Tipgever: ‘Gastouderbureau doet weinig en vangt veel’

dinsdag 25 april 2017 Leestijd: 2 min.

Foto: Dreamstime /

Justus Cooiman

Redactie

justus.cooiman@kro-ncrv.nl

dinsdag 25 april 2017 Leestijd: 2 min.

Onderhandelen doe je niet zo snel als het gaat over de zorg voor je kind. Daar lijken gastouderbureaus van te profiteren. Vader Jan tipt ons: met 1 telefoontje naar het gastouderbureau bespaart hij 30 euro per maand. Hoe zit dat?

Elke woensdag past een gastouder op Jans dochter. Daar betaalt hij haar een bedrag per uur voor. Maar hij betaalt niet alleen haar; hij moet ook 80 euro per maand overmaken naar het bureau waar de gastouder staat ingeschreven. Als Jan hen belt om te vragen waar dat bedrag eigenlijk voor is, kan het opeens omlaag naar 50 euro. De maandelijkse bemiddelingskosten aan het gastouderbureau zijn dus onderhandelbaar. Ook vrienden van Jan hanteren inmiddels zijn methode, met succes.

Jan is natuurlijk blij met de verlaging, maar vraagt zich verder af wat ouders nu eigenlijk terug krijgen voor dat geld. Volgens Jan niet zo heel veel. Je krijgt maandelijks een overzicht van het aantal opvanguren en maakt het geld naar de gastouder over. Maar verder? Een gastouderbureau moet zorgen voor een vervangende oppas als de vaste gastouder ziek is. Maar brengen ouders hun kind in zo’n geval dan ook naar een onbekende? Jan vraagt het zich af.

Toch gek, denkt Jan en hij vraagt zijn gastouder: wat doet dat bureau eigenlijk voor jou? Zijn gastouder geeft aan dat zij inderdaad de betalingen regelen. En dat ze één keer per jaar een e-learning naar haar sturen. O ja, en ze komen elk half jaar even koffie drinken. En daar betaal je als ouder 80 per maand voor? Per kind? Dat lijkt nogal fors. Hoe zit dat?

Wat is gastouderopvang?

In Nederland zijn er naast kinderopvangcentra en peuterspeelzalen zo’n 33.000 gastouders. Ouders die flexibiliteit en huiselijke opvang willen, kiezen vaak voor zo’n gastouder die thuis of in het huis van de ouders op de kinderen past.

Ook voor dit soort oppasdiensten kunnen ouders gewoon een opvangtoeslag krijgen. Maar alleen als de gastouder is geregistreerd bij een erkend gastouderbureau. Die regelen de administratie en letten op de kwaliteit en veiligheid. Van deze gastouderbureaus zijn er ruim 700 in Nederland.

Kwaliteitseisen en zorgplicht: wat horen gastouderbureaus te doen?

Volgens de Wet kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen moet een gastouderbureau zorgen dat de veiligheid en de gezondheid van kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt zoveel mogelijk is gewaarborgd. In een ministeriele regeling staat verder uitgelegd wat dit inhoudt: zo moet het gastouderbureau beoordelen of de samenstelling van de groep kinderen verantwoord is, moet het bureau een gastouder minstens 16 uur per jaar begeleiding en bemiddeling bieden, en goed bereikbaar zijn voor (gast)ouders. Ook hoort er een jaarlijkse risico-inventarisatie gedaan te worden op het opvangadres en moet een medewerker van het bureau minstens twee keer per jaar het opvangadres bezoeken. Bij Jans gastouder gebeurt dit lang niet allemaal. Controleert iemand dat?

43 van 77 gastouderbureaus in overtreding

De GGD controleert alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven minstens 1 keer per jaar. Gastouderbureaus krijgen dezelfde jaarlijkse controle. Maar bij de gastouders zelf controleert de GGD jaarlijks slechts met een steekproef van (minimaal) 5%. Logisch ook, als de bureaus hun werk goed doen, hoeft de GGD dat niet nog eens over te doen.

Omdat er echter signalen waren dat gastouderbureaus het niet zo nauw namen met hun verantwoordelijkheden, heeft de GGD samen met de Belastingdienst de afgelopen jaren een onderzoek gedaan bij 77 gastouderbureaus. Daarvan waren er 43 in overtreding, meer dan de helft. Zij hadden bijvoorbeeld niet altijd zicht op het aantal kinderen dat opgevangen werd of er waren onrechtmatigheden in de administratie. Het verhaal van Jans gastouder lijkt dus niet op zichzelf te staan.

Oproep

We willen naar aanleiding van Jans tip graag meer weten over hoe gastouderbureaus werken. Zij moeten volgens de wet zorgen voor verantwoorde kinderopvang. Maar doen ze dat ook? Heb jij als gastouder of als ouder ervaring met een gastouderbureau? Wat betaal je aan het bureau en wat doen ze voor jou? Laat het ons weten! Mail: tip insturen

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Kinderopvang
Verkenning Research Opnames Uitzending

82 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Justus Cooiman Redactie
Lees verder
@justuscooiman

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De gastouderopvang is zeer waardevol, maar het systeem eromheen onduidelijk. Hebben we voldoende zicht op de kinderen in de gastouderopvang? Waar moeten ouders op letten als ze een gastouder kiezen...
Alles over dit onderzoek