijk, de oude blokverwarming is vervangen voor CV-ketels, maar er is geen isolatie geplaatst in de vloeren en plafonds. Ik heb moeite te geloven dat we dan toch een uitzonderlijk duurzame woning hebben.’

Geheimzinnig

Van Loosen legt zijn vraag voor aan de Huurcommissie. Die laat een ambtenaar het aantal woonpunten hertellen. In het rapport lezen we dat deze onderzoeker de woning op een energielabel E waardeert, met een totaal van geen 155, maar 133 punten. En opmerkelijk ook: de ambtenaar vraagt Woonkracht 10 om een financiële onderbouwing van het A-label, maar de corporatie doet hier geheimzinnig over en weigert calculaties te verstrekken. Toch zien we in de database van de rijksoverheid dat de woningen tot op de dag van vandaag een A-label hebben.

Van Loosen: ‘Voor zittende huurders maakt het niets uit, maar nieuwe huurders betalen substantieel meer als gevolg van een niet-bestaand energielabel. Het zijn oude bewoners in deze flat, dus het verloop is hoog. Dat betekent dat Woonkracht 10 hier al snel op aardige winst zit ten opzichte van de oude situatie. Ze hebben er met één pennenstreek een premium ouderenflat van gemaakt.’

‘Ongelukkige timing’

We leggen dit voor aan Woonkracht 10. Hoe kan het dat de huurcommissie tot een ander energielabel komt dan het label dat we vinden in de database? En waarom negeren ze die uitspraak? Volgens persvoorlichter Denise Roks is de ergernis van de heer Van Loosen goed voor te stellen, maar is het verschil vooral een kwestie van ongelukkige timing. ‘We hebben na de oplevering het energielabel aangevraagd, maar daar gaat enige tijd overheen voordat je het dan ook officieel krijgt. Nog voordat het label definitief is toegewezen heeft de huurcommissie zijn onderzoek gedaan. Ze zijn daarom van een andere peildatum uitgegaan, namelijk het bouwjaar van de flat. Was het onderzoek later uitgevoerd, dan was het huidige label meegenomen in de beoordeling.’

Maar waarom heeft de ambtenaar die na de renovatie de flat opnieuw heeft beoordeeld dan geen onderbouwing of calculaties ontvangen? Daarmee had Woonkracht 10 toch een slepende kwestie kunnen voorkomen? ‘Ja, dat klopt. Ik heb dat ook intern hier uitgezet. Maar niemand heeft daar nog goed antwoord op kunnen geven. Achteraf hadden we die calculaties gewoon kunnen geven. We gaan daar ook opnieuw over in gesprek met de heer Van Loosen en ik kan u in ieder geval laten weten dat we de zaak opnieuw aan de huurcommissie gaan voorleggen. Als uit dat onderzoek blijkt dat er inderdaad een onterecht hoog label is verstrekt, dan zullen we dat aan gaan passen. We zullen dan huurders ook gaan compenseren, maar het betekent ook dat we een indringend gesprek moeten gaan voeren met het bedrijf dat we in de arm hebben genomen om ons te certificeren.’

Uit de toon

Op onze vraag hoe het kan dat zowel de oude flat als de splinternieuwe appartementen hetzelfde label hebben, moet Roks het antwoord schuldig blijven. ‘Ik kan me voorstellen dat je daar twijfels bij hebt, ik moet dat uit gaan zoeken. In ieder geval zal het onderzoek van de huurcommissie daar ook duidelijkheid in moeten verschaffen. Wat ik wel kan zeggen is dat ervoor gekozen is om de flat volgens de hoogste normen te renoveren, juist omdat er de laatste jaren veel in de omgeving is bijgebouwd. Om het gebouw wel concurrerend te houden hebben we er belang bij om het gebouw waarin meneer Van Loosen woont hetzelfde label te geven als de omliggende nieuwbouw.’

Van Loosen verbaast zich over de gang van zaken. Zijn vragen liggen al tijden bij Woonkracht 10, maar zelfs in een eerder gesprek met de manager vastgoed is hij niet eerder gewezen op de ongelukkige timing. ‘Ze hebben in de zaak ook geen verweer gevoerd tegen de wijze waarop de puntentelling heeft plaatsgevonden. De ambtenaar die hier onderzoek heeft gedaan heeft na de renovatie zijn onderzoek gedaan en is van mening dat een kwaliteitsverbetering niet meer dan 5 punten zal opbrengen, dus komt op een Label E. En toch wordt de nieuwe huur nog steeds op een Label A vastgesteld, dus 32 punten extra.’

Volgens Van Loosen zijn er nog andere redenen om de flat van een verkeerd energielabel te voorzien. Hij wijst uit het raam op enkele bouwkranen die in de verte staan. ‘Ik heb dat voorgelegd aan de manager en die zei mij alleen dat ze komende jaren dit gebied willen herontwikkelen. Als deze flat geen A-label zou hebben, zou dat uit de toon vallen.’

Oproep: Hoe zit het met het energielabel op jouw woning? We willen graag in contact komen met huurders die twijfels hebben over het label op hun woning. De eerste tips hierover stromen inmiddels binnen, houd dit dossier in de gaten voor meer informatie en tip ons op [demonitor@kro-ncrv.nl](mailto: demonitor@kro-ncrv.nl)

Fotocredit: Dietmut Teijgeman / Flickr

Lees meer over

Wonen en leefomgeving Woonproblemen
Verkenning Research Opnames Uitzending

Woonproblemen

Uitzending

Onze uitzending Wel werk, geen woning is maandagavond 11 mei om 22:15u op NPO2.

Deel jouw ervaring 143 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 11 mei 2020 om 22:15  NPO2

1410 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Leidt de hoge woningnood tot dakloosheid?
Alles over dit onderzoek