Tipgever: 'De school gaat pas met je meedenken als je de diagnose hebt'

zaterdag 16 januari 2016 Leestijd: 2 min.

dreamstime_l_61337969 /

Anne de Blok

Verslaggever

anne.deblok@kro-ncrv.nl

zaterdag 16 januari 2016 Leestijd: 2 min.

In ons dossier ‘De ADHD-epidemie?’ onderzoeken we de vraag of de toename van het aantal mensen dat ADHD-pillen slikt medisch gerechtvaardigd is of dat er sprake is van overdiagnose. Een groot aantal ouders meldt zich bij ons met verhalen dat ze zich onder druk gezet voelen door de school om hun kind te laten diagnosticeren of in sommige gevallen zelfs ADHD-medicatie te geven.

Een moeder mailt ons het verhaal van haar zoon die in groep 4 problemen ondervond met concentreren waardoor zijn leerresultaten achteruit gingen. Ze kwam op oudergesprek bij de docent:

‘Ik vroeg de school of mijn zoon wat extra aandacht zou kunnen krijgen omdat hij wat drukker is dan de rest. De school gaf toen aan dat ze dat alleen kunnen doen als mijn kind gediagnosticeerd wordt.’

Deze week belden wij haar op om te vragen hoe dat oudergesprek verder was verlopen. Ze vertelt ons:

‘De school stelde voor om een psychiater te zoeken en te vragen naar ADHD-medicatie. Ze legden mij uit dat er pas middelen vrijkomen om een kind extra aandacht te geven als er sprake is van een diagnose.’

De moeder besloot het advies van de school om medicatie te overwegen niet op te volgen en vroeg of de docent zijn werkhouding niet kon aanpassen. De docent gaf aan dat daar geen tijd voor was. De moeder vertelt ons dat ze verbijsterd was toen ze dit hoorde:

“Ik heb het gevoel dat ik in een spagaat zit. Mijn kind is helemaal geen zorgleerling, maar wordt door het systeem van prestatiedruk een zorgleerling gemaakt. Een paar aanpassingen in de omgeving zou het probleem al moeten kunnen oplossen. De school gaat alleen pas met je meedenken op het moment dat je de diagnose hebt.”

Ook een andere moeder e-mailt ons met een soortgelijk verhaal:

‘In een gesprek met de docent kregen wij de letterlijke mededeling: of medicatie of naar een andere school. Wij stonden als ouders met de rug tegen de muur en hebben met grote (zeg maar enorm grote) tegenzin het medicatietraject gestart.’

Ook docenten melden zich bij ons. Zo vertelt een docent ons dat hij zich kan voorstellen dat sommige ouders zich onder druk gezet voelen:

‘De klassen worden steeds groter. De kinderen die een beetje extra hulp nodig hebben schieten er bij in. Dat een school dan vraagt om een kind te laten testen - ja, da’s ook een manier om er mee om te gaan.’

Toch wil hij ons er ook op wijzen dat het mes in deze situaties vaak aan twee kanten snijdt:

‘Er is sprake van hoge werkdruk onder docenten en daardoor een verminderende tolerantie voor ‘druk’ gedrag, maar anderzijds zijn er ook ouders die hun kinderen uit bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie bij ons op school achterlaten en vervolgens verwachten dat wij de problematiek oplossen.’

Herken jij je in deze verhalen? Of heb je een andere blik op deze problematiek? Meld het ons via tip insturen.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs De ADHD-epidemie?
Verkenning Research Opnames Uitzending

455 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Anne de Blok

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd. In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachts...
Alles over dit onderzoek