Tipgever: ‘Ik ben me kapot geschrokken van de snelheden die op deze 30 km/u weg gereden worden’

woensdag 12 april 2017 Leestijd: 4 min.

De Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

woensdag 12 april 2017 Leestijd: 4 min.

De huizen staan schuin tegen de dijk aan. De tuinen erachter lopen steil naar beneden. Op het water liggen woonboten te baden in het schrille voorjaarszonnetje. De molen verderop hangt stil. Een typisch Hollands landschap. De Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Je zou bijna zeggen een stilleven, ware het niet dat er op deze dijk standaard te hard gereden wordt en de dijkbewoners zich dagelijks zorgen maken over de onveilige verkeerssituatie.

Dijkbewoner Erwin Wittenberg zag ons onderzoek naar verkeersveiligheid en stuurde ons daarom een mail over de situatie op de Nieuwemeerdijk. Ik zoek hem en zijn buurman Martijn Akerboom op. ‘Bewoners bewapenen zich door betonnen paaltjes en bloembakken op het voetpad te plaatsen. Je ziet dat deze bakken regelmatig door automobilisten aangereden worden. Een aantal keer zijn voertuigen zelfs tegen gevels aangereden,’ schrijft Erwin in zijn mail. En inderdaad, ik zie met eigen ogen dat paaltjes krom staan en enkele bloembakken kapot zijn gereden. Ook zie ik hoe auto’s elkaar rakelings passeren op deze smalle weg. Voor fietsers is er dan helemaal geen ruimte meer en die kiezen daarom voor hun veiligheid de stoep. Martijn: ‘Ik vind de verkeerssituatie zo onveilig dat ik mijn dochter zelfs verplicht om met de fiets over de stoep te gaan.’

Documentaire

Samen met nog 2 dijkbewoners Hans Klopper en Erik Hoogenboom, hebben Erwin en Martijn onlangs een 12-minuten durende documentaire gemaakt over de onveilige verkeerssituatie op de dijk. Want na 10 jaar praten waren ze het zat. Er moest iets gebeuren. Martijn: ‘De gemeente Haarlemmermeer heeft sinds de herinrichting van de Nieuwemeerdijk in 2008 hierover veelvuldig en voortdurend klachten ontvangen van bezorgde bewoners, buurtverenigingen en dorpsraden. Ondanks al deze inzet en participatie heeft de gemeente tot nu toe niets aan de situatie  gedaan en verzaakt haar eerste plicht als overheid: het beschermen van haar burgers.’ In een evaluatie uit 2011 over de ringdijk lees ik al dat meer 90% van de bewoners de dijk als onveilig beschouwt.

Wat is er dan precies aan de hand? Tien jaar geleden heeft de gemeente Haarlemmermeer de woonkernen langs de 60 kilometer lange ringdijk ingericht als 30 kilometer weg met chicanes. Chicanes zijn wegversmallingen waarbij met een verkeersbord wordt aangegeven met een rode en witte pijl welke auto voorrang heeft. Volgens de dijkbewoners in Badhoevedorp is het er in ieder geval op hun stuk van de dijk niet veiliger op geworden. Bewoners Erik, Hans en Erwin die hier al heel lang wonen, kennen namelijk de situatie van vóór de herinrichting en daarna.

‘Snelheden van 100 km/u zijn geen uitzondering’

‘Die chicanes zijn echt ellendige dingen, want ze nodigen uit om nog even snel het gas in te drukken om te voorkomen dat je de andere auto voorrang moet geven. En de meeste auto’s rijden hier al te hard. Uit metingen van de ‘Smiley’ snelheidskasten blijkt dat de gemiddelde snelheid 50 km/u bedraagt. Uit metingen blijkt dat een derde zich netjes aan de snelheid houdt, betekent dat dat sommigen dus nog veel harder rijden dan 70 km/u. En snelheden van 100 km/u zijn ’s avonds geen uitzondering.’ Erwin vult hem aan: ‘Er is hier echt sprake van gedoogbeleid, want er wordt nooit gecontroleerd. Het is bekend bij de gemeente dat hier veel te hard wordt gereden. Ik vind dat nogal ernstig, omdat de veiligheid ermee in het gedrang komt.’


Een dag nadat ik langs ben gegaan op de Nieuwemeerdijk, krijg ik een mail van tipgever Erwin: ‘Vannacht was het weer raak op de dijk.’ Hij heeft een link meegestuurd van de lokale nieuwssite 112Meerlanden waarop ik lees: ‘Zaterdag op zondagnacht is er een ongeval gebeurd tussen een personenauto en een bestelbus. Dit gebeurde bij een wegversmalling op de Nieuwemeerdijk. De bestuurder van de personenauto heeft vermoedelijk de wegversmalling over het hoofd gezien en is bij het uitwijken tegen de tegemoet komende bestelbus gebotst. Bij het ongeval raakte de bijrijdster van de personenauto gewond en ze is voor controle vervoerd naar het ziekenhuis.’

Handhaving

De bewoners pleiten ervoor dat de chicanes zo snel mogelijk worden verwijderd en de maximumsnelheid op de dijk wordt aangepast van 30 km/u naar 50 km/u mét handhaving door de politie. ‘Dat is een concessie, want natuurlijk willen we het liefst dat er niet harder dan 30 km/u wordt gereden. Maar we weten dat er bij 30 km/u al helemaal niet wordt gecontroleerd door de politie en er kunnen dan geen flitspalen worden geplaatst. En dat is nu juist wat wij wél willen,’ zegt Martijn. Gedeeltelijk krijgen de bewoners gelijk van de gemeente, die net hun visie afhebben over aanpassingen op de dijk. In dit 200 pagina tellende ‘Plan voor Aanpak Ringvaart en Ringdijk’ lees ik dat de gemeente toegeeft dat de 30 kilometer zones met wegversmallingen (chicanes) leiden tot meer onveiligheid. ‘Automobilisten gaan slalommen tussen de chicanes, wat gevaar oplevert voor fietsers en voetgangers. Daarom willen we de wegcategorisering binnen de bebouwde kom aanpassen.’

Teleurgesteld

Na het organiseren van 15 bijeenkomsten in de verschillende dorpen langs de dijk heeft de gemeente Haarlemmermeer zo te lezen een doorwrocht plan gemaakt. Toch zijn dijkbewoners Erwin en Martijn teleurgesteld. ‘Deze plannen worden pas gerealiseerd in 2019/2020. Waarom moet dat nog zo lang duren terwijl het om onze veiligheid gaat?’ Ook missen zij het kopje handhaving. Daarover wordt wel wat aandacht besteed in de visie, maar wat hun betreft niet genoeg. ‘De wethouder heeft daarover al gezegd dat ze niet op elke hoek van de straat een agent kunnen zetten en dat het aan het gedrag van automobilisten ligt. Maar de dijk is een lange rechte weg met een open karakter, zonder handhaving zal het een racebaan blijven.’

De visie is inmiddels in de raad besproken. Op 6 juli besluit de raad of het benodigde geld, om de visie uit te voeren, ter beschikking wordt gesteld. Heb jij ook te maken met een verkeersonveilige situatie voor de deur of een andere tip voor ons dossier verkeersveiligheid? En ontbreekt het aan verkeershandhaving bij jou in de buurt? We horen het graag. Mailen kan naar: de tip insturen.

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Verkeersveiligheid
Verkenning Research Opnames Uitzending

Verkeersveiligheid

Research

Deel jouw ervaring 52 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op dinsdag 15 mei 21:25u, NPO2

211 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal ernstig gewonden en het aantal doden in het verkeer is de laatste jaren gestegen. Burgers, gemeenten en deskundigen roepen dat ...
Alles over dit onderzoek