Tipgever laat pgb voor mantelzorg per direct stopzetten

dinsdag 03 mei 2016 Leestijd: 4 min.

rekenmachine02 /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

dinsdag 03 mei 2016 Leestijd: 4 min.

De Noordwijkse man die 2000 euro per jaar betaalt om zijn vrouw te mogen verzorgen zet het persoonsgebonden budget (pgb) van zijn vrouw per direct stop. Bovendien kijkt de verantwoordelijke sociale dienst ISD Bollenstreek naar zijn verzoek of het mogelijk is het pgb met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 stop te zetten. De vrouw heeft een ernstige psychiatrische aandoening en daarom de hulp van haar man hard nodig. De sociale dienst Bollenstreek bevestigt dat het stel een relatief hoge eigen bijdrage betaalt voor deze zorg, maar zegt daar – althans voorlopig – niets aan te kunnen doen.

Sinds 1 januari 2016 valt de begeleiding die de man aan zijn vrouw geeft niet meer onder de AWBZ maar onder de WMO, die uitgevoerd wordt door de gemeente. Met die overgang is het aantal uren zorg waar mevrouw recht op heeft gelijk gebleven, maar de kosten zijn voor het stel fors toegenomen. Zo ontvangt het stel een lagere zorgvergoeding (5720 in plaats van 10.282 euro), maar moet op jaarbasis een fors hogere eigen bijdrage betalen (5688,80 in plaats van 380 euro per jaar). Per jaar blijft over: 31,20 euro. Van zo’n 10.000 euro voorheen naar 31,20 euro per jaar nu dus.

Omdat de man ook nog inkomstenbelasting moet betalen over het bedrag dat hij ontvangt van zijn vrouw moet hij jaarlijks ook nog zo’n 2090 euro extra belasting betalen. Onder de streep maakt het stel dus ruim 2000 euro extra kosten om 31,20 euro vergoeding te krijgen. De gemeente heeft geen invloed op de belasting die het stel moet betalen, maar is wel medeverantwoordelijk voor de zorgvergoeding die het stel krijgt en de eigen bijdrage die het moet betalen. Hoe kan het dat de vergoeding zo sterk is gedaald, terwijl de eigen bijdrage zo fors is toegenomen? In een gesprek met het stel legt de ISD het uit.

Sociaal netwerktarief

De ISD Bollenstreek hanteert een tarief van 20 euro per uur voor zorg die geleverd wordt door iemand uit het sociaal netwerk: het zogenoemde sociaal netwerktarief. Dat is een stuk minder dan betaald zou worden voor zorg door een professional. De sociale dienst: ‘Het “simpele feit” dat de zorg wordt geleverd door het sociaal netwerk maakt dat er een ander tarief en daarmee ander budget van toepassing is.’

Wanneer mevrouw zou kiezen voor zorg door een professional, zou de vergoeding een stuk hoger zijn: ‘Indien de zorg middels PGB door een zorgaanbieder geleverd zou worden zou mevrouw een PGB krijgen gelijk aan het tarief dat zij ontving onder de AWBZ, te weten klasse 3 € 10.435.’ Volgens de tipgever heeft het geen zin om zorg in te kopen van een professional die dan op vaste tijdstippen langskomt. ‘Het is geen zorg die op vaste tijdstippen nodig is. Er kan op elk moment een crisissituatie zijn, midden in de nacht, ’s ochtends vroeg. En die zorg is dan ook direct nodig.’

Per 1 januari 2015 valt de zorg die mijnheer levert aan zijn vrouw onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die uitgevoerd wordt door de gemeente. Daarvoor viel dit onder de AWBZ. De gemeente benadrukt dat onder de AWBZ sinds 2014 ook al het lagere tarief van 20 euro bestond voor zorg door het sociaal netwerk. Toch kreeg onze tipgever in 2014 nog gewoon het hoge tarief voor professionals. ‘Toen mevrouw haar PGB nog ontving onder de AWBZ is niet het sociaal netwerktarief toegepast (waarschijnlijk omdat zij voor 2014 al zorg ontving).’

De ISD doet onder de nieuwe WMO dus niet anders dan voorheen onder de AWBZ ook al het geval was, wil ze maar zeggen.

Eigen bijdrage

Onze tipgevers krijgen dus een lagere vergoeding, maar moeten ook een hogere eigen bijdrage betalen voor dezelfde zorg. De sociale dienst legt uit dat dit meerdere oorzaken heeft. Ten eerste berekent het CAK de eigen bijdrage op basis van het tarief dat werkelijk betaald wordt voor de zorg. Toen de zorg nog onder de AWBZ viel werd voor de berekening van de eigen bijdrage gerekend met een lager tarief van 14,20 euro per uur, ongeacht de prijs die werkelijk werd betaald. De eigen bijdrage van onze tipgevers wordt nu dus berekend op basis van de feitelijke prijs van 20 euro per uur, en voorheen op basis van de fictieve prijs van 14,20 euro per uur.

Wtcg-korting

Daarnaast wijst de sociale dienst erop dat de zogenoemde Wtcg-korting is afgeschaft. Deze Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten zorgde ervoor dat iedereen 33 procent korting kreeg op de eigen bijdrage.

Vermogensbijtelling

De sociale dienst wijst op nóg een oorzaak waarom de eigen bijdrage van onze tipgever relatief hoog is: hij heeft een modaal inkomen, maar een relatief hoog eigen vermogen. En de eigen bijdrage wordt berekend op basis van zowel het inkomen als het vermogen. ‘Mijnheer is zelfstandige en dit vermogen is zijn pensioen. Hij heeft dit niet weggezet bij een pensioenfonds of iets dergelijks maar gewoon als spaarproduct.’ Van het bedrag boven de vermogensvrije voet moet onze tipgever 8 procent optellen bij zijn inkomen.

De tipgever is hier verbolgen over: ‘als ik gewoon ambtenaar was geweest en mijn pensioen dus bij een pensioenfonds had staan hoefde ik daar niets over te betalen. Maar als zelfstandige moet ik dat pensioen zelf bij elkaar sparen. En daardoor moet ik nu zoveel meer per maand betalen.’

160 euro extra

Volgens de sociale dienst zou de eigen bijdrage per 4 weken puur op basis van het inkomen 278 euro zijn. Maar door het relatief hoge eigen vermogen betaalt het stel 160 euro meer per maand. De sociale dienst benadrukt dat de eigen bijdrage weliswaar op een paar punten door de gemeente kan worden aangepast, maar dat de gemeente geen invloed heeft op deze vermogensbijtelling.

Onderzoek

Vorige maand werd bekend dat de ISD Bollenstreek 5,5 miljoen euro heeft bespaard op de kosten van de uitvoering van de wmo. De directeur van de ISD Bollenstreek verklaarde dit toen tegenover het Leidsch Dagblad door te stellen dat veel mensen ‘afzien van ondersteuning door de eigen bijdrage.’ De ISD heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld om uit te zoeken hoe dat precies zit. Zien mensen bijvoorbeeld af van noodzakelijke zorg door de hoge eigen bijdrage? Totdat het onderzoek is gepubliceerd wil verantwoordelijk wethouder Fles van de gemeente Noordwijk niet zeggen of zij iets aan het beleid gaat veranderen.

Eerder meldden wij al dat veel gemeenten niet op de hoogte zijn dat zij de eigen bijdrage überhaupt aan kunnen passen. Verantwoordelijk wethouder Fles van Noordwijk wist dat wel maar wil het onderzoek afwachten voordat ze eventuele wijzigingen door gaat voeren. Misschien heeft het dan uiteindelijk voor onze tipgever toch nog zin om een pgb aan te vragen.

Oproep

De overheid wil dat we meer gaan zorgen voor elkaar, anders wordt de zorg onbetaalbaar. Wij vragen ons af of daar wel altijd de juiste voorwaarden voor worden geschapen. Waar loop jij tegenaan als mantelzorger? Krijg jij ook een vergoeding voor de mantelzorg die je levert vanuit een pgb? Laat het ons weten! tip insturen

[TIP text=Is jouw vergoeding voor mantelzorg ook fors lager of de eigen bijdrage hoger?]

Lees meer over

Gezondheid en zorg Mantelzorg
Verkenning Research Opnames Uitzending

Mantelzorg

Research

Deel jouw ervaring 55 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 05 juni 22:35u, NPO2

250 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zorg rondom ouderen thuis wordt zoveel mogelijk afgeschaald om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen en capaciteit vrij te maken voor noodzakelijke zorg. Wat zijn de gevolgen?
Alles over dit onderzoek